Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

by masha_ns Email

| Masha_ns |

Dana 29. aprila 2008. godine Srbija je potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom (Stabilization and Association Agreement). Dve i po godine kasnije i dalje postoje nedoumice oko suštine samog sporazuma, odnosno šta ovaj sporazum zapravo znači. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) je ugovor kojim se regulišu prava i obaveze države koja je pristupila procesu pridruživanja Evropskoj Uniji (EU). Sam proces pridruživanja EU obuhvata četiri faze. Prva faza je proces stabilizacije i pridruživanja koja u sebi obuhvata pripremnu fazu za potpisivanje SSP-a, zatim studiju izvodljivosti, pregovore o zaključivanju SSP-a i potpisivanje i sprovođenje SSP-a. Kada se ova prva faza završi sledi kandidatura za članstvo.

Procitaj

faza pristupanja EU obuhvata popunjavanje Upitnika Evropske Komisije o spremnosti određene države da preuzme obaveze iz članstva.Kada država sastavi svoje odgovore, vraća Upitnik Evropskoj Komisiji koja daje svoje mišljenje o spremnosti države da dobije status kandidata, tzv. Avis. Interesantno je da Evropska komisija do sada nije dala negativno mišljenje, pa možemo zaključiti da faza odgovaranja na Upitnik nije završena dok Evropska Komisija ne bude zadovoljna odgovorima. Takođe, Evropska Komisija u svom mišljenju utvrđuje i početak pregovora o pristupanju EU. Pregovori o članstvu obično traju od tri do pet godina, nakon čega sledi poziv od strane Evropskog saveta i potpisivanje sporazuma o pristupanju EU.

Šta donosi SSP?

Zaključivanjem SSP-a otpočinje proces institucionalizacije odnosa jedne države sa EU. Odnosi sa EU više nisu jednostrani, već postaju ugovorni. To je ugovor o asocijaciji koji, da bi stupio na snagu, mora da bude ratifikovan od strane Evropskog parlamenta, parlamenata svih država članica EU kao i parlamenta države budućeg kandidata. SSP sadrži i sedam pratećih aneksa i sedam protokola. Suština SSP-a, odnosno tri osnovna pitanja koja čine stub odnosa EU i države budućeg kandidata su Evropska zajednica, zajednička spoljna i bezbednosna politika i saradnja u pravosuđu i unutrašnjim poslovima. Zaključivanjem SSP-a omogućava se državi, budućem kandidatu, pristup tržištu EU, a čini se i korak ka pretpristupnim fondovima i punopravnom članstvu.

Međutim, zaključivanje SSP-a ima i neke negativne efekte, a to su troškovi. Naime, nastaju strožiji uslovi poslovanja, pojačana konkurencija, dolazi do gubitka dela carinskih prihoda (Srbija, s obzirom da jednostrano primenjuje SSP od početka ove godine, je u periodu od februara do jula ove godine izgubila 38 miliona eura na ime carinskih prihoda).

Budući da proces ratifikacije SSP-a od strane parlamenata država članica može da predstavlja dugotrajan proces, odredbe koje se odnose na trgovinu i sa njom povezana pitanja primenjuju se odmah nakon potpisivanja SSP-a kada na snagu stupa Prelazni sporazum (Interim Agreement). Prelazni sporazum se zaključuje na osnovu člana 139 SSP-a i ostaje na snazi dok se ne usvoji SSP. Osnovni cilj prelaznig sporazuma jeste obezbeđenje zone slobodne trgovine.

Zemlje regiona i SSP?

Sve države zapadnog Balkana su potpisale SSP, međutim dalji put pridruživanje EU svake od njih teče različito. Hrvatska u ovom momentu ima status kandidata za članstvo u EU i pregovara o istom. Makedonija ima status kandidata, međutim još nije otpočela pregovore o pristupanju EU. Crna Gora je potpisala SSP, predala kandidaturu i u ovom momentu odgovara na Upitnik Evropske Komisije. Albanija je potpisala SSP i predala kandidaturu. BiH i Srbija su potpisale SSP, međutim za Srbiju SSP još nije stupio na snagu, odnosno blokiran je zbog stava Holandije da Srbija ne sarađuje sa Haškim tribunalom. Bez obzira na to Srbija jednostrano primenjuje SSP od početka 2009. godine. Ipak, dana 7. decembra 2009. godine „omrznut“ je Prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 1277)
 ORDER BY post_ID