Categories: 01. Propisi, presude, tekstovi, Građansko pravo, Stvarno pravo, Pravni tekstovi, Sudske odluke, R Srbija, Pravo vlasništva, Suvlasništvo, Lične službenosti, Stvarne službenosti, Pravo stanovanja, Propisi, R Srbija, Obligaciono pravo, Pravni tekstovi, Propisi, R Srbija, Sudske odluke, R Srbija, Ugovorno pravo, Predugovor, Prividni ugovor, Ništavost ugovora, Raskid ugovora zbog neispunj., Ugovor o poklonu, Ugovor o zakupu, Prouzrokovanje štete, Naknada štete, Naknada materijalne štete, Naknada nematerijalne štete, Posebni slučajevi odgvornosti, Nasledno, Sudske odluke, Propisi, R Srbija, Pravni tekstovi, Parnični postupak, Pravni tekstovi, Upravno pravo, Međunarodno pravo, Propisi, Ustavno pravo, Propisi, R Srbija, Zakon o Ustavnom sudu, Pravosuđe, Propisi, R Srbija, Krivični zakonik, Zakon o parničnom postupku, Zakon o izvršnom postupku, Zakon o upravnim sporovima, Zakon o Visokom savetu sudstva, Z. o Državnom veću tužilaca, Z. o oduzimanju imove proistekle iz KD, Z. o odgovornosti pravnih lica za KD, Zakon o sudijama, Zakon o uređenju sudova, Z. o sedištima i područjima sudova ..., Državno uređenje, Zakon o zaštiti podatak o ličnosti, Z. O. Agenciji za borbu protiv korupcije, Socijalna prava, Propisi

Od sutra novo krivično delo: Zloupotreba odgovornog lica

by princess Email

U Srbiji će od sutra biti uvedeno novo krivično delo - zloupotreba odgovornog lica koje je izmenama Krivičnog zakonika iz decembra 2012. razdvojeno od krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja.

Full story »

Konverzija zemljišta

by admin Email

Piše: Maja Biculović
advokatica iz Niša

Strucni tekstoviUsvajanjem novog Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11-tog septembra 2009. godine građanima je konačno omogućeno da svoje parvo korišćenja na gradskom zemljištu, na kojima poseduju neki objekat, “prevedu” – konvertuju u pravo svojine. I mada je prvobitno rok za završetak celog postupka bio ograničen na 11. septembar ove godine, isti je Ustavni sud nedavno produžio. Razlog za to, prema odluci Ustavnog suda, je što je određivanje ovakvog roka u neskladu sa Ustavom, mada je razloga za produženje, kako stvari stoje, evidentno mnogo više u praksi.

Full story »

Komšiji platio 150 dinara oštećenu prskalicu i 25.779 dinara sudskih troškova

by Sasa Milosavljevic Email

Link: http://www.naslovi.net/izvor/borba/1026962

Parnični postupci traju i po desetak godina, sudski troškovi se nagomilavaju toliko da na kraju budu i nekoliko puta veći od vrednosti štete

Full story »

Kvadratom na trougao

by alien Email

Piše: mr Branislav Radulović

„Samo kontrola ljudskih radnji obezbjeđuje dobru vladavinu“, Dejvid Hjum

Kada se sredinom osamdesetih godina XX vijeka pojavila serija naučnih radova iz ustavno-pravne teorije koji su otvorili pitanje postojanja „četvrte grane vlasti“ konzervativni pravni teoretičari su odbacili takvu mogućnost.

Full story »

Zakon o Povelji Ujedinenih nacija

by admin Email

Zakon o Povelji Ujedinenih nacija ("Sl. list DFJ", br. 69/45)usvojenoj u San Francisku 26 juna 1945 godine, koji glasi:

ČLAN 1
Odobrava se i dobija zakonsku snagu u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji Povelja Ujedinjenih nacija, koja je usvojena u San Francisku 26 juna 1945 godine i koja u prevodu glasi:

Full story »

Pravila o udruženju javnih pravozastupnika u Srbiji

by admin Email

Zakon o pravozastupnicima

by admin Email

MIHAILO M. OBRENOVIĆ III
knez srpski
U saglasnosti sa državnim Savetom izdajući Zakon o pravozastupnicima našli smo za nužno tom prilikom propisati UVODNA PRAVILA O PRAVOZASTUPNICIMA; i zatim odlučili smo i odlučujemo ovo što sledi:

Full story »

Dušanov zakonik

by admin Email

DUŠANOV ZAKONIK
Ovaj Zakonik postavljamo od pravoslavnoga sabora našega, s preosvećenim
patrijarhom, gospodinom Janićijem, i svima arhijerejima i kliricima, malima i
velikima, i sa mnom, blagovernim carem Stefanom, i sa svima vlastelima carstva
mi, malima i velikima. Ovima su zakonima odredbe.

Full story »

Tumačenje članova 2., 4. I 7. Priloga „G“ Sporazuma o pitanjima sukcesije u praki naših sudova i drugih organa

by admin Email

prof. dr Mirko Živković
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu ( o autoru )

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo

Uvod

1. Sporazum o pitanjima sukcesije, kako je poznato, potpisan je u Beču 29. juna 2001. godine između pet suverenih i ravnopravnih država sukcesora bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Slovenije i Savezne Republike Jugoslavije.

Full story »

Zakon o zaštiti potrošača

by admin Email

Naziv: Zakon o zaštiti potrošača
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 24.9.2005

Izvor: Službeni glasnik RS, 79/2005 (16.9.2005.)

Full story »

ZAKON O JAVNOM TUŽILAŠTVU

by admin Email

Naziv: Zakon o javnom tužilaštvu
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 6.4.2009

Primena odredbi čl. 78-84: od 6.4.2009.
Primena Zakona: od 1.1.2011.
Izvor: Službeni glasnik RS, 116/2008 (22.12.2008.)

Full story »

ZAKON O ZABRANI DISKRIMINACIJE

by admin Email

Naziv: Zakon o zabrani diskriminacije
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 7.4.2009

Primena Zakona: od 7.4.2009. osim odredbi čl. 28-40 koji će se primenjivati od 1.1.2010.

Izvor: Službeni glasnik RS, 22/2009 (30.3.2009.)

Full story »

Mapa sudova opšte nadležnosti

by admin Email

Zakoni Republike Srbije koji su stupili na snagu u 2008. godini

by admin Email

Lista Zakona Republike Sebije koji su stupili na snagu periodu od 1.1.2008. - 31.12.2008.

Full story »

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

by admin Email

Naziv: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 4.11.2008

Primena Zakona: od 1.1.2009.

Izvor: Službeni glasnik RS, 97/2008 (27.10.2008.)

Full story »

1 2 3 4 5 6 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:35:50'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1