Categories: Nasledno, Sudske odluke, Propisi, R Srbija, Pravni tekstovi

Komšiji platio 150 dinara oštećenu prskalicu i 25.779 dinara sudskih troškova

by Sasa Milosavljevic Email

Link: http://www.naslovi.net/izvor/borba/1026962

Parnični postupci traju i po desetak godina, sudski troškovi se nagomilavaju toliko da na kraju budu i nekoliko puta veći od vrednosti štete

Full story »

Pravila o udruženju javnih pravozastupnika u Srbiji

by admin Email

Zakon o pravozastupnicima

by admin Email

MIHAILO M. OBRENOVIĆ III
knez srpski
U saglasnosti sa državnim Savetom izdajući Zakon o pravozastupnicima našli smo za nužno tom prilikom propisati UVODNA PRAVILA O PRAVOZASTUPNICIMA; i zatim odlučili smo i odlučujemo ovo što sledi:

Full story »

Dušanov zakonik

by admin Email

DUŠANOV ZAKONIK
Ovaj Zakonik postavljamo od pravoslavnoga sabora našega, s preosvećenim
patrijarhom, gospodinom Janićijem, i svima arhijerejima i kliricima, malima i
velikima, i sa mnom, blagovernim carem Stefanom, i sa svima vlastelima carstva
mi, malima i velikima. Ovima su zakonima odredbe.

Full story »

Načela i osnovne karakteristike Naslednog prava u SRJ

by Oliver Antić Email

GRAĐANSKO PRAVO
Oliver Antić* redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu

NAČELA I OSNOVNE KARAKTERISTIKE NASLEDNOG PRAVA U SRJ

U članku se analiziraju osnovna načela materijalnog i procesnog naslednog prava u SRJ, osnovne karakteristike, sličnosti i razlike, između starog i novog zakona o nasleđivanju Srbije, kao i pozitivnih zakona o nasleđivanju Srbije i Crne Gore.
Upoređujući rešenja Zakona o nasleđivanju Srbije iz 1974. i Zakona o nasljeđivanju Crne Gore iz 1996, autor nalazi da ta rešenja ne odgovaraju novom javnom poretku u SRJ kojim se privatnoj svojini vraća njeno istaknuto mesto u ekonomskoj i pravnoj oblasti. Ta rešenja baziraju se na opredeljenjima koja su imala svoju logiku u sasvim drugim uslovima, neposredno posle Drugog svetskog rata. Zakon o nasleđivanju Srbije iz 1995. sadrži pak, odredbe koje predstavljaju pravu meru tradicionalnog i modernog
i omogućava, s jedne strane, viši stepen pravne sigurnosti i izvesnosti u pogledu pravne zaštite privatne svojine, a s druge strane, otvara put za znatno pravičnija rešenja u materiji nasleđivanja.
Ključne reči: Nasledno pravo. -- Načela materijalnog i procesnog naslednog prava. -- Osnovne karakteristike naslednog prava u SRJ.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 02:03:59'
   AND hit_remote_addr = '34.203.28.212'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/nasledno/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1