Sudski veštaci - oblast Šumarstvo

by admin Email

Link: http://www.adresar.mojepravo.net/vestaci/index.php

Lista sudskih veštaka Republike Srbije iz oblasti "Šumarstvo"

Adresar sudskih veštakaAranđelović Anđel, Pirot, Opšte šumarstvo; Arnaut Špiro, Kragujevac, Šumarstvo; Arsić Borica, Loznica, Šumarstvo; Bajić Milorad, Loznica, Gajenje,  zaštita,  korišćenje šuma iBZZR; Belošević Dragan, Ljubić, Šumarstvo; Bešlić Savo, Užice, Korišćenje šuma i šumske komunikacije; Božović Tadija, Gornji Milanovac, Uzgoj,  korišćenje,  rasadnici; Branković Dejan, Surdulica, Šumarstvo; Branković Milica, Valjevo, Šumarstvo; Čarapić Božidar, Užice, Šumarstvo; Cmiljanović Danijela, Prijepolje, Šumarstvo; Čorbić Dragan, Kraljevo, Šumarstvo i obrada drveta; Đorđević Nenad, Vladičin Han, Šumarstvo; Đorđević Predrag, Leskovac, Privatne šume; Đurović Milenko, Despotovac, Gajenje,  korišćenje šumskih proizvoda; Gavrilović Miroslav, Jagodina, Šumarstvo; Hadrović Sabahudin, Novi pazar, Zaštita šuma; Ilić Srđan, Vranje, Šumarstvo; Ilić Zoran, Vranje, Šumarstvo; Josović - Pantelić Julka, Aranđelovac, Šumarstvo; Jovanović Olivera, Zaječar, Pejzažna arhitektura i hortikultura ; Jovanović Stevo, Kragujevac, Tipologija šuma; Konjević Nebojša, Ćuprija, Šumarstvo; Krsmanović Milan, Ivanjica, Šumarstvo; Lazarević Živka, Kovanluk, Iskorišćavanje i gajenje šuma; Lazić Vladimir, Valjevo, Procena šumskih šteta,  vrednosti šuma i dr. ; Maksimović Marica, Draginac, Šumarstvo; Manović Boban, Priboj, Šumarstvo; Marinović Ljubiša, Negotin, Šumarstvo i lovstvo; Matić Dragan, Novi Sad, Drvna industrija; Matić Goran, Čenej, Šumarstvo; Milenković Borivoje, Zaječar, Uzgoj,  iskorišćavanje šuma i usluge ; Miletić Jadranka, Kragujevac, Šumarstvo; Milinković Nenad, Šljivovica, Lovstvo; Miljković Čedo, Kraljevo, Šumarstvo i obrada drveta; Milovanović Aleksandar, Užice, Šumarstvo; Milutinović Tihomir, Zaječar, Prerada drveta ; Mitić Bojan, Niš, Obračun zapreminske mase,  prirasta i određivanja sortimentne strukture; Mitrović Dejan, Aleksinac, Iskorišćavanje,  gajenje,  zaštita,  planiranje gazdovanja šuma; Mladenović Vladimir, VrnjačkaBanja, Šumarstvo; Muminović Milan, Knjaževac, Drvna industrija; Murati Nehat, Preševo, Šumarstvo; Nevzatović Midhat, Loznica, Iskorišćavanje,  gajenje,  zaštita,  planiranje gazdovanja šuma; Nikolić Božidar, Ub, Procena vrednosti drveta i šuma ; Pavlović Branislav, Kragujevac, Šumarstvo; Pavlović Slobodan, Medveđa, Šumarstvo; Pendić Božimir, Čačak, Šumarstvo; Petković Jovan, Leskovac, Šumarstvo; Petrović Nenad, Kučevo, Lovstvo; Petrovski Vančo, Bela Palanka, Iskorišćavanje i gajenje šuma; Radosavljević Goran, Kraljevo, Prerada drveta,  primarna i finalna obrada drveta; Radosavljević Radisav, Svilajnac, Uzgoj i iskorišćavanje šuma; Rakitić Miloš, Raška, Procena štete, ; Ristić Dragana, Arilje, Šumarstvo; Savić Brano, Bačka Topola, Drvna industrija; Sekulić Milan, Loznica, Šumarstvo; Simić Vladimir, Kragujevac, Šumarstvo; Šljukić Milija, Nova Varoš, Drvna industrija; Spasić Dragan, Niš, Šumarstvo; Stamenković Aleksandar, Niš, Utvrđivanje stanja šuma,  izrada planova,  projekata i programa; Stanimirović Jovica, Grdelica (varoš), Šumarstvo; Štetić Milan, Pirot, Uređivanje šuma; Stevanović Slobodan, Sokobanja, Bespravne radnje u šumarstvu i lovu ; Stojadinović Dragan, Kruševac, Drvna industrija; Stojadinović Predrag, Aleksinac, Premer šume i šumskog drveća,  prirasta i dr.; Stojković Zoran, Niš, Gajenje,  korišćenje šumskih proizvoda; Todorović Zoran, Jagodina, Hortikultura, ; Vasiljević Željko, Loznica, Gajenje,  zaštita i planiranje gazdovanja šumama; Vranić Rade, Kraljevo, Drvna prerada i erozija u šumarstvu; Vujić Vesna, Lajkovac (varoš), Procena drvne mase ; Vukić Dragan, Požarevac, Šumarstvo; Zejak Slobodan, Niš, Uređivanje šuma; Živanović Branimir, Valjevo, Šumarstvo; Živić Srđan, Valjevo, Šumarstvo; Životić Maja, Požarevac, Iskorišćavanje i gajenje šuma;

