Banke na sudu zbog kamata

by admin Email

Sarajevo - U Opštinskom sudu u Sarajevu počeo je dokazni postupak protiv banaka koje su podigle kamate na potrošačke kredite u tokom otplate.

Nadležna inspekcija je podnela 192 prekršajna naloga protiv deset banaka u Bosni i Hercegovini, zbog neosnovanog podizanja kamata. Ako sud potvrdi navode inspekcije, uslediće i tužbe protiv banaka. Prva se pred sudom našla Inteza San Paolo banka.

Procitaj

Podizanje kamata u komercijalnim bankama, koje je izazvalo ogorčenje u bosanskohercegovačkoj javnosti, konačno je postalo sudski slučaj u Bosni i Hercegovini.

Prvi pretres održan je juče pred Opštinskim sudom u Sarajevu protiv Intesa San Paolo banke, jedne od najjačih banaka na prostoru BiH.

Uprava za inspekcijske poslove tvrdi da je banka počinila prekršaj neosnovanog podizanja kamatnih stopa.

Korisnike kredita nije upoznala sa uslovima povećanja kamata, što predstavlja kršenje Zakona o zaštiti potrošača, a kamate su menjane van ranije utvrđenih rokova, čime su prekršeni ugovori o kreditima.

Kao opravdanje za povećanje kamata banke su navele rast takozvanog euribora, što predstavnik Federalne uprave za inspekcijske poslove Josip Bašić smatra neprihvatljivim.

Advokat Branko Marić, koji zastupa Intesa San Paolo banku, tokom pretresa nije se mnogo bavio sadržajem ugovora.

On tvrdi da banka nije učinila ništa što bi išlo na štetu klijenata, nego je, kako kaže, izvršila korekciju kamata, i to samo u najnužnijem delu.

Uprava je od suda zatražila da banku u ovom prvom slučaju kazni maksimalnom kaznom od pet hiljada maraka. Bašić tvrdi da je takva kazna adekvatna jer je reč o beskrupuloznoj pljački građana.

Iako je predstavnik banke pokušao osporiti nadležnost federalne uprave da provodi kontrolu u ovom slučaju, odluka o odgovornosti Inteza San Paolo banke biće doneta u petak, a iduće sedmice pretres će biti proveden i za ostale banke.

Ako sud donese presudu na temelju naloga Uprave za inspekcijske poslove, banke će biti dužne da građanima vrate novac koje su uzele nakon povećanja kamatnih stopa.

Izvor: B92.net

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 954)
 ORDER BY post_ID