Category: Ostalo

Prinudna naplata parničnih troškova

by Sasa Milosavljevic Email

Poštovani,

po pravosnažnom rešenju su presuđeni troškovi parnice. Kako posle roka datog u presudi višeg suda, suprotna strana nije uplatila presuđen iznos, advokat predaje tužbu za prinudnu naplatu koju osnovni sud odobrava. Posle žalbe, viši sud odlučuje da se prihvati tužba i odobrava prinudnu naplatu troškova. Pošto je od tada proslo više od 5 meseci, a troškovi još uvek nisu naplaćeni, interesuje me koji je sledeći korak i šta sada treba uraditi kako bi se postupak naplate završio?

POGLEDAJTE ODGOVOR

Zastarelost krivičnog gonjenja

by Sasa Milosavljevic Email

Poštovani,

interesuje me kada nastaje zastarelost, što se tiče ovog slučaja? Vođen postupak protiv NN lica za nanošenje teških telesnih povreda, lice NN se odazivalo pozivima suda i posle 3 godine je lice NN dobilo od suda obaveštenje da se zbog nedostatka dokaza postupak obustavlja. Posle odprilike godinu dana dolazi novi poziv. Kada je tome kraj, tj. kada nastupa zastarelost ovog postupka, tj. posle kog vremena, godina?

HVALA UNAPRED

POGLEDAJTE ODGOVOR

Znamo li ko sve ugrožava našu privatnost

by admin Email

prof. dr Stevan Lilić

Internet dospeo do petine. U 1988. godini broj korisnika Interneta iznosio je jedan milion, a u 2009. - 1,5 milijardi ili 21,9 odsto svetske populacije. Jedna od ranijih definicija privatnosti formulisala se kao „pravo da se bude ostavljen na miru”. Savremene definicije privatnosti stavljaju naglasak na tzv. kontrolu informacija. Konkretno, to znači da ključno pitanje postaje ko i kako kontroliše Internet. Ceo svet imao je nedavno priliku da vidi pokušaje režima da spreči upotrebu mobilnih telefona, video-snimaka i „socijalnih internet mreža” (Gugl, Fejsbuk, Jutjub, Tviter) u protestima u Egiptu i drugim zemljama Bliskog istoka.

Full story »

Zastarelost duga za vodu

by admin Email

Postovani,
interesuje me da li mogu ja da tuzim komunalno preduzece radi utvrdjivanja stvarnog duga?
Uplatio sam sva dugovanja za predhodnu godinu ali su mi ipak iskljucili vodu jer nisam izmirio sva dugovanja koja su po zakonu o obligacionim odnosima zastarela a oni nece da me tuze vec su iskljucili vodu?
PROČITAJ ODGOVOR

Ličnost maloletnih delikvenata

by Sasa Milosavljevic Email

Link: http://www.stetoskop.info/Licnost-maloletnih-delikvenata-305-c4-content.htm

Autor: prof dr Bojana Dimitrijević

Ličnost maloletnih delinkvenataČesto postavljano pitanje da li je kriminalna ličnost specifičan biopsihički entitet, rezultiralo je mnoštvom istraživanja na tu temu. Veliki broj ovih istraživanja bavio se jednom od osnovnih dimenzija ličnosti - inteligencijom, koja ispoljava svoje delovanje u svim oblicima čovekovog ponašanja, i kao takva predstavlja značajan faktor i u oblikovanju ličnosti mladih. Predstavljena su i druga teorijska gledišta i istraživanja koja potkrepljuju dokaze o povezanosti ili uslovljenosti asocijalnog i antisocijalnog ponašanja i osobina ličnosti. S obzirom na neka lična obeležja i psihičke osobenosti pojedinca, može se govoriti o pogodnijim uslovima i određenim tendencijama ka kriminalnom ponašanju.

Full story »

PREDLOG - Z A K O N O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

by admin Email

PREDLOG
Z A K O N
O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

Full story »

Zakon o radu II

by admin Email

Naziv: Zakon o radu

Teritorijalna primena: Republika Hrvatska

Full story »

Zakon o radu

by admin Email

Naziv: Zakon o radu

Teritorijalna primena: Republika Hrvatska

Full story »

Zakon o Ustavnom sudu

by admin Email

Naziv: Zakon o Ustavnom sudu

Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 6.12.2007

Izvor: Službeni glasnik RS, 109/2007 (28.11.2007.)

