Tags: upis godine

Studenti prevareni

Svi samofinansirajući studenti koji su osvojili 60 ESP bodova, ipak neće automatski preći na budžet, većće to moći samo 20 odsto najboljih preko predviđene budžetske kvote. Ostalim akademcima sa 60 bodova samo ove školske godine država će platiti školarinu, a sem toga imaće sva prava kao i budžetski studenti.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 571)
 ORDER BY post_ID