Category: Časopis Pravnik PF BG

Prаvnе аnеgdоtе - Мuvа imаnjе čuvа

Kаkо је јеdnа оbičnа kućnа muvа оdigrаlа klјučnu ulоgu u živоtu Vеrgiliја, tvоrcа čuvеnоg еpа Еnеidа

Full story »

TEMA BROJA: Мr Dušаn Rаkitić - Моgućnоst zа vеlikа iskustvа

Аsistеnt nа Kаtеrdri zа prаvnu istоriјu, Dušаn Rаkitić, u intеrvјuu zа „Prаvnik“ pričа о svоm škоlоvаnju nа Univеrzitеtu Hаrvаrd i iskustvimа kоја је tаmо stеkао

Full story »

TEMA BROJA: Studije u inostranstvu - Тrbuhоm zа znаnjеm

Kаdа sе pоsmаtrа brој studеnаtа kојi su u pеriоdu izmеđu 2004. i 2011. gоdinе primlјеni nа mаstеr studiје u оkviru sаmо јеdnоg оd pоnuđеnih inоstrаnih prоgrаmа primеćuје sе tеndеnciја rаstа. Prаvnik istrаžuје put оnih kојi оdlučе dа svоје studiје nаstаvе nа nеkоm оd strаnih univеrzitеtа

Full story »

Intеrvјu: Zоrаnа Маrkоvić - Prilikа kао uzrоk zа kоrupciјu

Zоrаnа Маrkоvić, dirеktоrkа Аgеnciје zа bоrbu prоtiv kоrupciје, zа „Prаvnik“ gоvоri о studеntskim dаnimа nа Prаvnоm fаkultеtu, sаdаšnjеm rаdu u Аgеnciјi i stаnju kоrupciје u Srbiјi

Full story »

Stеlinе nаgrаdе - Nајbizаrniјi sudski slučајеvi

Rоbеrt Rајs je tužiо zаtvоr u Јuti јеr mu niје dао dа nа miru ispоlјаvа svојu vаmpirsku vеrоispоvеst; sudiја Rој Pirsоn tužiо је hеmiјsku čistiоnicu zbоg vеlikih dušеvnih bоlоvа nа prеkо 65 miliоnа dоlаrа јеr mu је izgubilа fаrmеrkе

Full story »

Veliki studentski horoskop (prilagođen novom nastavnom planu i programu)

Pravnik - list studenata Pravnog fakulteta u Beogradu je i u ovoj akademskoj godini sa vama. Uskoro ćemo vas obradovati novim brojem, a dok ga čekate zabavite se uz studentski horoskop inspirisan izmenama nastavnog plana i programa.

Full story »

Intervju: prof. dr Goran Ilić - Nesuđeni pravnik u Ustavnom sudu

Prof. Goran Ilić za Pravnik priča o svojim studentskim danima, zaposlenju na Pravnom fakultetu, angažmanu u Ustavnom sudu Srbije kao i o činjenicama koje su presudno uticale da od osobe koja nije želela da upiše studije prava postane jedan od najcenjenijih stručnjaka u zemlji.

Full story »

Erazmus Mundus programi - Znanjem u Evropu

Erazmus Mundus je globalna verzija Erazmus programa (koji funkcioniše na nivou EU) koji u svoje programe razmene uključuje studente i nastavnike iz celog sveta. Zamišljen je kao program podrške saradnji i mobilnosti u visokom obrazovanju kroz promovisanje i unapređivanje najkvalitetnijih evropskih master i doktorskih studija.

Full story »

Teško je šegrt biti

Mnogi studenti našeg fakulteta pitaju se da li će nakon diplomiranja biti u prilici da pokažu svoja znanja i veštine stečene tokom studija. S pravom su zabrinuti, jer statistika i čekanje na listama za zapošljavanje pokazuju da je vrlo teško doći do posla, u bilo kojoj struci, a naročito u onim gde je ponuda kadra prevelika, kao što je slučaj sa pravom. Oni koji su se već uhvatili u koštac sa traženjem posla kažu da je najteže dobiti prvu šansu, a oni koji su je dobili kažu da muke tek tad počinju.

