Category: Posebni slučajevi odgvornosti

Odgovornost države za prouzrokovanu štetu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Prouzrokovanje štete - posebni slučajevi odgovornosti

Odredbom člana 218, stav 1, tačka 1 Zakona o službi u oružanim snagama (Službeni list SFRJ broj 7/85, 20/89, 40/89 i 26/90 i Službeni list SRJ broj 31/93 i 50/93) propisano je da za štetu koju vojno lice u vezi sa vršenjem službe učini trećem licu odgovara federacija ako je štetu učinilo vojno lice u JNA. U konkretnom slučaju osnovano se u zahtevu za zaštitu zakonitosti ukazuje da su štetu tužiocu pričinila vojna lica koja se nalaze na odsluženju vojnog roka u vreme kada su zbog vršenja službe trebala da budu privedena u kasarnu. Kako je Vojna policija u vršenju svog vojnog zadatka propustila da privede odbegle vojnike u kasarnu i pored toga što su ovi pokazivali znake nasilja, to je navedenim propuštanjem doprinela nastanku štete, te iz ovih razloga prema citiranoj odredbi Zakona stoji obaveza tužene države da štetu naknadi tužiocu.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 285)
 ORDER BY post_ID