Categories: Naknada štete, Naknada materijalne štete, Naknada nematerijalne štete

Srazmerno umanjene naknade zbog tužiočevog doprinos nastajanju štete

by Marija Karanikić - Mirić Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Pruzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Poslodavac koji je tolerisao praksu svojih radnika koja je bila protivna propisima ne može se osloboditi odgovornosti za štetu koju radnik pretrpi nepropisno se ponašajući, ali radnik koji je svojim nepropisnim ponašanjem doprineo sopstvenom povređivanju ima pravo samo na srazmerno umanjenu naknadu.

Full story »

Zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Zastarelost potraživanja

U sudskoj praksi zauzet je stav da se zastarelost potraživanja naknade štete prouzrokovane krivičnim delom presuđuje po odredbama čl. 377 ZOO u slučajevima kada je pravnosnažnom osuđujućom presudom krivičnog suda utvrđeno postojanje krivičnog dela i odgovornost lica za učinjeno krivično delo. Međutim, ako su postojale procesne smetnje zbog kojih je bilo apsolutno nemoguće da se protiv učinioca krivičnog dela postupak pokrene i okonča, bilo zato što je učinilac štete umro, ili je nedostupan organima gonjenja, ili je nepoznat, ili je pak, u pitanju više izvršilaca, parnični sud je u takvom slučaju ovlašćen da utvrdi, kao prethodno pitanje, da li je šteta prouzrokovana takvom radnjom koja u sebi sadrži elemente krivičnog dela, jer krivično delo može da postoji i kada je krivični postupak izostao.

Full story »

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada nematerijalne štete

Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti pretpostavlja povrede zbog kojih je trajno i u većem stepenu umanjena fizička ili intelektualna aktivnost oštećenog, čije bi posledice on, tokom svog budućeg života, svakodnevno trpeo.

Full story »

Oštećeni ima pravo na naknadu u visini izdataka koje je platio za otklanjanje oštećenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Visina naknade štete zavisi od činjenice da li je šteta otklonjena, jer u tom slučaju oštećeni ima pravo na naknadu u visini izdataka koje je platio za otklanjanje oštećenja. U protivnom, ako šteta nije otklonjena, oštećeni ima pravo na naknadu štete u visini troškova popravke prema cenama u momentu presuđenja. Ovo sve pod uslovom da je opravka vozila bila opravdana s obzirom na starost vozila i njegovu vrednost u momentu oštećenja

Full story »

Podeljena odgovornost

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - Naknada materijalne štete

Ukoliko je utvrđeno da je zadobijena povreda na radu (preponska kila) rezultat ranijeg uzroka (ranije preponske kile za koju nije odgovorna tužena) i skoka sa prikolice u jednakoj srazmeri (50:50) onda je odgovornost tužene limitirana na maksimalni iznos od 50% od nastale štete. U okviru tako utvrđene srazmere bilo je nužno ispitati da li postoji podeljena odgovornost za nastalu štetu u smislu člana 192 ZOO.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:25:54'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/obligaciono/oblgacionosudske/obligacionossrbija/sudskesteta/sudskenaknadastete/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1