Procitaj

Više informacija Potvđeni podaci
Aranđelović Anđel Pirot Opšte šumarstvo
Arnaut Špiro Kragujevac Šumarstvo
Arsić Borica Loznica Šumarstvo
Bajić Milorad Loznica Gajenje, zaštita, korišćenje šuma iBZZR
Belošević Dragan Ljubić Šumarstvo
Bešlić Savo Užice Korišćenje šuma i šumske komunikacije
Božović Tadija Gornji Milanovac Uzgoj, korišćenje, rasadnici
Branković Dejan Surdulica Šumarstvo
Branković Milica Valjevo Šumarstvo
Čarapić Božidar Užice Šumarstvo
Cmiljanović Danijela Prijepolje Šumarstvo
Čorbić Dragan Kraljevo Šumarstvo i obrada drveta
Đorđević Nenad Vladičin Han Šumarstvo
Đorđević Predrag Leskovac Privatne šume
Đurović Milenko Despotovac Gajenje, korišćenje šumskih proizvoda
Gavrilović Miroslav Jagodina Šumarstvo
Hadrović Sabahudin Novi pazar Zaštita šuma
Ilić Srđan Vranje Šumarstvo
Ilić Zoran Vranje Šumarstvo
Josović - Pantelić Julka Aranđelovac Šumarstvo
Jovanović Olivera Zaječar Pejzažna arhitektura i hortikultura
Jovanović Stevo Kragujevac Tipologija šuma
Konjević Nebojša Ćuprija Šumarstvo
Krsmanović Milan Ivanjica Šumarstvo
Lazarević Živka Kovanluk Iskorišćavanje i gajenje šuma
Lazić Vladimir Valjevo Procena šumskih šteta, vrednosti šuma i dr.
Maksimović Marica Draginac Šumarstvo
Manović Boban Priboj Šumarstvo
Marinović Ljubiša Negotin Šumarstvo i lovstvo
Matić Dragan Novi Sad Drvna industrija
Matić Goran Čenej Šumarstvo
Milenković Borivoje Zaječar Uzgoj, iskorišćavanje šuma i usluge
Miletić Jadranka Kragujevac Šumarstvo
Milinković Nenad Šljivovica Lovstvo
Miljković Čedo Kraljevo Šumarstvo i obrada drveta
Milovanović Aleksandar Užice Šumarstvo
Milutinović Tihomir Zaječar Prerada drveta
Mitić Bojan Niš Obračun zapreminske mase, prirasta i određivanja sortimentne strukture
Mitrović Dejan Aleksinac Iskorišćavanje, gajenje, zaštita, planiranje gazdovanja šuma
Mladenović Vladimir VrnjačkaBanja Šumarstvo
Muminović Milan Knjaževac Drvna industrija
Murati Nehat Preševo Šumarstvo
Nevzatović Midhat Loznica Iskorišćavanje, gajenje, zaštita, planiranje gazdovanja šuma
Nikolić Božidar Ub Procena vrednosti drveta i šuma
Pavlović Branislav Kragujevac Šumarstvo
Pavlović Slobodan Medveđa Šumarstvo
Pendić Božimir Čačak Šumarstvo
Petković Jovan Leskovac Šumarstvo
Petrović Nenad Kučevo Lovstvo
Petrovski Vančo Bela Palanka Iskorišćavanje i gajenje šuma
Radosavljević Goran Kraljevo Prerada drveta, primarna i finalna obrada drveta
Radosavljević Radisav Svilajnac Uzgoj i iskorišćavanje šuma
Rakitić Miloš Raška Procena štete,
Ristić Dragana Arilje Šumarstvo
Savić Brano Bačka Topola Drvna industrija
Sekulić Milan Loznica Šumarstvo
Simić Vladimir Kragujevac Šumarstvo
Šljukić Milija Nova Varoš Drvna industrija
Spasić Dragan Niš Šumarstvo
Stamenković Aleksandar Niš Utvrđivanje stanja šuma, izrada planova, projekata i programa
Stanimirović Jovica Grdelica (varoš) Šumarstvo
Štetić Milan Pirot Uređivanje šuma
Stevanović Slobodan Sokobanja Bespravne radnje u šumarstvu i lovu
Stojadinović Dragan Kruševac Drvna industrija
Stojadinović Predrag Aleksinac Premer šume i šumskog drveća, prirasta i dr.
Stojković Zoran Niš Gajenje, korišćenje šumskih proizvoda
Todorović Zoran Jagodina Hortikultura,
Vasiljević Željko Loznica Gajenje, zaštita i planiranje gazdovanja šumama
Vranić Rade Kraljevo Drvna prerada i erozija u šumarstvu
Vujić Vesna Lajkovac (varoš) Procena drvne mase
Vukić Dragan Požarevac Šumarstvo
Zejak Slobodan Niš Uređivanje šuma
Živanović Branimir Valjevo Šumarstvo
Živić Srđan Valjevo Šumarstvo
Životić Maja Požarevac Iskorišćavanje i gajenje šuma

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2429)
 ORDER BY post_ID