Sindikalno udruženje veštaka Srbije

by admin Email

Poštovani,

Čast mi je i zadovoljstvo što sam u prilici da Vas pozovem da nam se pridružite u naporu da stvorimo SINDIKALNO UDRUŽENJE VEŠTAKA SRBIJE.

To i takvo udruženje je samo početak uvodjenja reda i poredka u jednu oblast pravosudnog sistema koja je od izuzetnog značaja i u mnogim slučajevima ključna pri rasvetljavanju mnogih zlodela.

Medjutim ono što je važnije je to da osnovna ideja stvaranja ovakvog udruženja je zaštita samih članova.

U praksi, Veštak je izložen raznim uticajima i direktnim napadima i od učesnika u predmetu koji veštači, i od samog sistema koji nedovoljno dobro ili uopšte pravno definiše njegov rad, ili u kašnjenju isplata za troškove i nagradu Veštaka za obavljeni posao, ili u oporezivanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i u mnogi drugim pitanjima od ključnog značaja za rad i kvalitetan zaključak jednog Veštaka. Zato sam kao početak odredio sledeće ciljeve delovanja koji će se shodno članstvu, potrebama i mogućnostima dopunjavati i proširivati.

Procitaj

Cilj odnosno uloga ovakvog udruženja je sledeća:

  • Stvaranje cenovnika i tarife Veštaka u skladu sa zakonom i praksom.
  • Stvaranje modela i metodologije rada na terenu, pisanog zaključka i mišljenja i odbrane pisanog nalaza pred sudom.
  • Zaštita samih Veštaka od uticaja stranaka/advokata u predmetu u kojem su odredjeni kao veštaci.
  • Zaštita samih Veštaka od uticaja i napada javnog mnjenja.
  • Predlaganje normativa i protokola(po oblastima rada i delovanja) koji bi unapredili rad Veštaka.
  • Nesmetana saradnja sa MINISTARSTVOM PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE kako na pitanjima od strane Veštaka tako i u stručnim i specifičnim oblastima gde bi Veštaci mogli da svojim znanjem i veštinama daju bolja, brža i efikasnija rešenja.

 

Drage kolege,

naša snaga, znanje i veštine koje posedujemo nam daje za pravo da kroz jedno ovakvo udruženje tražimo poseban tretman koji nam i pripada. Verovatno će biti i onih koji misle da ovo nije najsrećnija forma udruživanja. Da, možda ste u pravu i zato će mo odmah na prvom okupljanju doneti odluku o stvaranju komore Veštaka, takodje u planu imamo i stvaranjeakademije za Veštake a i takodje još niz drugih pogodnosti za sve članove udruženja.

Uslov za to je da u što većem broju se odazovemo ovom pozivu i pomognemo da organizacija a samim tim i mi sami dobijemo status koji nam i pripada.

 

 

Predsednik predsedništva

Sindikata sudskih veštaka Srbije

 

_____________________

Nikola Dragović

 

U Beogradu septembar 2013

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2707)
 ORDER BY post_ID