Tužioci dobijaju glavnu reč

by admin Email

tužilačka istragaKada će se pokretati istraga i šta će se dokazivati, od oktobra će odlučivati tužilac. Stručna javnost nije naklonjena novom konceptu sudskog postupka, tvrde i da su neke odredbe protivustavne. Jedna od zamerki je da će pravda biti dostupna bogatima, a siromašni će do nje teško dolaziti.

Procitaj

U sudskim procesima uskoro će glavnu reč imati tužioci. Nekoliko puta odlagana, javnotužilačka istraga trebalo bi da počne da se primenjuje od prvog oktobra. Stručna javnost nije naklonjena novom konceptu sudskog postupka, tvrde da su, osim što ima mnogo nelogičnosti, neke odredbe i protivustavne. Jedna od zamerki je da će pravda biti dostupna bogatima, a da će siromašni do nje teško dolaziti.
Kada će se pokretati istraga i šta će se dokazivati, od oktobra će odlučivati tužilac.

Tužioci su, tvrde, spremni da preuzmu nove obaveze, ali napominju da će za više posla biti potreban veći broj tužilaca, stručnih saradnika, veštaka. Iako je cilj da sudski postupci budu efikasniji, i pre primene, već postoje sumnje da će se u tome uspeti.

Goran Ilić iz Udruženja tužilaca i zamenika tužilaca kaže da način na koji je organizovan glavni pretres može da bude potencijalno veliki problem.

"Bojim se da tu postoje suviše komplikovane odredbe i da to što ćemo dobiti u pogledu efikasnosti time što smo istragu preneli na tužioca, možemo da izgubimo u glavnom pretresu koji će verovatno trajati duže nego što je trajao po starom zakoniku o krivičnom postupku", kaže Ilić.

Ilić upozorava da je nova uloga tužioca protivustavna, jer najviši pravni akt (Ustav Srbije) odluku o pokretanju i obustavi postupka stavlja u nadležnost suda. I tokom glavnog pretresa uloga sudije znatno je umanjena, od oktobra neće izvoditi dokaze i utvrđivati istinu.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Milan Škulić ukazuje da se novim Zakonikom eliminiše načelo istine.

"Apsurdno je da novi zakonik eliminiše načelo istine u krivičnom postupku, istina postaje stvar dokazivanja ko je uspešniji u dokazivanju, sud se ne upušta sam u utvrđivanje dokaznog stanja, odnosno ne teži sam ka istini, već to prepušta strankama", kaže Škulić.

Zakonik o krivičnom postupku predviđa da policija po nalogu tužioca vodi istragu, pribavlja dokaze i uzima izjave. Sa druge strane, oštećeni o tome mora sam da se brine. Zato će, upozorava Škulić, odbrana biti uspešna koliko su debeli novčanici.

"Ako je čovek siromašan, a odbrana nije obavezna za više od pola krivičnih dela, onda će on biti sam nasuprot cele države. Koje su njegove šanse da bude dobar u dokaznom dvoboju, pa ja mislim dosta slabe", smatra Škulić i dodaje da bogati okrivljeni može da priušti vrhunske advokate i privatne detektive i čak da bude superioran u odnosu na tužilaštvo.

Zakonikom o krivičnom postupku advokatima su data ista prava u pribavljanju dokaza kao i tužiocu. Ipak, branioci sumnjaju da će moći to pravo u potpunosti da iskoriste.

Advokat Božo Prelević kaže da je ključni nedostatak novog sistema činjenica da advokat treba da pribavlja dokaze u zemlji gde god da se pojavi.

"Kažete ja sam advokat, treba mi taj dokaz, oni umru od smeha, počev od vlade pa nadalje, i neće da vam daju i nema sankcija za to. Onda vi treba da molite tužioca da on pribavi dokaz, koji njemu ne ide u prilog", kaže Prelević.

Zakonik o krivičnom postupku uvodi još novina, kao što su unakrsno ispitivanje svedoka i sporazumno priznanje krivice. Koncept tužilačke istrage koji je karakterističan za američko pravosuđe, već gotovo dve godine primenjuje se u postupcima za organizovani kriminal i ratne zločine.

Izvor: rts.rs

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 2682)
 ORDER BY post_ID