Sudovi u Beogradu

by admin Email

Sudovi u BeograduNova mreža sudova u Beogradu. Brošura je preuzeta sa sajta Ministarstva pravde Republike Srbije.

Procitaj

Sudovi u Beogradu

1. ul. Nemanjina 9

Vrhovni kasacioni sud

Apelacioni sud

Upravni sud

Privredni apelacioni sud

2. ul. Savska 17 (Palata pravde)

Sudska uprava Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda u Beogradu i Drugog osnovnog suda u Beogradz

Istražna i prvostepena krivična odeljenja Višeg suda u Beogradu, Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Drugostepeno krivično odeljenje (mala apelacija) Višeg suda u Beogadu

Zemljišno-knjižno odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Maloletničko odeljenje Višeg suda u Beogradu

Služba međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima Višeg suda u Beogradu i Prvog osnovnog suda u Beogradu

Odeljenje za izvršenje krivičnih sankcija Prvog osnovnog suda i Drugog osnovnog suda u Beogradu

Izdavanje uverenja ( uverenja da se protiv građana ne vodi krivični postupak)

3. ul. Ustanička 14 (bivši Peti opštinski sud)

Prvostepeno parnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Međunarodna pravna pomoć u građanskim stvarima

Služba overe

Služba overe i nadovere isprava za upotrebu u inostranstvu (Haški apostil)

4. ul. Timočka 15 (bivši Treći opštinski sud)

Viši prekršajni sud

Prvostepeno parnično odeljenje Višeg suda u Beogradu

Drugostepeno građansko odeljenje (mala apelacija) Višeg suda u Beogradu

Služba overe

5. ul. Bulevar Mihajla Pupina 16 (bivši Četvrti opštinski sud)

Izvršno građansko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Odeljenje radnih sporova Prvog osnovnog suda

Specijalizovana veća za porodine sporove Prvog osnovnog suda u Beogradu

Vanparnično odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Ostavinsko odeljenje Prvog osnovnog suda u Beogradu

Služba overe

Napomena: Zemljišno-knjižno odeljenje za KO Zemun i Novi Beograd ostaju u istoj zgradi u Zemunu (Kej oslobođenja 29, prvi sprat)

6. ul. Masarikova 2 (bivši Trgovinski sud)

Privredni sud

7. ul. Ustanička 29, (zgrada Specijalnog suda)

Posebno odeljenje za organiziovani kriminal Višeg suda u Beogradu

Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu

8. ul. Timočka 14 (bivši Gradski sudija za prekršaje)

Prekršajni sud

Za sve potrebne informacije građani se mogu obratiti KOL CENTRU Ministarstva pravde na brojeve: 065 877 17 20 i 065 810 40 40.
detaljnije

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 1536)
 ORDER BY post_ID