Ugovor o prodaji zaključen u pisanom obliku može biti osnov za državinu kupca i ako nije bio overen

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Prodaja nepokretnosti

Kada stranke izvrše u celosti uzajamne obaveze, ugovor o prodaji zaključen u pisanom obliku može biti osnov za državinu kupca i ako nije bio overen..

Full story »

Forma sporazuma suvlasnika o načinu deobe zajedničke stvari

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Prema odredbi člana 16 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnici sporazumno određuju način deobe zajedničkih stvari. Pravno dejstvo sporazuma o načinu deobe zajedničke stvari, kojim se raskida suvlasnička zajednica, nije uslovljeno pismenom formom, jer se deobom ne prenosi svojina i ne vrši promet nepokretnosti, budući da suvlasnici već imaju svojinu na stvari. Stoga i usmeni sporazum o deobi zajedničkih nepokretnosti, kojim je izvršena deoba i određeno ko je vlasnik određene nepokretnosti, proizvodi pravno dejstvo.

Full story »

Doprinos maloletnika u sticanju zajedničke svojine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zajedniča svojina

Maloletnik u ranom uzrastu (kada je imao 11 godina) nije radno sposoban, te se njegovo pomaganje prilikom zidanja kuće ne može smatrati doprinosom na osnovu kojeg bi mogao da zahteva udeo i sticanju prava svojine.

Full story »

Utvrđivanje doprinosa bračnih drugova u sticanju zajedničke svojine

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Zajednička svojina

Prilikom utvrđivanja koliki je doprinos bračnih drugova u sticanju zajedničke svojine, pored elemenata koji se mogu brojati ili meriti, treba uzeti u obzir i one elemente koji nisu merljivi, a ipak mogu biti od važnosti za sticanje.

Full story »

Način upotrebe stvari suvlasnici određuju sporazumom

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Susvojina

Tužilac ne može zahtevati da mu tuženi preda 4/5 suvlasničke stvari u državinu. Način na koji će suvlasnici upotrebljavati stvar određuje se sporazumom suvlasnika ili odlukom suda u vanparničnom ili izvršnom postupku.

Full story »

Državina suvlasnika

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo
SUSVOJINA

Suvlasnik ne može imati u isključivoj državini nijedan deo suvlasnič ke stvari. Svaki od suvlasnika može zahtevati da se na suvlasničkoj stvari uspostavi sudržavina.

Full story »

Pravo vlasnika da iz državine i upotrebe stvari isključi svako lice koje nema pravni osnov na državinu i upotrebu

by admin Email

Sudske odluke - Građansko pravo - Stvarno pravo - Pravo vlasništva

Sopstvenik ima pravo da iz državine i upotrebe stvari isključi svako lice, ako ono nema pravni osnov na državinu i upotrebu

Full story »

Poruke XVII Susreta pravnika u privredi Srbije

by admin Email

(Vrnjačka Banja, 14-16. maj 2008. godine)

SEDAMNAESTI Susret pravnika u privredi Srbije održan u Vrnjačkoj Banji od 14. do 16. maja 2008. godine, sa temom «KORPORATIVNO UPRAVLJANJE», u prisustvu oko 700 učesnika (pravnika iz privrede, pravosuđa, uprave i drugih organizacija), uz učešće oko 90 referenata iz zemlje i iz Nemačke, Slovenije i Republike Srpske usvaja sledeće

PORUKE

Full story »

Informator za oštećene/svedoke

by admin Email

Vece za ratne zlocine

Publikacija Okružnog suda u Beogradu namenjena svedocima i oštećenima u postupcima pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu


Pogledajte publikaciju

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

by admin Email

1 Evo ti paragrafi, pa zagrabi

by admin Email

Vesan Rakić VodinelilćProšle nedelje (08.04.08.) Ustavni sud Srbije doneo je odluku o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti nekoliko odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika i istovremeno, privremenu meru kojom obustavlja preduzimanje svih radnji radi izvršenja pravila iz Uputstva Republičke izborne komisije (RIK) o broju potpisa građana kojim mora biti podržana lista političkih stranaka nacionalnih manjina.
Ova mera je rezultirala time da nije dovoljno da manjinska lista bude podržana sa 3.000 potpisa (kako je određeno u Uputstvu RIK), već da se ima primeniti zakonska odredba po kojoj svaka izborna lista, pa i manjinska, mora biti podržana od strane najmanje 10.000 građana.

Full story »

<< 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:29:53'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=19'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1