Sudijski dani 2013

by admin Email

Sudijski dani Vrnjačka BanjaVrnjačka Banja -- Godišnje savetovanje sudova u Srbiji "Sudijski dani 2013" počinje u Vrnjačkoj Banji u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda. Najviši pravosudni zvaničnici među kojima će biti ministar pravde Nikola Selaković, vršilac funkcije predsednika VKS Dragomir Milojević, kao i predsednici svih sudova u Srbiji, posvetiće posebnu pažnju pitanjima iz reforme pravosuđa i pitanju nove mreže sudova, raspoređivanju sudija, kao i postupanju sudova i tužilaca u tužilačkoj istrazi koja je počela da se primenjuje od 1. oktobra.

Procitaj

Prvog dana savetovanja nakon plenarnog zasedanja, krivična i građanska odeljenja sudova nastaviće rad po sekcijama iz svojih oblasti.

Drugog dana savetovanja predsednik VKS održaće sastanak sa vršiocima funkcija predsednika sudova u Srbiji. Teme ovogodišnjeg savetovanja, koje se završava u sredu 9. oktobra posvećene su stanju u pravosuđu, aktuelnim pitanjima iz sudske prakse i zakonima i njihovoj primeni.

Tokom tri dana sudije osnovnih, viših, apelacionih sudova, kao i kasacionog suda predstaviće svoje referate o pomenutim temama i otvoriti stručnu raspravu o njima.

Izvor: B92

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2703)
 ORDER BY post_ID