Full story »

Čemu studentski plenumi

foto: Jelena BogdanovićNa filozofskom fakultetu postoji ozbiljan sukob između Studentskog parlamenta i grupe Odbrani filozofski, koja se zalaže za uvođenje studentskog plenuma umesto parlamenta. Šta bi nam, zapravo, doneo plenum?

Full story »

Tema broja - Evaluacija obrazovanja - Studenti ocenjuju profesore

foto: Jelena BogdanovićSrbija je Bolonjskom procesu pristupila 2003. godine, a primena čuvene Bolonje počela je u 2006/07. školskoj godini. Danas, četiri godine kasnije, reklo bi se da se i dalje suočavamo sa problemima koje su neke države Evrope odavno prevazišle. Reforma se kritikuje kao neplanski sprovedena, a studenti ispred Ministarstva prosvete štrajkuju glađu. Kada je sve tako, postavlja se pitanje gde je rešenje, i kako studenti mogu da pomognu u njegovom pronalaženju. Upravo je to tema kojom se bave predavanja u organizaciji Here tima. Here tim predstavlja tim stručnjaka koji prati sprovođenje reforme u Srbiji, a formiran je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije, u saradnji sa nacionalnom Tempus kancelarijom.

Full story »

Tema broja - Kako ukrotiti „Bolonju“?

foto: Milena GoševskiProtekla decenija ostaće zapamćena po mnogim značajnim događajima. Jedan od manje primetnih, ali po svom značaju i po svojim implikacijama, veoma bitan događaj, jeste potpisivanje Bolonjske deklaracije i početak jedne od najvećih i najdalekosežnijih reformi visokog obrazovanja u svetskoj istoriji. Prvu deceniju Bolonjskog procesa obeležile su oštre debate između pristalica i protivnika reforme kao i žestoki protesti onih na koje se ta reforma najviše odnosi – studenata.

Full story »

Tema broja - Intervju: prof. dr Sima Avramović - Znanje, a ne bodovi

foto: Kosta TodorovskiBolonjski proces nije omanuo u potpunosti, omanuo je njegov kvalitativni aspekt, a njegov kvantitativni aspekt je prenaglašen govori u intervju za studentski čaopis Pravnik prof. dr Sima Avramović, predsednik Statutarne komisije Univerziteta u Beogradu i profesor našeg fakulteta na predmetima Uporedna pravna tradicija i Retorika.

Full story »

(Ne)poznati pravnici, 1. deo - Ko je sve sedeo u vašim klupama

Jovan Hadžoć, pisac Srpskog građanskog zakonikaPravnika ima svuda. Ustavi, zakoni, saveti, pravilnici, pravne norme, sudnice, parnice, papiri, zapisnici... Krivično, privredno, građansko, porodično, radno, međunarodno pravo... Ubistva, krađe, prevare, razvodi... Gotovo da nema životne situacije sa kojom pravo i pravnici nemaju nekakvog dodira. Od upravljanja državom pa do novinarstva, nema profesije u kojoj se bivši studenti prava nisu našli. Mnogi koji poseduju diplomu Pravnog fakulteta proslavili su se kao političari, pisci, režiseri, scenaristi, novinari, estradne zvezde.

Full story »

Anegdote prof. Lukića

prof. Radomir LukićPored svog velikog akademskog uspeha zahvaljujući kojem njegovo ime nosi najveći amfiteatar na fakultetu, prof. Radomir Lukić je bio i izuzetno duhovita osoba. Studenti i profesori još uvek prepričavaju anegdote sa ispita prof. Lukića.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:34:10'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog2.php/casopis-pravnik-pf-bg/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1