Iura paria debent esse eorum inter se qui sunt cives in eadem res publica

by admin Email

Svi građani iste države treba da imaju jednaka prava.
Cicero

Izigravanje zakona (Fraus legis) - Milan Stavrov

by admin Email

Čovek je u svom delovanju objektivno slobodan. Njegova sloboda manifestuje se pre svega u mogućnosti i sposobnosti izbora između različitih mogućnosti. Međutim, upravo tu se može na čoveka uticati. Sredstvo kojim se reguliše njegovo ponašanje su društvena pravila. Poštovanje tih pravila zavise od njegove volje i svesti - može da ih poštuje, da ih krši, ili zaobilazi. U slučaju da se ipak odluči za pravo koje nije društveno prihvatljivo, mora računati sa sankcijama, koje određuje pravo.

Full story »

Montirani reizbor

by admin Email

prof. dr Zoran Ivošević
redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Opšti izbor sudija je završen, rezultati su poznati, ali razlozi još uvek nisu. Slutim da se nalaze u montaži. Reizbor sudija ima ozbiljnih nedostataka koji idu u dva pravca. Prvi ide prema onima koji su birani, a drugi prema onima koji su birali. Kada je reč o prvom pravcu, ima onih koji su reizabrani, a nije trebalo da budu reizabrani, a ima onih koji su neizabrani, a trebalo je da budu izabrani.

Full story »

Reč na skupštini Društva sudija Srbije

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Sudstvo Srbije je imalo šansu, možda poslednju, da se najzad konstituiše kao vlast i kao kolegijum u koji bi se moglo imati poverenja. Građani Srbije su imali šansu da najzad počnu, makar skromno da veruju u institucije sudske vlasti. Te šanse su kockarski proćerdane

Full story »

Novo sudstvo u najnovijoj Srbiji II

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Novo sudstvo u najnovijoj Srbiji – kolektivni lik i dela Vrhovnog saveta sudstva
Normativni portret

Visoki savet sudstva je ustanovljen Ustavom Srbije iz 2006. godine (čl. 153). Sastoji se od ukupno 11 članova: 3 po položaju (predsednik Vrhovnog kasacionog suda, ministar pravde i predsednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine) i 8 izbornih članova. Među izbornim članovima 6 su sudije, 1 advokat i 1 profesor pravnog fakulteta (čl. 153 ustava i čl. 5 Zakona o Visokom savetu sudstva).

Full story »

Novo sudstvo u najnovijoj Srbiji

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Novo sudstvo u najnovijoj Srbiji – niti iz jajeta, niti iz pene, već iz skarednog fingiranja pravne države

Ovo uglavnom neće biti moj tekst. Ponekad je bolje pustiti izvore da govore sami za sebe. Ipak, neophodno je ponešto napomenuti da bi se jasno razumelo o čemu je reč. Građani Srbije jedva da zaslužuju ikakve informacije. Visoki savet sudstva nas je obavestio samo o imenima i prezimenima izabranih sudija. Reč je o sudijama koji se ne biraju prvi put (jer ih je nekad već izabrala Narodna skupština), te ih Savet postavlja bez ograničenja mandata.

Full story »

Pavlovljev refleks pravosudnog ulizištva

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Nedavno je podignuta optužnica protiv Ratibora Trivunca, Tadeja Kurepe, Ivana Vulovića, Ivana Savića, Nikole Mitrovića i Sanje Dojkić, u kojoj se tvrdi da su izvršili krivično delo međunarodnog terorizma, predviđeno u čl. 391 Krivičnog zakonika Srbije (KZ). Prema optužnici, svi okrivljeni su članovi Anarho-sindikalističke inicijative. Takođe, svi okrivljeni se nalaze u pritvoru od 3. septembra 2009. godine i prema svima je zamenica Okružnog javnog tužioca Leonora Cvijović zatražila produženje pritvora do održavanja glavnog pretresa. Njen zahtev je usvojen.

Full story »

Komšiji platio 150 dinara oštećenu prskalicu i 25.779 dinara sudskih troškova

by Sasa Milosavljevic Email

Link: http://www.naslovi.net/izvor/borba/1026962

Parnični postupci traju i po desetak godina, sudski troškovi se nagomilavaju toliko da na kraju budu i nekoliko puta veći od vrednosti štete

Full story »

Kvadratom na trougao

by alien Email

Piše: mr Branislav Radulović

„Samo kontrola ljudskih radnji obezbjeđuje dobru vladavinu“, Dejvid Hjum

Kada se sredinom osamdesetih godina XX vijeka pojavila serija naučnih radova iz ustavno-pravne teorije koji su otvorili pitanje postojanja „četvrte grane vlasti“ konzervativni pravni teoretičari su odbacili takvu mogućnost.

Full story »

Ličnost maloletnih delikvenata

by Sasa Milosavljevic Email

Link: http://www.stetoskop.info/Licnost-maloletnih-delikvenata-305-c4-content.htm

Autor: prof dr Bojana Dimitrijević

Ličnost maloletnih delinkvenataČesto postavljano pitanje da li je kriminalna ličnost specifičan biopsihički entitet, rezultiralo je mnoštvom istraživanja na tu temu. Veliki broj ovih istraživanja bavio se jednom od osnovnih dimenzija ličnosti - inteligencijom, koja ispoljava svoje delovanje u svim oblicima čovekovog ponašanja, i kao takva predstavlja značajan faktor i u oblikovanju ličnosti mladih. Predstavljena su i druga teorijska gledišta i istraživanja koja potkrepljuju dokaze o povezanosti ili uslovljenosti asocijalnog i antisocijalnog ponašanja i osobina ličnosti. S obzirom na neka lična obeležja i psihičke osobenosti pojedinca, može se govoriti o pogodnijim uslovima i određenim tendencijama ka kriminalnom ponašanju.

Full story »

O parlamentarnom mandatu: primer Republike Srbije

by admin Email

Bosa Nenadić, O parlamentarnom mandatu: primer Republike Srbije

Tekst u PDF-u možete preuzeti ovde

HELSINŠKI ZAVRŠNI AKT

by admin Email

(ZAVRŠNI AKT KONFERENCIJE O EUROPSKOJ SIGURNOSTI
I SURADNJI)*
usvojen na Konferenciji o europskoj sigurnosti i suradnji
Helsinki, 1. kolovoza 1975. godine
Konferencija o europskoj sigurnosti i suradnji, koja je započeta u Helsinkiju 3. srpnja 1973. i nastavljena u Ženevi od 18. rujna 1973. do 21. srpnja 1975., zaključena je u Helsinkiju, 1. kolovoza 1975.

Full story »

Građanski zakonik za Kraljevinu Srbiju

by admin Email

GRAĐANSKI ZAKONIK
ZA KRALJEVINU SRBIJU

UVOD
A) O GRAĐANSKIM ZAKONIMA UOPŠTE

Full story »

Zakon o Povelji Ujedinenih nacija

by admin Email

Zakon o Povelji Ujedinenih nacija ("Sl. list DFJ", br. 69/45)usvojenoj u San Francisku 26 juna 1945 godine, koji glasi:

ČLAN 1
Odobrava se i dobija zakonsku snagu u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji Povelja Ujedinjenih nacija, koja je usvojena u San Francisku 26 juna 1945 godine i koja u prevodu glasi:

Full story »

Pravila o udruženju javnih pravozastupnika u Srbiji

by admin Email

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-01-22 02:58:51'
   AND hit_remote_addr = '54.146.206.127'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=6'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1