Na Vladi usvojen Akcioni plan za otvorenu upravu

by admin Email

Akcioni plan za otvorenu upravuNa predlog Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Vlada je 25. aprila 2013. godine usvojila Akcioni plan za otvorenu upravu uz pomoć IKT-a, a u sklopu pristupanja Republike Srbije Partnerstvu za otvorenu upravu (POU) za 2013. godinu.

Procitaj

Akcionim planom postavljeni su glavni ciljevi i smernice za unapređenje delovanja javne uprave i povećanje njene transparentnosti, kojim se predviđaju aktivnosti na polju većeg uključivanja građana i privrede. Jedna od bitnijih stavki Akcionog plana jeste uspostavljanje mehanizama za saradnju civilnog društva i nevladinog sektora sa državom u procesu kreiranja otvorenije uprave. Predloženi Akcioni plan u sklopu pristupanja Republike Srbije POU za 2013 godinu, predstavlja objedinjene aktivnosti utvrđene strateškim aktima Vlade i programskim dokumentima. Partnerstvo za otvorenu upravu (Open Government Partnership – OGP), je nova multilateralna inicijativa, koja ima za cilj obezbeđivanje podrške i većeg angažovanja vlada širom sveta u oblastima kao što su javnost rada, saradnja sa organizacijama građanskog društva, borba protiv korupcije i upotreba novih tehnologija, kako bi organi javne vlasti radili otvorenije, delotvornije i odgovornije. Trenutno u POU učestvuje 52 države, među kojima je većina zemalja EU, kao i država kandidata iz našeg regiona (Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora). Kriterijume za pristupanje POU, Republika Srbija je ispunila realizacijom ključnih reformi u oblasti transparentnosti javnih finansija, kao i sprovođenja Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. Time je Republika Srbija ispnunla minimalne uslove u četiri ključna područja od interesa za POU. U skladu sa tim, kao dalji korak, Repbulika Srbija je poslala pismo o nameri pristupanja upravljačkom komitetu POU (u martu 2012) i usvojila predlog Nacionalnog akcionog plana.

Akcioni plan za otvorenu upravu uz primenu IKT-a za 2013. godinu

 

 

Izvor: Sajt Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2490)
 ORDER BY post_ID