Category: Vesna Rakić - Vodinelić

Godinu dana posle – kako reformisati reformisano pravosuđe

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić

Danas 16. decembra 2010. godine navršava se godinu dana od prvog objavljivanja spiskova reizabranih (ili, ako se tako više voli: na opštem izboru izabranih) starih-novih sudija i tužilaca.

Brojne kontroverze i političke trzavice pratile su aktere ovog procesa. Nije jednostavno izdvojiti ključne odlučujuće činjenice koje su dovele do toga da reformski proces (započet donošenjem Ustava iz 2006. godine, potom brojnih pravosudnih organizacionih zakona, nastavljen reizborom koji je izvršio Visoki savet sudstva, prvim izborom Narodne skupštine, osporavan u javnosti, pa i u odluci Ustavnog suda, oštro kritikovan u izveštaju Evropske komisije), rezultira potpunim neuspehom, sa svih pravno relevantnih stanovišta.

Full story »

Novo sudstvo u najnovijoj Srbiji II

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Novo sudstvo u najnovijoj Srbiji – kolektivni lik i dela Vrhovnog saveta sudstva
Normativni portret

Visoki savet sudstva je ustanovljen Ustavom Srbije iz 2006. godine (čl. 153). Sastoji se od ukupno 11 članova: 3 po položaju (predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde i predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine) i 8 izbornih članova. Među izbornim članovima 6 su sudije, 1 advokat i 1 profesor pravnog fakulteta (čl. 153 ustava i čl. 5 Zakona o Visokom savetu sudstva).

Full story »

Promene građanskog parničnog zakonodavstva u Srbiji

by Vesna Rakić - Vodinelić Email

Odlomak iz knjige „Promene građanskog parničnog zakonodavstva u Srbiji“ prof. dr Vesne Rakić -Vodinelić

• Zakoni u građanskom parničnom postupku u devetnaestovekovnoj Srbiji

Paralelno sa začecima moderne pravosudne organizacije u Srbiji, koji su se odvijali sredinom XIX veka, donose se prvi zakonici o građanskim sudskim postupcima. Najvažniji istorijski izvori u oblasti građanskog sudskog postupka su bili: Građanski sudski postupak od 21. oktobra 1853. godine, Građanski sudski postupak od 12. februara 1860. godine i Građanski sudski postupak (Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama) od 20. februara 1865. godine koji je primenjivan sve do 1929. godine, kada je donesen odgovarajući jugoslovenski zakon.

Full story »

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-19 14:00:13'
   AND hit_remote_addr = '18.212.206.217'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php/publikacije/knjige/knjigevesnarakic/'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1