Category: Broj 2006/2

"Anali" broj 2/2006

by admin Email


Broj 2/2006

IZVORNI NAUČNI ČLANCI
• Ratko Marković, Ustav Republike Srbije iz 2006 – kritički pogled
• Igor Vuković, Primena teorije ekvivalencije u krivičnom pravu pojedina pitanja


PREGLEDNI NAUČNI ČLANCI
• Stevan Đorđević, Kodifikacija prava međunarodnih ugovora
• Budimir Košutić, Višejezičnost – prednost ili usud Evropske unije?
• Slobodan Marković, Globalna administrativna kriza patentnog sistema
• Gašo Knežević, Pravo i promene: ADR – promena u pravu
• Petar Opalić, Neformalna i formalna društvena kontrola duševno poremećenih osoba
• Marinka Cetinić, Pogled na nužnu odbranu u evrokontinentalnom i anglosaksonskom sistemu krivičnog prava
• Milena Polojac, Rimski societas u najnovijoj literaturi
• Violeta Beširević, Bogovi su pali na teme: o ustavu i bioetici
• Irena Peterlin, Značaj lobiranja u Evropskoj uniji


POLEMIKA
• Sima Avramović, Ustavnost verske nastave u državnim školama – res iudicata
• Vladimir Đerić, Odgovor na tekst Koste Čavoškog „Elementarno neznanje i nečasno prikrivanje“ u prošlom broju Anala

POVODI• Sima Ćirković, Reč na promociji knjige Bibliografija o Zakonu cara Stefana Dušana Gordane Radojčić-Kostić
• Danilo N. Basta, Svečano obeležena godišnjica Kelzenovog rođenja
• Danilo N. Basta, Reč na predstavljanju Izabranih spisa akademika Miodraga Jovičića u SANU 28. novembra 2006.
• Bojan Milisavljević, Parlamentarna skupština Saveta Evrope


PRIKAZI
• Slobodan Jovanović, Poruke, Biblioteka „Politika i društvo” (Službeni glasnik, Beograd, 2006) ( Aleksandar A. Miljković )
• Svetislav Stefanović, Politički spisi Svetislava Stefanovića– Starim ili novim putevima, odabrani politički spisi(1899–1943), izbor i predgovor Predrag Puzić (Artprint, Novi Sad, 2006) ( Aleksandar A. Miljković )
• Svetislav Stefanović, Politički spisi Svetislava Stefanovića– Buntovne pesme, priredio Predrag Puzić, štampanje knjige omogućeno sredstvima iz fonda Antona Stefanovića, (Novi Sad, 2005) ( Aleksandar A. Miljković )
• Predrag Protić, Između samoobmana i zabluda, Politički eseji II, (Biblioteka „Svečanik”, Hrišćanska misao, Beograd, 2006) ( Aleksandar A. Miljković )
• Legende Beogradskog univerziteta, Hugo Klajn (Beograd, 2006)( Aleksandar A. Miljković )
• Legende Beogradskog univerziteta, Zbornik predavanja(Beograd, 2005) (Aleksandar A. Miljković )
• Zagorka Golubović, Pouke i dileme minulog veka, Filosofsko-antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena (Beograd, Filip Višnjić, 2006,
str. 294) ( Dubravka Stajić )
• Epaminondas Spiliotopoulos, Greek Administrative Law (Ant. N. Sakkulas (Athens) – Bruylant (Brisel), 2004 (strana 502)) (Stevan Lilić )
• Herman Kantorovič, Borba za pravnu nauku (Dosije, Beograd, 2006. god. 120 str.) ( Miloš Zdravković )


NEKROLOZI
• Žika Bujuklić, Prof. dr Jelena Danilović (1921–2006)
• Antun Malenica, Prof. dr Jelena Danilović (1921–2006)

________________________________________________________________

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 375)
 ORDER BY post_ID