Category: Suvlasništvo

Forma sporazuma suvlasnika o načinu deobe zajedničke stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Prema odredbi člana 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnici sporazumno određuju način deobe zajedničkih stvari. Pravno dejstvo sporazuma o načinu deobe zajedničke stvari, kojim se raskida suvlasnička zajednica, nije uslovljeno pismenom formom, jer se deobom ne prenosi svojina i ne vrši promet nepokretnosti, budući da suvlasnici već imaju svojinu na stvari. Stoga i usmeni sporazum o deobi zajedničkih nepokretnosti, kojim je izvršena deoba i određeno ko je vlasnik određene nepokretnosti, proizvodi pravno dejstvo.

Full story »

Način upotrebe stvari suvlasnici određuju sporazumom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Tužilac ne može zahtevati da mu tuženi preda 4/5 suvlasničke stvari u državinu. Način na koji će suvlasnici upotrebljavati stvar određuje se sporazumom suvlasnika ili odlukom suda u vanparničnom ili izvršnom postupku.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 02:06:45'
   AND hit_remote_addr = '34.203.28.212'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/stvarnopravo/stvarnosudske/stvarnoosrbija/sudskesuvlasnistvo/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1