Potrošači kao u EU

by admin Email

Slobodan MilosavljevićMinistar trgovine Slobodan Milosavljević je ocenio da se Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o trgovini suštinski tiču svakog građanina Srbije i kao potrošača i kao trgovca, odnosno, davaoca usluga. "Najvažnije je da se teret dokazivanja, sa potrošača kao jedinke, prebacuje na trgovca, proizvođača ili pružaoca usluga određednog servisa", naveo je Milosavljević. Ministar trgovine i usluga Slobodan Milosavljević je objasnio da će građani, zahvaljujući novom Zakonu o zaštiti potrošača, biti oslobođeni obaveze da dokazuju da nisu dobili proizvod ili uslugu određenih svojstava koju su platili.

Procitaj

Onaj ko nam je nešto ponudio, prodao, isporučio, mora da dokaže da je to u skladu sa onim što je tehnička karakteristika specifikacije proizvoda ili usluge i oni treba da dokazuju da to odgovara standardima, kazao je ministar trgovine.

Milosavljević je skrenuo pažnju da je vrlo važno da pre zaključenja ugovora o kupovini proizvoda ili pružanju usluga prodavac ili ponuđač mora da nas obavesti i upozna sa svim svojstvima i karakteristikama proizvoda, odnosno usluge, kako bi znali tačno šta uzimamo, šta kupujemo, šta su naša prava.

"Ukoliko taj čin nije obavljen pre zaključenja ugovora o kupovini takođe odgovornost snosi onaj koji je taj proizvod prodao ili uslugu pripremio da pruži", objasnio je Milosavljević.

"Ukupno gledano, ono što je novina i kvalitet je da će nivo, standard i mogućnost ostvarivanja prava potrošača u Srbiji biti ni manji ni veći nego kao prosečan u zemljama Evropske unije (EU), a to je civilizacijski iskorak u odnosu na stanje koje imamo u Srbiji", rekao je Milosavljević.

Zakon o zaštiti potrošača uvodi u naš pravni sistem 15 od 16 evropskih direktiva iz oblasti zaštite prava potrošača, rekao je ministar trgovine i napomenuo da je 16. direktiva EU sadržana u zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je predložila Narodna banka Srbije i on treba da bude usvojen u parlamentu za nekoliko narednih nedelja

Ministar trgovine je podsetio je napomenuo da se paralelno radi i na podsticajima za formiranje takozvanih savetovališta za zaštitu prava potrošača i prvo i najveće je pre već sedam, osam meseci otvoreno u palati "Beograđanka" i naveo da na stalno dežurni telefon 0800-103-104 potrošači iz čitave Srbije mogu da zatraže savet, da prijave inspekcijskim organima ugroženost svojih prava i da očekuju pomoć kako da svoja prava ostvare.

Do sada je više od hiljadu prijava stiglo od potrošača, a između 75 i 80 posto je uspešno rešeno, naveo je on i dodao da je bilo pritužbi da u vreme trajanja garantnog roka potrošač ne može da zameni proizvod ili da ga popravi, da turistički aranžman nije sadržao sve one elemente koji su ponuđeni ili predstavljeni na projekcijama, fotografijama, prospektnim materijalima.

"Plan nam da u idućoj godini krenemo sa širom edukacijom i informisanjem potrošača građana Srbije o pravima koje mogu da ostvare kroz Zakon o zaštiti potrošača", najavio je on.

Milosavljević je nagovestio i uvođenje postupka medijacije, odnosno vansudskog rešavanja spora, da bi se izbegli skupi i predugo trajući i nedovoljno efikasni sudski postupci.

Što se tiče Zakona o trgovini, Milosavljević je rekao da se taj zakonski akt, između ostalog, donosi i vrlo konkretne instrumente kako će se strategija razvoja trgovine realizovati i ostvarivati.

On prati praktično tri ključna cilja strategije:očuvanje sektora malih i srednjih preduzeća, u smislu brzine i lakoće osnivanja novih radnji i gašenja postojećih, zatim daje instrukcije kako i na koji način se boriti za nove investicije u sektoru trgovine sa ciljem povećanja konkurentnosti na našem tržištu i podsticaj za izlazak domaće trgovine na regionalna tržišta, naveo je on.

Trgovina doprinosi sa nekih 12 do 14 odsto godišnje u bruto domaćem proizvodu Srbije i u Republici ima oko 45.000 registrovanih privrednih društava i preduzetnika u sektoru trgovine, sa više od 100.0000 maloprodajnih objekata, u kojima je zaposleno preko 400.000 radnika, naveo je Milosavljević.

"To je objektivno za Srbiju velika vrednost, velika briga, ali i veliki potencijal koji i ovim zakonom pokušavamo da stavimo maksimalno u funkciju razvoja", zaključio je Milosavljević.

Izvor: B92

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2052)
 ORDER BY post_ID