Raskid ugovora zbog neispunjenja

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Obligaciono pravo - Ugovorno pravo - Predugovor

Za raskid ugovora zbog neispunjenja potrebno je da je ugovorna strana koja traži raskid ugovora ispunila svoje obaveze iz ugovora

Procitaj

Iz obrazloženja:
Prema članu 124 Zakona o obligacionim odnosima, za raskid ugovora zbog neispunjenja potrebno je da druga strana, u ovom slučaju tužilac, ispuni svoju obavezu. Tek kad jedna strana ispuni svoju obavezu, a druga strana ne ispuni svoju ugovornu obavezu potpuno ili delimično, može se zahtevati ispunjenje ugovora ili raskid ugovora prostom izjavom, ako raskid ugovora ne nastupa po samom zakonu ili ako nešto drugo nije određeno u samom ugovoru. No, u svakom slučaju oštećena strana ima pravo na naknadu štete.
Pošto u predmetnom sporu tužilac nije ispunio svoju ugovornu obavezu, to su nižestepeni sudovi pravilno zaključili da on nema pravo na raskid ugovora zbog neispunjenja. On može samo da traži da druga strana ispuni ugovornu obavezu ili eventualnu naknadu štete ukoliko za to postoje svi potrebni uslovi.
(Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. br. 523/98 od 24. septembra 1998. godine)

Izvor: Anali Pravnog fakulteta u Beogradu