Category: Poverenik za informacije

Poverenik o I OS u BG

by admin Email

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatakaPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da je jučerašnje saopštenje Prvog osnovnog suda u Beogradu u kome se insinuira odgovornost Poverenika za negativnu medijsku kampanju protiv tog suda, za vređanje ugleda suda i svih zaposlenih u sudu i za nedozvoljeni pritisak na rad suda i sudske vlasti, neodgovoran pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa neobjašnjivih činjenica iz postupka u kome se taj sud oglasio nenadležnim za izvršenje novčanih kazni koje je Poverenik, u skladu sa zakonom, izrekao Višem sudu u Beogradu.

Full story »

Poverenik o Prvom Osnovnom sudu u Beogradu

by admin Email

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podatakaPoverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je predsednici Visokog saveta sudstva i ministarki pravde pisma u kojima izražava nezadovoljstvo i zabrinutost zbog izostajanja koraka koje je očekivao, nakon upozorenja koja im je ranije uputio pokušavajući da skrene njihovu pažnju na, najblaže rečeno, teško shvatljivu situaciju u vezi sa postupanjem Prvog osnovnog suda u Beogradu u postupku 9-I-26531/11.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-17 20:52:56'
   AND hit_remote_addr = '54.90.204.233'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/poverenik-za-informacije/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1