Category: O

Latinske izreke na slovo O

by admin Email


O tempora! O mores! - O vremena! O običaji!; uzvik kojim se Ciceron u prvom govoru protiv Kataline okomio na pokvarenost ljudi svog vremena;

Obligatio alternativa - alternativna obveza

Obscurum per obscurius - Nejasno (objašnjavati) još nejasnijim.

Occasio facit furem - Prilika čini lopova.

Oculis magis habenda fides quam auribus - Očima treba više verovati nego ušima.

Oculum pro oculo, dentem pro dente - Oko za oko, zub za zub. Biblija, Izlazak 21,24.

Oderint, dum metuant. - Neka me i mrze, samo da me se i boje. Kaligula

Omne animal se ipsum diligit. - Svako živo biće voli sebe.

Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrume desinere - Svaki se rat lako započinje, ali vrlo teško prestaje

Omne principium difficile est - Svaki početak je težak

Omne principium grave - Svaki je početak težak.

Omnes glebas circumambulare, fines demonstrare. - Svu zemlju obići, pokazati granice.

Omnia causa fiunt - Sve ima svoj razlog.

Omnia flumina intrat in mare - Sve reke teku u more.

Omnia mea mecum porto - Sve svoje nosim sa sobom; odgovor filozofa Bionta, jednog od sedam grčkih mudraca, svojim sugrađanima koji su, nakon što je Kirova vojska ugrozila njegov grad, bežali iz grada sa svojim bogatstvom i čudili se što filozof odlazi s njima bez ičega; time je hteo reći da je čovekovo pravo bogatstvo u znanju i mudrosti;

Omnia mors aequat - Smrt sve izjednačuje. Klaudije

Omnia tempus habet. - Sve ima svoje vreme

Omnia tempus revelat - Vreme sve otkriva. Tertulijan

Omnia vincit amor. - Ljubav pobjeđuje sve. Vergilije

Omnis amans amens - Svako zaljubljeni je lud; latinska igra reči, kojom se izražavala često isticana misao da je zaljubljeni čovek spreman počiniti svaku ludost;

Omnis definitio in iure civili periculosa est. - Svaka definicija u građanskom pravu je opasna.

Omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. - Svaka obveza nastaje ili iz ugovora ili iz delikta.

Omnium enim rerum principia parva sunt. - Početak svega je malen. Ciceron

Omnium rerum mensura homo - Čovek je mera svih stvari

Onus probandi - teret dokazivanja

Onus proferendi - teret (dužnost) iznošenja činjenica na kojima se zasnivaju zahtjevi u parnici

Opera selecta - Odabrana dela.

Optima fide - U najboljoj veri. U najboljoj nameri.

Optima forma - Na najbolji način.

Ora et labora. - Moli i radi.

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome telu.

Orate ne intretis in tentationem - Molite se da ne dođete u iskušenje

Oratio pro domo - Govor u vlastitu korist.

Orbis terrarum - Svet

Osculum Iudae - Judin poljubac

Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 420)
 ORDER BY post_ID