Infostan

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Prilozi:
Formular za prigovor
Formular za pismo

Ovih dana gotovo 200.000 domaćinstava u Beogradu dobilo je uplatnice Infostana na kojima je ispisan navodni iznos duga domaćinstva prema ovom javnom preduzeću. Meni je predočena jedna ovakva uplatnica

Full story »

Infostan - Formular za pismo

by admin Email

Infostan - Formular za pismo

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Formular je prilog uz tekst Vesne Rakić-Vodinelić pod nazivom
Infostan

Full story »

Infostan - Formular za prigovor

by admin Email

prof. dr Vesna Rakić - Vodinelić
dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu

Formular je prilog uz tekst Vesne Rakić-Vodinelić pod nazivom
Infostan

Full story »

Uputstvo o nadležnostima

by admin Email

Odredbom člana 7. Zakona o uređenju sudova, uređeno je pravo stranke i drugog učesnika u sudskom postupku, na pritužbu na rad suda, kad smatra da se postupak odugovlači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok i ishod.
Članom 52. istog zakona uređen je postupak po pritužbi iz neposredne nadležnosti predsednika suda koji je dužan da je razmotri i da o njenoj osnovanosti i preduzetim merama obavesti pritužioca u roku od 15 dana od prijema pritužbe.
Ukoliko predsednik suda ne odgovori u pomenutom roku pritužilac se može obratiti neposredno višem sudu odnosno drugom neposredno višem pravosudnom organu.
Prema odredbi čl. 51. istog Zakona, predsednik neposredno višeg suda je ovlašćen da nadzire sudsku upravu nižeg suda, i ovlašćen je da traži od nižeg suda obaveštenja o primeni zakona i drugih propisa, kao i da vrši neposredan nadzor nad radom nižeg suda.
U slučaju da pritužiocu nije odgovoreno ni po obraćanju neposredno višem organu, pritužilac može podneti pritužbu Ministarstvu pravde Republike Srbije - Odeljenju za nadzor u sudovima, organima za prekršaje i tužilaštvima, koji će po pravu nadzora iz člana 66. Zakona o uređenju sudova, od suda ili javnog tužilaštva tražiti izveštaj sa obrazloženjem o razlozima nepostupanja po pritužbi i preduzeti druge mere iz okvira svoje nadležnosti.
Članom 23. Zakona o javnom tužilaštvu, javni tužilac je nosilac uprave u javnom tužilaštvu i odgovoran je za pravilan, tačan i blagovremen rad javnog tužilaštva, dok je Pravilnikom o upravi u javnom tužilaštvu propisano da su javna tužilaštva dužna da od građana primaju molbe, pritužbe i druge podneske radi zaštite i efikasnog ostvarivanja svojih prava, pravnih interesa i obaveza.
Po pitanju rada sudija, prema odredbi čl. 1. Zakona o sudijama, sudije su u postupanju i u donošenju odluka potpuno nezavisni.
Međutim, Zakonom o sudijama u čl. 40b uređena je nadležnost Nadzornog odbora Vrhovnog suda Srbije koji je ovlašćen da samoinicijativno ili pak po pritužbi vrši uvid u sudske predmete i kontroliše da li je sud u konkretnom predmetu zakonito postupio ili ne.
Nakon izvršene kontrole konkretnog sudskog predmeta, Odbor može pred Velikim personalnim većem da pokrene postupak za razrešenje sudije zbog nesavesnog ili nestručnog vršenja dužnosti ili da predloži izricanje disciplinske mere sudiji.

Dokumet je preuzet sa sajta Ministarstva pravde R Srbije

Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa

by admin Email

Ministarstvo pravde sačinilo je obrazac pritužbe s uputstvom o nadležnostima, radi lakšeg obraćanja građana nadležnim pravosudnim organima.

Obrazac pritužbe na rad pravosudnih organa (preuzmi dokument).

Uputstvo o nadležnostima (pogledaj dokument)

Mapa sudova opšte nadležnosti

by admin Email

Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

by admin Email

Naziv: Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca

Teritorijalna primena: Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

Izvor: Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, godina III, broj 142 a, utorak, 28. juni 1921.

Full story »

Zakoni Republike Srbije koji su stupili na snagu u 2008. godini

by admin Email

Lista Zakona Republike Sebije koji su stupili na snagu periodu od 1.1.2008. - 31.12.2008.

Full story »

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

by admin Email

Naziv: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 4.11.2008

Primena Zakona: od 1.1.2009.

Izvor: Službeni glasnik RS, 97/2008 (27.10.2008.)

Full story »

Zakon o Visokom savetu sudstva

by admin Email

Naziv: Zakon o Visokom savetu sudstva
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 30.12.2008

Izvor: Službeni glasnik RS, 116/2008 (22.12.2008.)

Full story »

Zakon o uređenju sudova

by admin Email

Naziv: Zakon o uređenju sudova
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 30.12.2008

Primena Zakona: od 1.1.2010

Izvor: Službeni glasnik RS, 116/2008 (22.12.2008.)

Full story »

Zakon o sudijama

by admin Email

Naziv: Zakon o sudijama
Teritorijalna primena: Republika Srbija
Stupio na snagu: 30.12.2008
Primena Zakona: od 1.1.2010
Primena čl. 20. stav 2. : od 30.12.2008
Primena čl. 43-54.; čl. 81, čl. 82. stav 1.; čl. 83. i 88. : od dana konstituisanja Visokog saveta sudstva
Izvor: Službeni glasnik RS, 116/2008 (22.12.2008.)

Full story »

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava

by admin Email

Naziv: Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 30.12.2008

Primena Zakona: od 1.1.2010

Izvor: Službeni glasnik RS, 116/2008 (22.12.2008.)

Full story »

Zakon o Državnom veću tužilaca

by admin Email

Naziv: Zakon o Državnom veću tužilaca
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 30.12.2008

Izvor: Službeni glasnik RS, 116/2008 (22.12.2008.)

Full story »

Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela

by admin Email

Naziv: Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela
Teritorijalna primena: Republika Srbija

Stupio na snagu: 4.11.2008

Izvor: Službeni glasnik RS, 97/2008 (27.10.2008.)

Full story »

<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 >>

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: Hit: Check for reload

SELECT SQL_NO_CACHE hit_ID
  FROM blog_2_thitlog
 WHERE hit_datetime > '2019-02-20 20:31:26'
   AND hit_remote_addr = '54.226.23.160'
   AND hit_uri = '/new/b2/blogs/blog4.php?paged=8'
   AND hit_agent_type = 'unknown'
 LIMIT 1