Full story »

Anali broj 2008/1

by admin Email


Broj 1/2008• Bosa Nenadić, O parlamentarnom mandatu: primer Republike Srbije
• Loran Mikieli, Jedno nasilnije društvo? Društveno-istorijska analiza interpersonalnih nasilja u Francuskoj od 1970. godine do danas (I deo)
• Budimir Košutić, Zaštita osnovnih prava i sloboda u pravnom sistemu Izraela
• Nebojša Jovanović, Pojam ugovora u anglosaksonskom pravu
• Miodrag A. Jovanović, Postoje li kolektivna prava? (I deo)
• Vesna Klajn-Tatić, Legitimnost donorstva ljudskih organa na komercijalnoj osnovi
• Zoran S. Mirković, Pravne studije krajem XVIII i početkom XIX veka i Beogradska velika škola 1808–1813. godine
• Vuk Radović, Kumulativno glasanje za izbor članova uprave (I deo)
• Dušan Dabović, Usklađivanje prava u procesu globalizacije
• Marija Karanikić Mirić, Krivica kao etički ili tehnički pojam
• Vanja Bajović, Pretpostavka nevinosti i sloboda štampe

PRILOZI
• Maja Lukić, Rezerve i interpretativne izjave – pojam i mogućnost njihove primene na Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

PRIKAZI
• Religion and Education in Europe – Developments, Contexts and Debates (ed. Robert Jackson et al.), Waxmann, Munster-NewYork-Munchen-Berlin 2007, str. 286. (Sima Avramović )
• Paul Collier, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done About It, Oxford University Press, New York 2007, str. 205. (Boris Begović )
• DŽon Finis, Prirodno pravo, CID, Podgorica, 2005. str. 454. (Naslov originala: John Finnis, Natural Law and Natural Rights, Clarendon Press, Oxford 1980.) (Miloš Zdravković )

STUDENTSKI RADOVI
• Nina Kršljanin, Forum non conveniens

NEKROLOZI
• LJubica Kandić, Dragoš Jevtić (1932–2008)

________________________________________________________________

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

by admin Email

Anali Pravnog fakulteta>> / Annals of The Faculty of Law in Belgrade

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu - Časopis za pravne i društvene nauke


Fakultetski naučni časopis Anali Pravnog fakulteta u Beogradu izlazi od 1953. godine, kao potomak časopisa Arhiv za pravne i društvene nauke koji je izlazio od 1906. godine. Časopis objavljuje naučne članke, kritičke analize, komentare sudskih odluka, priloge iz međunarodnog naučnog života, prikaze knjiga, iz pera nastavnika i saradnika Fakulteta kao i istaknutih naučnih stvaralaca iz zemlje i inostranstva. Časopis izlazi na srpskom jeziku, a sadržaj i rezime članaka prevedeni su na engleski jezik.

Od 2006. godine objavljuje se i međunarodno izdanje časopisa Anali na engleskom jeziku, radi čega je formiran Međunarodni naučni savet.

Članovi Međunarodnog naučnog saveta časopisa Anali Pravnog fakulteta u Beogradu su: Christa Jessel Holst (Nemačka), Peter Koller (Austrija), Werner Krawietz (Nemačka), Ingeborg Maus (Nemačka), Thomas Mertens (Holandija), Slobodan Milačić (Francuska), Ito Tomoyoshi (Japan), Željko Šević (Engleska), Alan Watson (SAD). Ko-urednici međunarodnog izdanja od aprila 2007. godine su Prof. dr Sima Avramović i Prof. dr Alan Watson.

Glavni urednik: Sima Avramović

Redakcija: Dragan M. Mitrović, Milan Paunović, Boris Begović, Milan Škulić, Miroslav Milošević, Vladimir Pavić, Vladimir Petrov

Sekretari: Marija Karanikić, Tanasije Marinković


Prodaja: tel.3027-725 (8-15 h), e-mail

Glavni urednici Anala bili su: Mihailo Konstantinović 1953-1960, Milan Bartoš 1960-1966, Vojislav Bakić 1966-1978, Vojislav Simović 1978-1982, Obren Stanković 1982-1995, Dejan Popović 1996, Miodrag Orlić 1997-2004, Danilo N. Basta 2004-2006.

Full story »

Suvlasništvo

by admin Email

Poruke XVII Susreta pravnika u privredi Srbije

by admin Email

(Vrnjačka Banja, 14-16. maj 2008. godine)

SEDAMNAESTI Susret pravnika u privredi Srbije održan u Vrnjačkoj Banji od 14. do 16. maja 2008. godine, sa temom «KORPORATIVNO UPRAVLJANJE», u prisustvu oko 700 učesnika (pravnika iz privrede, pravosuđa, uprave i drugih organizacija), uz učešće oko 90 referenata iz zemlje i iz Nemačke, Slovenije i Republike Srpske usvaja sledeće

PORUKE

Full story »

Informator za oštećene/svedoke

by admin Email

Vece za ratne zlocine

Publikacija Okružnog suda u Beogradu namenjena svedocima i oštećenima u postupcima pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu


Pogledajte publikaciju

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

by admin Email

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:37:06'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/main/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1