Category: R

Latinske izreke na slovo R

by admin Email


Rara avis - Retka ptica. Horacije. Nešto neobično.

Ratio decinedi - Razlog za odluku.

Ratio dubitandi - Razlog za sumnju.

Rebus sic stantibus - Uz ovakve prilike. Pod tim okolnostima. Dok stvari tako stoje.

Receptum arbitri - Izjava određene osobe o tome da prihvaza da bude arbitar u nekom sporu (ugovor o obvezi arbitriranja)

Recta linea brevissima, recta via tutissima - Prava linija je najkraća, pravi put je najsigurniji

Recusatio iudicus - Izuzeće sudije.

Reformatio in pejus - preinaka (presude) nagore

Reliquiae reliquiarum - Ostatak ostatka

Rem tene, verba sequentur - Vladaj predmetom (o kome govoriš), reči će dolaziti same od sebe. Katon

Remedium aequitatis - Pravni lek (koji se prihvata) iz razloga pravičnosti

Remedium iuris - Pravni lek. Žalba.

Renuntiatio - Odricanje od tužbenog zahteva

Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka nauka.

Repetitio mater studiorum est - Ponavljanje je majka znanja

Rerum permutatio - Zamena stvari. Zbrka.

Res aliena - Tuđa stvar. Tuđa svojina.

Res commercio - Stvar u prometu. Roba.

Res communis - Zajedničko dobro. Opšta stvar.

Res facti - Činjenica.

Res imobilis - Nepokretno dobro. Nekretnine.

Res indivisibilis - Nedeljivo dobro. Nedeljiva stvar.

Res inter alios acta - Stvar o kojoj je odlučeno među drugima (koji nisu stranke u određenom sporu)

Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest - Stvar (posao) zaključena među jednim ljudima, drugima ne može niti škoditi niti koristiti.

Res iudicata pro veritate accipitur (habetur). - Presuđena stvar se prihvata (uzima) kao istinita.

Res iuducata pro veritate acciptur - Presuđena stvar uzima se kao istina.

Res judicata - presuđena stvar; pravomoćna odluka

Res judicata facit jus inter partes. - Pravomoćna presuda (presuđena stvar) stvara pravo (autoritativno regulira pravne odnose) među strankama.

Res judicata pro veitate habetur. - Presuđenu stvar treba smatrati istinitom; treba smatrati istinitim ono što je pravosnažnom sudskom odlukom utvrđeno.

Res judicialiter transacta - stvar koja je rešena sudskom nagodbom; sudska nagodba

Res mobilis - Pokretno dobro. Pokretna stvar.

Res nullius - Ničija stvar. Stvar bez vlasnika.

Res nullius cedit primo occupanti - Ničija stvar pripada onomu ko je prvi prisvoji

Res perit domino - Stvar propada na štetu gospodara.

Res publica - Opšta (javna) stvar

Res quae pondere, numero, mensura constant. - (Zamenjive) su stvari određene vaganjem, brojanjem ili mjerenjem.

Res, non verba - Dela, ne reči

Restitutio in integrum - Povratak u pređašnje stanje.

Restitutio in integrum (ob terminem elapsum) - Povrat u pređašnje stanje (zbog propuštenog roka ili ročišta)

Restitutio in integrum ob noviter reperta - povrat u prijašnje stanje (ponavljanje postupka) zbog otkrivenih novota

Restitutio restitutionis non datur. - Povrat (zbog propuštanja traženja) povrata nije dopušten; nije dopušten povrat u pređašnje stanje zbog propuštanja roka za podnošenje predloga da se povrat dopusti.

Reus - tuženik

Risu inepto res ineptior nulla est - Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumesnog) smeha

Risum teneatis? - Možete li da se ne nasmejete?

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 423)
 ORDER BY post_ID