Kako radi strelica miša

by admin Email

Doug Englebart je izmislio kompjuterskog miša 1968. godine. Ipak, tek će 1984. godine njiegov izum postati opšteprihvaćena kompjuterska naprava, u momentu kada su već istekla njegova patentna prava. Od tada miš je pomalo menjao svoj izgled i prilagođavao ga zahtevima ergonomije. Ipak sam princip rada nije se menjao od tada. Da biste videli kako u stvari funkcioniše strelica miša klinite na Read more, sačekajte da se aplikacija učita, a potom pomerajte svog miša. Ne zaboravite da prethodno uključite zvučnike.

Procitaj

An unexpected error has occurred!

If this error persists, please report it to the administrator.

Go back to home page

Additional information about this error:

MySQL error!

MySQL server has gone away(Errno=2006)

Your query: DataObjectCache::get_by_ID()

SELECT *
  FROM blog_2_titems__item
 WHERE (post_ID = 1530)
 ORDER BY post_ID