Category: T

Latinske izreke na slovo T

by admin Email


Tabula Pythagorica - Tablica množenja

Tabula rasa - (Izbrisana tablica doslovno zn.). Potpuno neznanje. Čistina

Tacitus consensus - Pristanak ćutanjem.

Taliter, qualiter - Kakotako. Osrednje.

Tanti, quantum habeas, sis - Koliko imaš, toliko vrediš. Horacije

Tantum appellatum quantum judicatum. - U žalbi se mogu iznositi samo ona pitanja o kojima je odlučeno pobijanom odlukom.

Tantum devolutum quantum appellatum. - Žalbeni sud odlučuje u granicama zahteva stranaka istaknutih u žalbi.

Tantum possumus quantum scimus - Toliko možemo koliko znamo

Tantum valet, quantum ratio probat - Razlog toliko vredi, koliko dokazuje.

Tempora munantur - Vremena se menjaju.

Tempora mutantur nos et mutamur in illis. - Vremena se menjaju, a i mi s njima.

Tempori parce - Štedi vreme.

Tempus breve est - Vreme je kratko.

Tempus edax rerum - Vreme koje sve proždire. Ovidije

Tempus fugit - Vreme leti.

Tempus ipsum affert consilium - Vreme donosi savet.

Tempus omnia revelat - Vreme sve otkriva.

Tempus regit actum. - Za preduzimanje akta (radnje u postupku) merodavno je pravo koje važi u vreme njegova preduzimanja.

Teneo te, Africa! - Držim te, Afriko! Cezar

Terminus a quo - Početni termin. Rok od koga se nešto računa.

Terminus ad quem - Konačni rok. Rok do koga se nešto mora izvršiti.

Terminus decretorius - Dan (ili vreme) sudske odluke.

Terminus elapsus - Istekli rok.

Terminus peremtorius - Sudski rok.

Terminus praeclusivius - Prekluzivni rok. Rok posle koga se gubi neko pravo.

Terminus praefixus - Utvrđeni rok.

Terminus prerogatus - Produženi rok.

Terminus technicus - Stručni izraz.

Terra incognita - Nepoznata zemlja. Nepoznati teren.

Tertium non datur - Trećega nema

Tertium non datur - Trećega nema. Ili ovo ili ono.

Testamentum nuncupativum - Usmeni testament.

Testis rogatus - pozvani, prizvani svjedok

Testis unus, testis nullus - Jedan svedok, kao nijedan.

Testis unus, testis nullus! - Jedan svedok nikakav svedok!

Thema probandi - predmet dokazivanja

Timeo Danaos et dona ferentes - Bojim se Danajaca i kada darove nose

Timidi mater non flet. - Majka kukavice ne plače.

Timidus vocat se cautum, parcum sordidus - Kukavica sebe naziva opreznim, tvrdica štedljivim. Publije Sirus.

Tinnulae tariones praecipuam habent vim ad parsuadendum - Dokazi koji zvekeću (tj. novac) imaju naročitu moć ubeđivanja. Erazmo.

Titulo iusto - Po pravu.

Titulo possessionis - Po pravu posedovanja.

Titulus executionis - ovršni naslov; ovršna isprava

Tolle legge! - Uzmi i čitaj!

Tres faciunt collegium. - Trojica čine društvo.

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito - Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni. Vergilije

Tu quoque, fili! - Zar i ti, sine (Brute)! Uzvik Cezarov kada je među svojim ubicama ugledao i Bruta.

Tuo te pede metire - Svojom se merom meri. Erazmo

Tutor testamentarius - Testamentom imenovani staratelj.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 425)
 ORDER BY post_ID