Category: Q

Latinske izreke na slovo Q

by admin Email


Qoud dixi, dixi - Što rekoh, rekoh. Što rekoh ne porekoh

Qoud hodie non est, cras erat - Što nije danas, biće sutra. Petronije

Quae nocent, docent - Što škodi, uči. Na greškama se učimo.

Quae nocent, saepe docent - Što škodi, često uči

Quale vinum, tale Latinum - Kakvo vino, takav latinski (jezik). Donosio domaćin pred gosta redovnika najpre loše, pa bolje i konačno najbolje vino. Gost je govorio: "Bonus vinus", pa "Bono vinum" i na kraju ispravno "Bonum vinum".

Qualis dominus, talis et servus - Kakav gospodar, takav i sluga. Petronije

Qualis pater, talis filius - Kakav otac, takav sin.

Qualis rex, talis grex - Kakav pastir, takvo stado.

Qualis vita, finis ita - Kakav život, takva smrt.

Quam bene vivas refert, non quam diu - Važno je kako dobro živiš, a ne kako dugo. Seneka

Quam multi sunt indigni luce, et tamen dies oritur - Kako su mnogi nevredni svetla, a ipak dan sviće

Qui acceperint gladium, gladio peribunt - Ko se mača laća, od mača će i poginuti. Jevanđ. po Mateju 26,52.

Qui beneficium dedit, obliviscatur - Ko je učinio dobro delo, neka zaboravi. Seneka

Qui differt poenas, peccandi laxat habenas - Ko odgađa kaznu, popušta uzde grehu. Carmina Burana

Qui iure suo utitur, neminem laedit - Ko se služi svojim pravom, nikoga ne vređa.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare - Ko se ne zna pretvarati, ne zna vladati. Luj XI

Qui nescit tacere, nescit et loqui - Ko ne zna ćutati, ne zna ni govoriti. Seneka

Qui nimium probat, nihil probat - Ko previše dokazuje, ništa ne dokazuje.

Qui peccat ebrius, luat sobrius - Ko greši pijan, neka okaje trezan.

Qui pro quo - Zamena ličnosti. Jedan za drugoga. Naročito često u komedijama gde smešne situacije nastaju time što jednu osobu smatraju drugom.

Qui suo iure utitur, neminem laedit. - Nikoga ne vrijeđa onaj tko koristi svoje pravo.

Qui tacet consentire videtur. - Ko šuti smatra se da pristaje.

Quia nulla est iniuria, quae in volentam fiat - Nema nepravde protiv onoga ko na nju pristaje. Ulpijan

Quia ventum seminabunt, et turbinem metent - Sejaće vetar, a žnjeti oluju.

Quidquid agis prudenter agas et respice finem - Što god radiš, radi mudro i misli na kraj

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj

Quidquid discis. tibi discis - Šta god učiš, za sebe učiš. Petronije

Quidquid id est timeo Danaos et dona ferentes - Boj se Danajaca i kad darove nose. Laokont

Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Šta god se kaže na latinskom zvuči mudro

Quilibet suae fortunae faber - Svako je kovač svoje sreće.

Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare? Iuvenal

Quisque suorum verborum optimus interpres - Svako je najbolji tumač svojih reči. Horacije

Quo usque tandem abuteris, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? Ciceron

Quo vadis - Kuda ideš (Gospode?); pitanje koje je, prema legendi, sv.Petar, kad je za vrijeme progona hrišćana bežao iz Rima, postavio Hristu na Via Appii, na što mu je Hrist odgovorio: Idem u Rim da budem ponovno razapet na krstu. To je potaklo sv. Petra da se vrati u Rim. Danas se to pitanje obično postavlja kad se želi nekoga upozoriti da mu ne valja put kojim je pošao;

Quod cito fit, cito perit - Što brzo dođe, brzo i prođe.

Quod dixi, dixi - Što rekoh, rekoh; kod toga ostajem;

Quod erat demonstrandum. - Što se trebalo dokazati.

Quod erat expectandum. - Što se očekivalo.

Quod est in actis non est in mundo. - Ono što je (samo) u spisima, to ne postoji; pismeno preduzete radnje (koje nisu i usmeno iznesene u postupku pred sudom) bez pravnog su značaja.

Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii - Što je treznome na srcu, to je pijanome na jeziku. Erazmo

Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere. - Što je od početka nevaljano, ne može se ispraviti (konvalidirati) protekom vremena - Što se grdo rodi, vrijeme ne ispravi (prevod Valtazara Bogišića)

Quod licet Iovi, non licet bovi - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu. Nije sve za svakoga.

Quod nocet, docet - Što škodi, to poučava. Što muči, uči.

Quod non est in actis, non est in mundo - Čega nema u spisima, nema ni na svetu. Birokratsko pravilo.

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor - Što ne brani zakon, brani stid. Seneka

Quod nullius est, primo occupanti cedit - Što nije ničije, pripada onome koji ga prvi uzme.

Quod rarum, carum - Što je retko, drago je (vredno je).

Quot linguas calles, tot homines vales - Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.

Quotidiana vilescunt - Što je svačije, gubi na vrednosti.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 422)
 ORDER BY post_ID