Teško je šegrt biti

by pravnik pf bg Email

Iskustva i očekivanja pripravnika su različita, ali zajednička im je ljubav prema pravu

Mnogi studenti našeg fakulteta pitaju se da li će nakon diplomiranja biti u prilici da pokažu svoja znanja i veštine stečene tokom studija. S pravom su zabrinuti, jer statistika i čekanje na listama za zapošljavanje pokazuju da je vrlo teško doći do posla, u bilo kojoj struci, a naročito u onim gde je ponuda kadra prevelika, kao što je slučaj sa pravom. Oni koji su se već uhvatili u koštac sa traženjem posla kažu da je najteže dobiti prvu šansu, a oni koji su je dobili kažu da muke tek tad počinju.

Kako biti primećen, glavno je pitanje. Naše kolege pripravnici se slažu da o tome treba brinuti tokom studija, jer tada postoji prilika da se napraviti prvi korak ka budućoj karijeri. Da sama diploma nije dovoljna pokazuje more diplomiranih pravnika koji se bave svim i svačim, osim svojom strukom. Kako bi dobila šansu da se bavi onim što voli, Ivana Dimić, mlađi pravni savetnik u nevladinoj organizaciji Praksis (Praxis), tokom studija na Pravnom fakultetu bila je angažovana u okviru Pravne klinike.

„Bila sam učesnik programa Pravne klinike za izbegličko pravo i pravo azilanata na našem fakultetu, u saradnji sa kancelarijom Visokog komesara za izbeglice (UNHCR) i to mi je otvorilo vrata za praksu u Praxisu. Po završetku prakse, otvorila su se nova radna mesta kod njih i sada sam deo tog tima. Naš posao je da pružamo besplatnu pravnu pomoć, informacije i savete izbeglim i interno raseljenim licima i pripadnicima manjina. Pored toga, radim i na svojoj master tezi.“

I sama priznaje da je imala i malo sreće pri zapošljavanju, jer joj se ubrzo po završetku fakulteta ukazala prilika za stažiranje u oblasti koja je interesuje. Od koristi bilo je i dvonedeljno iskustvo u tadašnjem Prvom opštinskom sudu u Beogradu. Ona smatra da je veoma poželjno uvesti što više obaveznog praktičnog rada u okviru predmeta na fakultetu, iako napominje da je teorijsko znanje neophodno za jednog dobrog praktičara.

Na poslu je stekla neprocenjivo iskustvo, jer konkretni pravni problemi i načini kojim se oni mogu adekvatno rešiti nisu nešto što se može naučiti na fakultetu. Često morate biti dobar psiholog i sociolog da biste pomogli ljudima najrazličitijeg obrazovanja, a po pravilu je svaki problem drugačiji.

I dok ovakvi tipovi organizacija pružaju besplatnu pravnu pomoć i savete, advokatske kancelarije funkcionišu po suprotnom principu, pa je samim tim i biti pripravnik u nekoj od njih drugačije. Naravno da i među advokatskim kancelarijama postoje razlike, pa se u nekim stekne veliko iskustvo i prilika da se sarađuje sa cenjenim stručnjacima iz oblasti prava, za razliku od drugih, gde stečeno iskustvo bude oskudno i svedeno na zavođenje predmeta i obavljanje nekih tehničkih poslova. Rad pripravnika je po pravilu nedovoljno plaćen, ali motivacija se pronalazi u želji da se napreduje, a pripravnički staž je svakako odskočna daska. Advokati su obično zainteresovani da mlade i neiskusne kolege nauče zanatu, jer u njima traže buduće saradnike. Iz tog razloga ih uvode u problematiku raznih predmeta, pa su advokatski pripravnici upućeni u rad svojih poslodavaca.

Sa druge strane, pripravnička iskustva iz sudova su raznolika. Dok su malobrojni zadovoljni, većina se žali na nezainteresovanost sudija da ih poduče svom poslu. To se naročito odnosi na većinu volontera kojima su povereni tehnički poslovi i koji ne dolaze u dodir sa pravnom materijom. Kažu da ih sudije ignorišu, jer se plaše moguće konkurencije i da je to razlog malog broja pravih pripravničkih mesta sa kojih se nešto može naučiti i napredovati. Sudije, opet, kažu da su spremne da sarađuju sa vrednim, mladim pravnicima koji žele da uče, ali da ima i mnogo onih koji posao doživljavaju kao zabavu, što je nedopustivo u tako ozbiljnom, odgovornom i prestižnom pozivu.

Ipak, pripravnici su saglasni oko toga da ništa nije teško raditi kada to volite. Svako iskustvo, bilo dobro ili loše, korisno je i poučno. Kako i sami kažu, osećaj ispunjenosti i zadovoljstva koji izaziva uspešno rešen problem, osmeh i zahvalnost osobe kojoj ste pomogli ne može se zameniti. To je dovoljna satisfakcija da napredujete i usavršavate se. Postoje i situacije kada ni znanje, ni sposobnost, ni trud ne dovedu do željenog rezultata. Ali, i najmanji nagoveštaj da možete nešto promeniti, vraća motivaciju i podseća zašto ste se uopšte opredelili da se bavite pravom. Posao koji podrazumeva stalni kontakt sa ljudima po svojoj prirodi je težak, prepun uspona i padova, prepun nepravde, ali kako naše kolege pripravnici kažu – nema obeshrabrivanja! Samo rad, entuzijazam i stalna želja za napretkom dovode do cilja i otkrivaju najlepše strane ove profesije, a to je težnja za pravdom.

Natalija Bogdanović

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2194)
 ORDER BY post_ID