Categories: Sudske odluke, R Srbija, Pravo vlasništva, Suvlasništvo, Lične službenosti, Stvarne službenosti, Pravo stanovanja

Sudske odluke - Stvarno pravo

by admin Email
Sudske odluke - Građansko pravo

01. Stvarno pravo

                Pravo vlasništva

                Suvlasništvo

               Stvarne službenosti

Nasledno pravo

Obligaciono pravo

Povremeno odsustvo iz stana nije osnov za prestanak prava stanovanja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo stanovanja (habitatio)

Povremeno odsustvovanje subjekta prava iz stana radi negovanja bliskog srodnika i izdavanja u zakup za to vreme ne predstavlja osnov za prestanak prava stanovanja

Full story »

Ugovor o prodaji zaključen u pisanom obliku može biti osnov za državinu kupca i ako nije bio overen

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

Kada stranke izvrše u celosti uzajamne obaveze, ugovor o prodaji zaključen u pisanom obliku može biti osnov za državinu kupca i ako nije bio overen..

Full story »

Forma sporazuma suvlasnika o načinu deobe zajedničke stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Prema odredbi člana 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnici sporazumno određuju način deobe zajedničkih stvari. Pravno dejstvo sporazuma o načinu deobe zajedničke stvari, kojim se raskida suvlasnička zajednica, nije uslovljeno pismenom formom, jer se deobom ne prenosi svojina i ne vrši promet nepokretnosti, budući da suvlasnici već imaju svojinu na stvari. Stoga i usmeni sporazum o deobi zajedničkih nepokretnosti, kojim je izvršena deoba i određeno ko je vlasnik određene nepokretnosti, proizvodi pravno dejstvo.

Full story »

Doprinos maloletnika u sticanju zajedničke svojine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zajedniča svojina

Maloletnik u ranom uzrastu (kada je imao 11 godina) nije radno sposoban, te se njegovo pomaganje prilikom zidanja kuće ne može smatrati doprinosom na osnovu kojeg bi mogao da zahteva udeo i sticanju prava svojine.

Full story »

Način upotrebe stvari suvlasnici određuju sporazumom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Tužilac ne može zahtevati da mu tuženi preda 4/5 suvlasničke stvari u državinu. Način na koji će suvlasnici upotrebljavati stvar određuje se sporazumom suvlasnika ili odlukom suda u vanparničnom ili izvršnom postupku.

Full story »

Pravo vlasnika da iz državine i upotrebe stvari isključi svako lice koje nema pravni osnov na državinu i upotrebu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo vlasništva

Sopstvenik ima pravo da iz državine i upotrebe stvari isključi svako lice, ako ono nema pravni osnov na državinu i upotrebu

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-17 20:57:43'
   AND hit_remote_addr = '54.90.204.233'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/stvarnopravo/stvarnosudske/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1