Category: masha_ns

Da li je pristup Internetu jedno od osnovnih prava čoveka?

by masha_ns Email

Internet AccessSavremeno društvo svedok je velikih i značajnih promena u sebi samom. Živimo u informacionom društvu. To novo okruženje donosi nova pitanja i nove izazove za sve nas, bez obzira da li smo tzv. IT eksperti, ekonomisti ili pravnici. Jedan od uslova da bi svako od nas bio deo i aktivni član tog društva je pristup Internetu. Bez Internet pristupa nismo u mogućnosti da koristimo čitav niz drugih pogodnosti koje Internet nudi.

Full story »

EuroDig skup u Madridu

by masha_ns Email

Link: http://www.eurodig.org/

| Masha_ns |

EurodigDana 29. i 30. aprila 2010. godine održan je treći po redu EuroDig. Domaćin je, ovaj put, bio Madrid, a skup je održan u kompleksu španske Telefonike. EuroDig ili Evropski dijalog o upravljanju Internetom (European Dialogue on Internet Governance, EuroDIG) je nastao kao potreba evropskih zemalja, okupljenih oko Saveta Evrope, da uspostave regionalnu diskusiju o važnim temama vezanim za razvoj Interneta. Već sama lista prijavljenih učesnika obećavala je uspešan dijalog, što je i cilj EuroDig-a.

Full story »

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

by masha_ns Email

| Masha_ns |

Dana 29. aprila 2008. godine Srbija je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom (Stabilization and Association Agreement). Dve i po godine kasnije i dalje postoje nedoumice oko suštine samog sporazuma, odnosno šta ovaj sporazum zapravo znači. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze države koja je pristupila procesu pridruživanja Evropskoj Uniji (EU). Sam proces pridruživanja EU obuhvata četiri faze. Prva faza je proces stabilizacije i pridruživanja koja u sebi obuhvata pripremnu fazu za potpisivanje SSP-a, zatim studiju izvodljivosti, pregovore o zaključivanju SSP-a i potpisivanje i sprovođenje SSP-a. Kada se ova prva faza završi sledi kandidatura za članstvo.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:31:16'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog1.php/saradnici/masha/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1