Category: J

Latinske izreke na slovo J

by admin Email


Judex a quo - sudija od kojega (odluka potiče); sudija koji je odluku donio (protiv koje se podnosi pravni lek)

Judex ad quem - sudija kojemu (se upućuje pravni lek radi odlučivanja o njegovoj osnovanosti)

Judex inhabilis - nesposoban sudija; sudija; koji je apsolutno izuzet od suđenja

Judex judicare debet secundum allegata et probata patrium. - Sudija treba suditi na temelju navoda i dokaza koje su stranke ponudile.

Judex suspectus - sumnjiv, podozriv sudija; sudija u pogledu kojega postoje (ili je barem verojatno da postoje) okolnosti koje dovode u pitanje njegovu nepristranost; relativno izuzeti sudija;

Judicium duplex - dvostruka presuda; presuda kojom se izriče osuda ne samo protiv tuženika već i protiv tužitelja u povodu njegova tužbenog zahtjeva

Judicium rescindens - odluka kojom se ukida odluka napadana pravnim lijekom

Judicium rescissorium sive restitutorium - odluka kojom se nadomeša, nakon ponovnog raspravljanja o tužbenom zahtevu (pravomoćna) odluka koja je bila ukinuta u povodu pravnog leka

Jura novit curia - Sud je dužan poznavati pravo; sud poznaje pravo (pravilo po kojem sud mora poznavati zakon, samo ga tumačiti i strogo primenjivati

Juramentum decisorium - odlučna ili glavna zakletva

Juramentum purgatorium - otkrivajuća ili prokazna zakletva

Juramentum suppletorium - dopunska zakletva

Jurisdictio contentiosa - sudovanje u spornim stvarima, sporni, parnični postupak

Jurisdictio voluntaria - dobrovoljno sudovanje; nesporni, izvanparnični postupak

Jus cogens - pravne norme prisilne naravi

Jus est ars boni et aequi - Pravo je umetnost dobrog i jednakog

Jus obruitur vi - Sila sahranjuje pravo

Jus standi in judicio - pravo stajanja, nastupanja pred sudom

Justitia omni auro carior - Pravičnost je od sveg zlata skupocenija. Ciceron

Justitia regnorum fundamentum - Pravičnost je (treba da bude) osnov vladavine

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 416)
 ORDER BY post_ID