Vlada prihvatila 15 amandmana na Predlog zakona o zaštiti konkurencije

by admin Email


Beograd, 16. jun 2009. godine – Ministar trgovine i usluga u Vladi Republike Srbije Slobodan Milosavljević izjavio je danas da je od 66 amandmana podnetih na Predlog zakona o zaštiti konkurencije Vlada Srbije, kao predlagač, prihvatila 15 amandmana.

Procitaj

Milosavljević je u obraćanju poslanicima Skupštine Srbije u raspravi u pojedinostima na Predlog zakona o zaštiti konkurencije ukazao na to da je Vlada proučila sve amandmane i da je pojedine ugradila u zakon kako bi ga unapredila i učinila boljim.

Predlog zakona o zaštiti konkurencije predviđa uređenje zaštite konkurencije na tržištu Srbije u cilju ekonomskog napretka i dobrobiti društva, a naročito koristi potrošača, kao i osnivanje, položaj, organizaciju i ovlašćenja Komisije za zaštitu konkurencije.

Predloženim rešenjima određuje se da dominantan položaj na relevantnom tržištu ima učesnik na tržištu koji nema konkurenciju ili je konkurencija beznačajna, odnosno koji ima značajno bolji položaj u odnosu na konkurente, uzimajući u obzir veličinu tržišnog udela, ekonomsku i finansijsku snagu, pristup tržištima snabdevanja i distribucije, kao i pravne ili činjenične prepreke za pristup drugih učesnika tržištu.

Pretpostavka je da učesnik na tržištu ima dominantan položaj ako je njegov tržišni udeo na relevantnom tržištu 40 odsto ili više.

Dva ili više učesnika na tržištu u dominantnom su položaju ako između njih ne postoji značajna konkurencija i ako je njihov ukupan tržišni udeo 50 odsto ili više.

U predlogu je navedeno da je Komisija za zaštitu konkurencije samostalna i nezavisna organizacija koja vrši javna ovlašćenja u skladu sa predloženim zakonom, koja za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, kojoj podnosi godišnji izveštaj o radu do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 785)
 ORDER BY post_ID