"Anali" broj 2/2007

by admin Email

Broj 2/2007


NAUČNI ČLANCI
Alan Votson, Pravo u knjigama, zakonu i stvarnosti: uporednopravni pogled
Ratko Marković, Ustavni sud u Ustavu Republike Srbije od 2006. godine
Miroljub Jevtić, Hanefijski fikh i moderna srpska pravna Istorija
Stevan Lilić, Da li je ustavna žalba efikasni pravni lek za suđenje u razumnom roku?
Marko Pavlović, Slabost krivične presude u Srbiji krajem XIX i početkom XX veka
Zoran Radivojević, Nebojša Raičević, Zaštita osoba s invaliditetom u međunarodnom pravu
Miroslav Milošević, Problemi Agrarnog zakona iz 111. godine p. H.
Čedomir Gligorić, Problemi procene vrednosti preduzeća koja posluju sa gubicima
Marko Stanković, Australijski federalizam – izazovi na početku drugog veka primene saveznog ustava
Uglješa Grušić, Dejstvo prorogacionih sporazuma u evropskom, engleskom i srpskom pravu

PRILOZI
Zoran Stojanović, Introduction to the Development of Modern Criminal Law

PRIKAZI
Abuse: The Dark Side of Fundamental Rights (ed. Andras Sajo), Eleven International Publishing, Utrecht 2006, str. 327. (Violeta Beširević )
Danilo N. Basta, Samopoštovanje i puzavost – tekstovi s povodom (2002–2007), Centar za publikacije Pravnog fakulteta – Dosije, Beograd 2007, str. 306. (Miloš Zdravković )
Michael Gagarin, Antiphon the Athenian: Oratory, Law and Justice in the Age of the Sophists, University of Texas Press, Austin 2002, str. 222. (Sanja Gligić )

STUDENTSKI RADOVI
Uroš Novaković, Jedinstveni lični registar usvojenja u porodičnom zakonu Srbije

NEKROLOZI
Ratko Marković, Gašo Mijanović (1924–2007)

FAKULTETSKA HRONIKA

__________________________________________________________________

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 322)
 ORDER BY post_ID