Category: Pravo vlasništva

Ugovor o prodaji zaključen u pisanom obliku može biti osnov za državinu kupca i ako nije bio overen

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

Kada stranke izvrše u celosti uzajamne obaveze, ugovor o prodaji zaključen u pisanom obliku može biti osnov za državinu kupca i ako nije bio overen..

Full story »

Doprinos maloletnika u sticanju zajedničke svojine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zajedniča svojina

Maloletnik u ranom uzrastu (kada je imao 11 godina) nije radno sposoban, te se njegovo pomaganje prilikom zidanja kuće ne može smatrati doprinosom na osnovu kojeg bi mogao da zahteva udeo i sticanju prava svojine.

Full story »

Pravo vlasnika da iz državine i upotrebe stvari isključi svako lice koje nema pravni osnov na državinu i upotrebu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo vlasništva

Sopstvenik ima pravo da iz državine i upotrebe stvari isključi svako lice, ako ono nema pravni osnov na državinu i upotrebu

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:38:56'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/oblasti/gradjansko/stvarnopravo/stvarnosudske/stvarnoosrbija/sudskevlasnistvo/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1