Narodne novine broj: 51/2013 30.04.2013.

by admin Email

Nardne novineSadržaj Narodnih novina broj: 51/2013 30.04.2013.

Procitaj


1. Uredba o visini minimalne plaće


2. Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu


3. Uredba o izmjeni Uredbe o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda


4. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


5. Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda


6. Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu


7. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu obavljanja nadzora državne granice


8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu označavanja eksplozivnih tvari


9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla


10. Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama


11. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina


12. Statut političke stranke Za grad


13. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/33 urbroj: 689/1-13-4 od 10. travnja 2013.


14. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/34 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


15. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/35 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


16. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/36 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


17. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/37 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


18. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/38 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


19. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/39 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


20. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/40 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


21. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/41 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


22. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/42 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


23. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/44 urbroj: 689/1-13-3 od 10. travnja 2013.


24. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/06 urbroj: 689/1-13-4 od 10. travnja 2013.


25. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/13-06/04 urbroj: 689/1-13-6 od 10. travnja 2013.


26. Rješenje Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti klasa: 006-04/12-06/43 urbroj: 689/1-13-6 od 10. travnja 2013.


27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja


28. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-430-01/2007-00/39, urbroj: 580-09-01/43--2013-79 od 28. ožujka 2013.


29. Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/002, urbroj: 580-05/65--2013-116 od 28. ožujka 2013.


30. Odluka Agencije za elektroničke medije, klasa: 612-12/10-04/0044, urbroj: 567-06-13-43 od 15. travnja 2013.


31. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3605/2012 od 4. travnja 2013.


32. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-1331/2013 od 4. travnja 2013.


33. Zakon o izmjenama Zakona o obnovi (NN br. 51A)


34. Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (NN br. 51A)


35. Zakon o dopunama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN br. 51A)


36. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi (NN br. 51A)


37. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe (NN br. 51A)


38. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN br. 51A)


39. Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN br. 51A)


40. Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-5455/2012 od 11. travnja 2013. (NN br. 51A)


An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2641)
 ORDER BY post_ID