Rhetorike techne - Besednik

by Sima Avramović Email

prof. dr Sima Avramović
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Qualis homo, talis oratio
(Kakav čovek, takav govor)
Ciceron

Šta je važnije u trojstvu besednik, beseda, auditorijum? Iskazano je mnogo različitih mišljenja o tom pitanju. Najčešće su se na prvom mestu smenjivali besednik i sama beseda. Ali, i kada se daje prevaga jednom ili drugom, na kraju se svi slože u tome da samo skladno jedinstvo sva tri elementa garantuje potpuni uspeh. Pa ipak, zar se druga dva ne izvode iz prvog? Nije li besednik taj koji treba i da sačini besedu, kao i da analizira i pridobije slušaoce? Naravno, u današnje doba ima i drugih mogućnosti: govor koji će neko drugi sastaviti o bilo kojoj temi se može kupiti za male pare preko Interneta. Sve je više i onih koji imaju privilegiju da sastavljanje svog govora povere profesionalcu za odnose sa javnošću («svom» PR-u), licu zaduženom u stranci za pisanjem govora, potčinjenom službeniku u ministarstvu ili drugoj ustanovi, licu koje se vlasniku firme učini sposobnim da to uradi umesto njega, itd. Oni će za svoje naredbodavce završiti i drugi deo posla – analiziraće auditorijum i prilagoditi tekst govora tim zahtevima. Samo je još potrebno da govornik ne upropasti taj veliki napor anonimnih saradnika. I tu nastaje problem. Kada stane za govornicu, besednik ostaje sam, sa svojim papirima ili bez njih, ukoliko je napisani govor naučio napamet. Dakle, čak i ukoliko neko drugi sačini savršen govor, vodeći računa o auditorijumu i svim drugim značajnim elementima, na kraju sve ipak zavisi od sposobnosti besednika da izloži besedu i od njegove spretnosti da se prilagodi specifičnim, često nepredvidivim uslovima u kojima se govori. A kada govornik nema ekipu koja bi za njega uradila prethodni posao, što je ipak najčešći slučaj, zaista sve zavisi od njega – besednika, njegove ličnosti, njegovih osobina i sposobnosti. Qualis homo, talis oratio! „Kakav čoek, tako i zbori“, kaže i stara srpska poslovica.

Rhetorike techne - Beseda

by Sima Avramović Email

prof. dr Sima Avramović
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Govori samo o onome što ti je jasno, inače ćuti
Tolstoj


Svaka beseda se sastoji iz dve osnovne komponente: logičke i estetske, odnosno sadržine i forme ili, još jasnije, od onoga „šta se govori” i onoga „kako se govori”. U raznim vremenima, s obzirom na raznovrsne okolnosti, prednost se često davala jednoj ili drugoj komponenti. Celokupna istorija retorike u stvari predstavlja sukob dva shvatanja o osnovnim odlikama besede, a u zavisnosti od stava prema tom pitanju retorika se proglašava za nesamostalnu nauku ili, pak, nauku nad naukama.
Logos ili pathos? Zavisno od toga čemu se daje prednost, u osnovi su se razlikovala dva glavna pristupa: ako je estetski i osećajni momenat primaran, tj. ako je osnovna funkcija govora da izazove emotivnu reakciju kod slušalaca i da ih nagovori, onda retorika – kao kod sofista – predstavlja prost skup formalizovanih pravila i tehničkih saveta koji podučavaju veštini oblikovanja besede. Ukoliko se, pak, prednost daje logičkoj vrednosti besede, njenoj sadržini, ako ona treba da kod slušalaca proizvede intelektualnu reakciju i da ih uveri – kao kod Aristotela – onda je retorika mnogo više od zbirke praktičnih uputstava: ona je teorija koja ustanovljava opšte principe na kojima se zasniva besedništvo i koja u sebe upija niz drugih nauka. Čini se da je Ciceron prvi besednik koji je u praksi uspevao da pomiri zavodljivu formu i spoljašne efekte govora sa njegovim unutrašnjim elementima i logičkim sadržajem, a za to se zalagao i na teorijskom planu.
Kako danas treba da izgleda dobra beseda, koja može presudno da utiče na raspoloženje ljudi, da menja njihova dotadašnja shvatanja, da ih pokreće na akciju, da usmerava istoriju? Čemu treba dati prednost – sadržini (poruci) besede ili njenoj formi?

