Blaže kazne vode u nasilje

by admin Email

Apelacioni sud Beograd -- Apelacioni sud u Beogradu u poslednjih nekoliko meseci umanjio tri prvostepene presude izrečene navijačima. Sudije: I umanjena kazna dovoljno utiče. Odluka Apelacionog suda u Beogradu da umanji kaznu Bojanu Hrvatinu, navijaču Rada, sa 30 na 15 godina zatvora, zbog ubistva Bojana Majića, navijača Voždovca, još jedna je u nizu pravosnažnih presuda koje su, kad je reč o postupcima protiv navijača, prepolovljene u odnosu na prvostepenu. Obrazloženje je da će i umanjena kazna "u dovoljnoj meri uticati na okrivljenog da ubuduće ne vrši ista ili slična krivična dela".

Procitaj

Prethodno, ista odluka doneta je protiv 14 navijača Partizana kojima se sudilo zbog ubistva navijača francuskog Tuluza, Brisa Tatona. Sa ukupno 240, kazna je smanjena na 106 godina zatvora. Đorđu Preliću, koji je označen kao jedan od organizatora napada na francuske navijače, kazna je sa 35 godina smanjena na 15 godina zatvora. Za isto krivično delo, Dejanu Puzigaći kazna je sa 32 godine preinačena na 14. Ljubomiru Markoviću i Ivanu Grkoviću, koji su bili osuđeni na po 30 godina robije, novom presudom izrečeno je po 13 godina zatvora. Ostali su osuđeni na kazne od četiri do sedam godina. Po nalaženju Apelacionog suda, u pogledu odluke o kazni, prvostepeni sud je pravilno imao u vidu sve okolnosti koje su od značaja za odmeravanje kazne. Međutim, kako su naveli, i ovako odmerenim kaznama u potpunosti se ostvaruje svrha kažnjavanja.

Iako je Viši sud u Beogradu u dva postupka doneo identičnu odluku da Uroša Mišića, navijača Crvene zvezde, kazni na deset godina zatvora zbog napada na žandarma Nebojšu Trajkovića, stav Apelacionog suda je da je kazna previsoka, pa je smanjio na pet i po godina. Drugostepeni sud je utvrdio da Mišić nije sa umišljajem pokušao da ubije Trajkovića i osudio ga je zbog napada na službeno lice.

Takođe, prema nalazu Apelacionog suda, Viši sud nije pridao adekvatan značaj okolnostima da je krivično delo Mišić izvršio kao mlađe punoletno lice. Pored toga, u obzir je uzeta činjenica da nije osuđivan, kao i da su veštaci koji su obavili veštačenje naveli da, s obzirom na njegove karakteristike ličnosti, ne očekuju u daljem toku života "povrat".

Zoran Ivošević, profesor Pravnog fakulteta Union, ističe da su ovakve odluke Apelacionog suda čudne ne samo za laike, nego i za one koji se bave pravom.

"Iznenađen sam, jer umesto da kazne odgovaraju težini izvršenog krivičnog dela, one se toliko smanjuju", kaže profesor Ivošević. "U svakom slučaju, mislim da su u pitanju vanpravni razlozi, jer su drastične razlike između prvostepene i drugostepene odluke. Tu nečega ima, ali čega, ne znam. Trebalo bi ispitati."

Kriminolog Zlatko Nikolić smatra da se u svim ovim slučajevima dizala velika medijska buka i da je niži sud radio pod pritiskom javnosti. "Da bi izbegli harangu, u prvostepenom sudu su izricali presude kakve su izricali, znajući da one ne drže vodu", kaže Nikolić. "Apelacioni sudovi moraju sve da odmere i oni ne smeju drugačije da rade. Do pre nekoliko godina za teško ubistvo se izricala kazna od 20 godina zatvora, a za obično 15. Pitam se šta se to u ubistvima promenilo da bi se izricale teže kazne."

Izvor: B92

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2312)
 ORDER BY post_ID