Categories: Stvarno pravo, Pravni tekstovi, Sudske odluke, R Srbija, Pravo vlasništva, Suvlasništvo, Lične službenosti, Stvarne službenosti, Pravo stanovanja, Propisi, R Srbija

Konverzija zemljišta

by admin Email

Piše: Maja Biculović
advokatica iz Niša

Strucni tekstoviUsvajanjem novog Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009), koji je stupio na snagu 11-tog septembra 2009. godine građanima je konačno omogućeno da svoje parvo korišćenja na gradskom zemljištu, na kojima poseduju neki objekat, “prevedu” – konvertuju u pravo svojine. I mada je prvobitno rok za završetak celog postupka bio ograničen na 11. septembar ove godine, isti je Ustavni sud nedavno produžio. Razlog za to, prema odluci Ustavnog suda, je što je određivanje ovakvog roka u neskladu sa Ustavom, mada je razloga za produženje, kako stvari stoje, evidentno mnogo više u praksi.

Full story »

Ugovor o iskorišćavanju rudnika iz atinskog prava

by Gerhard Tir Email

Obligacija: pravna priroda, sadržina i zakon korelacije

by Oliver Antić Email

Sudske odluke - Stvarno pravo

by admin Email
Sudske odluke - Građansko pravo

01. Stvarno pravo

                Pravo vlasništva

                Suvlasništvo

               Stvarne službenosti

Nasledno pravo

Obligaciono pravo

Pravni tekstovi - Stvarno pravo

by admin Email
Pravni tekstovi - Građansko pravo

01. Stvarno pravo

                Pravo vlasništva

                Suvlasništvo

               Stvarne službenosti

Nasledno pravo

Obligaciono pravo

Povremeno odsustvo iz stana nije osnov za prestanak prava stanovanja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo stanovanja (habitatio)

Povremeno odsustvovanje subjekta prava iz stana radi negovanja bliskog srodnika i izdavanja u zakup za to vreme ne predstavlja osnov za prestanak prava stanovanja

Full story »

Prestanak plodouživanje zbog neupotrebljavanja stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Lične službenosti - Plodouživanje

Pravo plodouživanja prestaje ako plodouživalac nije upotrebljavao stvar u roku od tri godine, a sopstvenik se u tom razdoblju protivio upotrebi.

Full story »

Građevinska dozvola neophodan je uslov pravne zaštite u susedskim odnosima

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susedsko pravo
Kada je tužilac sazidao svoju stambenu zgradu bez građevinske dozvole, ne može zahtevati pravnu zaštitu kad su u pitanju susedski odnosi

Full story »

Suženje ili isključenje prava stvarne službenosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Sopstvenik poslužnog dobra, ne može poseći šumu na svom dobru, samo da bi suzio ili isključio pravo sopstvenika povlasnog dobra da se koristi službenošću napasanja stoke.

Full story »

Sticanje prava stvarne službenosti odražajem

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Lica kojima je sopstvenik dozvolio da prolaze putem preko njegovog zemljišta do opozivanja, ne mogu steći pravo stvarne službenosti ni održajem

Full story »

Zabrana upotrebe službenosti jednome od sopstvenika

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Službenosti

Ako sopstvenik poslužnog dobra da pristanak da se preko njegove nepokretnosti uspostavi službenost puta u korist većeg broja sopstvenika povlasnih (i istovremeno i poslužnih dobara) ne može zabraniti upotrebu službenosti jednome od sopstvenika ako to nije isključio prilikom davanja izjave o pristanku

Full story »

Pravo svojine ne stiče se samim upisom u katastar

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Činjenica što je zemljište u katastru upisano na ime tužioca ne znači da je on i sopstvenik. Pravo svojine ne stiče se samim upisom u katastar koji je služio za evidenciju o zemljištu i objektima na njemu.

Full story »

Upis u katastar nije dovoljan dokaz prava svojine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Činjenica što je tužilac bio upisan u popisni katastar 1955. godine, nije dovoljna kao dokaz o postojanju prava svojine, pogotovo kada je 1959. godine u katastru zemljište bilo upisano na drugo lice, tuženi, a tužilac otada nije bio u državini spornog zemljišta

Full story »

Upis u zemljišne knjige na osnovu overene fotokopije

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zemljišnoknjižno pravo

Upis u zemljišne knjige može se izvršiti samo na osnovu pismene isprave koja se prilaže u originalu, a ne i na osnovu overene fotokopije bez uvida u original

Full story »

Pasivna legitimacija u sporu za priznanje prava svojine na nepokretnosti

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo

Ako je prema stanju dokaza u spisima, a pre svega prema izvodu iz zemljišnih knjiga, PIK ,,Tamiš‘‘ zemljišnoknjižni vlasnik sporne parcele, onda je nerazumljivo zbog čega taj kombinat, kao stranka, nije tužbom obuhvaćen u ovoj parnici. Utoliko pre, što su u sporu radi utvrđenja jačeg pravnog osnova, prodavac i ostali kupci te nepokretnosti pasivno legitimisani kao jedinstveni suparničari

Full story »

1 2 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 01:59:07'
   AND hit_remote_addr = '34.203.28.212'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/stvarnopravo/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1