Bogovi su pali na teme: o ustavu i bioetici

by Violeta Besirevic Email

Rimski societas u najnovijoj literaturi

by Milena Polojac Email

Pogled na nužnu odbranu u evrokontinentalnom i anglosaksonskom sistemu krivičnog prava

by Marinka Cetinić Email

Neformalna i formalna društvena kontrola duševno poremećenih osoba

by Petar Opalić Email

Pravo i promene: ADR – promena u pravu

by Gašo Knežević Email

Globalna administrativna kriza patentnog sistema

by Slobodan Marković Email

Višejezičnost – prednost ili usud Evropske unije?

by Budimir Košutić Email

Kodifikacija prava međunarodnih ugovora

by Stevan Ðorđević Email

Primena teorije ekvivalencije u krivičnom pravu pojedina pitanja

by Igor Vuković Email

"Anali" broj 2/2006

by admin Email


Broj 2/2006

IZVORNI NAUČNI ČLANCI
• Ratko Marković, Ustav Republike Srbije iz 2006 – kritički pogled
• Igor Vuković, Primena teorije ekvivalencije u krivičnom pravu pojedina pitanja


PREGLEDNI NAUČNI ČLANCI
• Stevan Đorđević, Kodifikacija prava međunarodnih ugovora
• Budimir Košutić, Višejezičnost – prednost ili usud Evropske unije?
• Slobodan Marković, Globalna administrativna kriza patentnog sistema
• Gašo Knežević, Pravo i promene: ADR – promena u pravu
• Petar Opalić, Neformalna i formalna društvena kontrola duševno poremećenih osoba
• Marinka Cetinić, Pogled na nužnu odbranu u evrokontinentalnom i anglosaksonskom sistemu krivičnog prava
• Milena Polojac, Rimski societas u najnovijoj literaturi
• Violeta Beširević, Bogovi su pali na teme: o ustavu i bioetici
• Irena Peterlin, Značaj lobiranja u Evropskoj uniji


POLEMIKA
• Sima Avramović, Ustavnost verske nastave u državnim školama – res iudicata
• Vladimir Đerić, Odgovor na tekst Koste Čavoškog „Elementarno neznanje i nečasno prikrivanje“ u prošlom broju Anala

POVODI• Sima Ćirković, Reč na promociji knjige Bibliografija o Zakonu cara Stefana Dušana Gordane Radojčić-Kostić
• Danilo N. Basta, Svečano obeležena godišnjica Kelzenovog rođenja
• Danilo N. Basta, Reč na predstavljanju Izabranih spisa akademika Miodraga Jovičića u SANU 28. novembra 2006.
• Bojan Milisavljević, Parlamentarna skupština Saveta Evrope


PRIKAZI
• Slobodan Jovanović, Poruke, Biblioteka „Politika i društvo” (Službeni glasnik, Beograd, 2006) ( Aleksandar A. Miljković )
• Svetislav Stefanović, Politički spisi Svetislava Stefanovića– Starim ili novim putevima, odabrani politički spisi(1899–1943), izbor i predgovor Predrag Puzić (Artprint, Novi Sad, 2006) ( Aleksandar A. Miljković )
• Svetislav Stefanović, Politički spisi Svetislava Stefanovića– Buntovne pesme, priredio Predrag Puzić, štampanje knjige omogućeno sredstvima iz fonda Antona Stefanovića, (Novi Sad, 2005) ( Aleksandar A. Miljković )
• Predrag Protić, Između samoobmana i zabluda, Politički eseji II, (Biblioteka „Svečanik”, Hrišćanska misao, Beograd, 2006) ( Aleksandar A. Miljković )
• Legende Beogradskog univerziteta, Hugo Klajn (Beograd, 2006)( Aleksandar A. Miljković )
• Legende Beogradskog univerziteta, Zbornik predavanja(Beograd, 2005) (Aleksandar A. Miljković )
• Zagorka Golubović, Pouke i dileme minulog veka, Filosofsko-antropološka razmišljanja o glavnim idejama našeg vremena (Beograd, Filip Višnjić, 2006,
str. 294) ( Dubravka Stajić )
• Epaminondas Spiliotopoulos, Greek Administrative Law (Ant. N. Sakkulas (Athens) – Bruylant (Brisel), 2004 (strana 502)) (Stevan Lilić )
• Herman Kantorovič, Borba za pravnu nauku (Dosije, Beograd, 2006. god. 120 str.) ( Miloš Zdravković )


NEKROLOZI
• Žika Bujuklić, Prof. dr Jelena Danilović (1921–2006)
• Antun Malenica, Prof. dr Jelena Danilović (1921–2006)

________________________________________________________________

Gašo Mijanović (1924–2007)

by Ratko Marković Email

Jedinstveni lični registar usvojenja u porodičnom zakonu Srbije

by Uroš Novaković Email

Michael Gagarin, Antiphon the Athenian: Oratory, Law and Justice in the Age of the Sophists

by Sanja Gligic Email

<< 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2018-07-16 22:16:34'
   AND hit_remote_addr = '54.224.17.157'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=12'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1