Categories: Brošure, vodiči..., Antidiskriminacioni vodič

Sudovi u Beogradu

by admin Email

Sudovi u BeograduNova mreža sudova u Beogradu. Brošura je preuzeta sa sajta Ministarstva pravde Republike Srbije.

Full story »

Shema sudova posebne nadležnosti

by admin Email

Shema sudova posebne nadležnosti Pogledajte shemu sudova posebne nadležnosti

Full story »

Shema sudova opšte nadležnosti

by admin Email

Shema sudova opšte nadležnosti Pogledajte shemu sudova opšte nadležnosti

Full story »

Mapa sudova posebne nadležnosti

by admin Email

Mapa javnih tužilaštava

by admin Email

Uputstvo o nadležnostima

by admin Email

Odredbom člana 7. Zakona o uređenju sudova, uređeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku, na pritužbu na rad suda, kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.
Članom 52. istog zakona uređen je postupak po pritužbi iz neposredne nadležnosti predsednika suda koji je dužan da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od 15 dana od prijema pritužbe.
Ukoliko predsednik suda ne odgovori u pomenutom roku pritužilac se može obratiti neposredno višem sudu odnosno drugom neposredno višem pravosudnom organu.
Prema odredbi čl. 51. istog Zakona, predsednik neposredno višeg suda je ovlašćen da nadzire sudsku upravu nižeg suda, i ovlašćen je da traži od nižeg suda obaveštenja o primeni zakona i drugih propisa, kao i da vrši neposredan nadzor nad radom nižeg suda.
U slučaju da pritužiocu nije odgovoreno ni po obraćanju neposredno višem organu, pritužilac može podneti pritužbu Ministarstvu pravde Republike Srbije - Odeljenju za nadzor u sudovima, organima za prekršaje i tužilaštvima, koji će po pravu nadzora iz člana 66. Zakona o uređenju sudova, od suda ili javnog tužilaštva tražiti izveštaj sa obrazloženjem o razlozima nepostupanja po pritužbi i preduzeti druge mere iz okvira svoje nadležnosti.
Članom 23. Zakona o javnom tužilaštvu, javni tužilac je nosilac uprave u javnom tužilaštvu i odgovoran je za pravilan, tačan i blagovremen rad javnog tužilaštva, dok je Pravilnikom o upravi u javnom tužilaštvu propisano da su javna tužilaštva dužna da od građana primaju molbe, pritužbe i druge podneske radi zaštite i efikasnog ostvarivanja svojih prava, pravnih interesa i obaveza.
Po pitanju rada sudija, prema odredbi čl. 1. Zakona o sudijama, sudije su u postupanju i u donošenju odluka potpuno nezavisni.
Međutim, Zakonom o sudijama u čl. 40b uređena je nadležnost Nadzornog odbora Vrhovnog suda Srbije koji je ovlašćen da samoinicijativno ili pak po pritužbi vrši uvid u sudske predmete i kontroliše da li je sud u konkretnom predmetu zakonito postupio ili ne.
Nakon izvršene kontrole konkretnog sudskog predmeta, Odbor može pred Velikim personalnim većem da pokrene postupak za razrešenje sudije zbog nesavesnog ili nestručnog vršenja dužnosti ili da predloži izricanje disciplinske mere sudiji.

Dokumet je preuzet sa sajta Ministarstva pravde R Srbije

Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa

by admin Email

Ministarstvo pravde sačinilo je obrazac pritužbe s uputstvom o nadležnostima, radi lakšeg obraćanja građana nadležnim pravosudnim organima.

Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa (preuzmi dokument).

Uputstvo o nadležnostima (pogledaj dokument)

Mapa sudova opšte nadležnosti

by admin Email

Antidiskiminacioni vodič - 2. Šta je to što je zabranjeno činiti

by Saša Gajin Email


mr Saša Gajin

asistent na Pravnom fakultetu UUB;
Istraživač u Institutu za uporedno pravo u Beogradu

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo
Full story »

Antidiskiminacioni vodič - 1. Uvod

by Saša Gajin Email


mr Saša Gajin

asistent na Pravnom fakultetu UUB;
Istraživač u Institutu za uporedno pravo u Beogradu

Svi tekstovi ovog autora na portalu Moje pravo
Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-19 13:50:26'
   AND hit_remote_addr = '18.212.206.217'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/pravnitekstovi/brosure/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1