Prestanak plodouživanje zbog neupotrebljavanja stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Lične službenosti - Plodouživanje

Pravo plodouživanja prestaje ako plodouživalac nije upotrebljavao stvar u roku od tri godine, a sopstvenik se u tom razdoblju protivio upotrebi.

Procitaj

Iz obrazloženja:
Predmet tužbenog zahteva u ovoj parnici je predaja u posed po osnovu prava plodouživanja jedne sobe sa ulice i šank-bara, te isplata iznosa od 5.400,00 dinara zbog nekorišćenja ovih prostorija u periodu od 1. januara 1992. godine pa do 17. juna 1996. godine.
U toku postupka pred Opštinskim sudom utvrđeno je da je tužilji pravo plodouživanja priznato na ranije postojećoj uličnoj zgradi, koja se sastojala od dve sobe, hodnika, kuhinje i špajza i to rešenjem istog suda
O. 166/77 od 17. maja 1977. godine, kada je raspravljena zaostavština njenog supruga. Međutim, posle toga izvršena je kompletna adaptacija ove zgrade i dogradnja, tako da na licu mesta više i nema stare kuće kao samostalne građevinske celine koja je bila predmet prava plodouživanja od strane tužilje. Zbog toga, tužilja nikada nije ni koristila po osnovu prava plodouživanja celu kuću, nego samo deo kuće i neke druge prostorije kao što su letnja kuhinja sa tuš kupatilom i nužnikom (ve-ceom) i još neke pomoćne prostorije. Istovremeno, pravnosnažnom presudom istoga suda P. br. 198/89 od 7. maja 1991. godine tužilji je priznato pravo svojine na toj kući sa jednom trećinom idealnog dela.
Imajući u vidu ovako utvrđeno činjenično stanje Opštinski i Okružni sud su pravilno primenili materijalno pravo kada su odbili tužbeni zahtev za predaju u posed spornih prostorija po osnovu prava plodouživanja, te isplatu naplate za korišćenje ovih prostorija, jer shodno pravnim pravilima građanskog prava, pravo plodouživanja u svakom slučaju prestaje nevršenjem tri uzastopne godine, a tužilja ovo svoje pravo posle adaptacije i dogradnje ulične zgrade nije ni zasnovala. Zato su i neosnovani navodi u reviziji da je pobijana presuda zasnovana na pogrešnoj primeni materijalnog prava.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. br. 4603/97 od 8. aprila 1997. godine)
Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 273)
 ORDER BY post_ID