Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]

Pravila foruma


Jedna od osnovnih ideja ovoga porta je podizanje pravne kulture, a ona podrazumeva visoku svest građana da se za pravna pitanja angažuju profesionalci koji su za to i kvalifikovani i koji su odgovorni za svoj rad.

Stoga je i smisao ovog foruma da dobijete samo osnovne informacije o vašim pravnim problemima, a nikako da one zamene angažovanje stručnih lica u rešavanju tih problema.

Odgovori koji dobijate na ovom forumu ni u kom slučaju ne mogu nadomestiti angažovanje advokata, niti autori odgovora i urednik foruma snose odgovornost za posledice Vašeg rukovađenja ovde iznetim stavovima.

Pokušaćemo da Vam pomognemo našim viđenjima Vašeg problema, ali najdobronamerniji savet koji Vam možemo dati jeste da u daljim fazama obavezno angažujete advokata ili se obratite službi Pravne pomoći.Započni novu temu Odgovori na temu  [ 28 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta: коментари судских одлука
PostPoslato: Ponedeljak,29.11.2010. 23:13:42 
Skriboman
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,09.6.2009. 16:53:18
Postovi: 148
У ИМЕ НАРОДА!

Основни суд у - по судији -, у правној ствари тужиоца СКУПШТИНА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ из -, -, кога заступа -, адвокат у -, против тужене -, чији је власник -, -, ради исељења, вредност предмета спора 60.000,00 динара, дана 7.9.2010. године донео је

П Р Е С У Д У

Тужбени захтев тужиоца који гласи: „Обавезује се тужени да се са свим лицима и стварима исели из нзаједничких просторија величине 8,50 м2 и део ходника величине 4,05 м2 у згради у - у приземљу и исте преда у посед тужиоцу чији је председник - празан од од лица и ствари као и да плати трошкове овог поступка све у року од 15 дана под претњом извршења“ СЕ ОДБИЈА КАО НЕОСНОВАН.

О б р а з л о ж е њ е

Тужилац је дана 26.7.2010. године путем свог пуномоћника поднео тужбу против туженог, ради исељења у којој тужби је навео да је на основу уговора о закупу од 8.5.1997. године тужени користи заједничке просторије у наведеној згради величине 8,50 м2 и део ходника величине 4,05 м2, да је дана 5.7.2010. године тужиља писменим путем отказала туженом закуп ових просторија, да тужени на отказ није реаговао тако да не жели да се исели из наведених просторија, а даље не плаћа закупнину те је предложио да суд донесе пресуду којом ће се обавезати тужени да се са свим лицима и стварима исели из заједничких просторија величине 8,50 м2 и део ходника величине 4,05 м2 у згради у - у приземљу и исте преда у посед тужиоцу чији је председник - празан од лица и ствари као и да плати трошкове овог поступка све у року 15 дана под претњом извршења.

Тужбени захтев тужиоца није основан.

Чланом 11 Закона о одржавању стамбених зграда, предвиђено је да стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде, а да стамбена зграда има рачун и печат.

Тужилац је активно легитимисан ако је он носилац права које је предмет спора а тужени је пасивно легитимисан ако на њему лежи обавеза која одговара томе праву.

Примењујући цитиране законске одредбе на спорну правну ситуацију тужилац није активно легитимисан у овој правној ствари, те је суд донео одлуку као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против ове пресуде дозвољена је
жалба у року 8 дана Вишем суду
у -, а путем овог суда.
____________________________________________________________________________
Као што се из образложења пресуде види тужба није слата туженом на одговор, није заказивано нити оржано ни једно расправно рочиште, а тужбени захтев тужиоца је одбијен. Надаље, у поуци о правном леку рок за жалбу је 8 дана и то Вишем суду, из чега се може наслутити да суд овај спор сматра спором мале вредности.

Молим коментар.


Poslednji put menjao Marcus dana Četvrtak,28.7.2011. 04:43:50, izmenjena 3 puta
uklonjeni podaci lične i poslovne prirode


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Utorak,30.11.2010. 08:58:08 
The Bad Boy of the Firm of Crane, Poole, and Schmidt
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,25.2.2009. 13:26:58
Postovi: 14585
Lokacija: 500 Boylston St. Boston, MA, 02116
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Prištini
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Stvarna legitimacija se procenjuje prema pravilima materijalnog prava a ne prema pravilima procesnog prava. Nije procesna pretpostavka i ona se odnosi na pitanje osnovanosti tuzbenog zahteva, a ne na dopustenost pruzanja pravne zastite, nepostojanje stvarne legitimacije dovodi do odbijanja tuzbenog zahteva kao neosnovanog. Kako je u presudi i obrazlozeno, pritom upucujuci na odredbu Zakona zbog cega sud donosi takvu odluku.

Citiraj:
у којој тужби је навео да је на основу уговора о закупу од 8.5.1997. године тужени користи заједничкеост прроије у наведеној згради величине 8,50 м2 и део ходника величине 4,05 м2, да је дана 5.7.2010. године тужиља писменим путем отказала туженом закуп ових просторија, да тужени на отказ није реаговао тако да не жели да се исели из наведених просторија, а даље не плаћа закупнину те је предложио да суд донесе пресуду којом ће се обавезати тужени да се са свим лицима и стварима исели из заједничких просторија величине 8,50 м2 и део ходника величине 4,05 м2 у згради у Новом Саду,


Ono sto meni bode oci jeste postojanje jednog materijalnopravnog odnosa koji je uspostavljen zakljucivanjem ugovora o zakupu izmedju zgrade/skupstine i tuzenog. Stranka je uvek stvarno legitimisana ako je nosilac prava ili obaveze iz jednog materijalnopravnog odnosa u kome je doslo do spora.
Tako, predsednik skupštine zgrade je ovlašćen da zastupa stambenu zgradu i štiti njene interese i da na osnovu odluke skupštine zgrade podnese tužbu radi iseljenja lica koja bez pravnog osnova koristi zajedničku prostoriju. Sto dalje znaci da je potrebno samo da se uredi tuzba i ponovo podnese nadleznom sudu.

_________________
A penny for your thoughts. Five bucks if they're dirty.


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Utorak,30.11.2010. 20:53:03 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,29.1.2008. 18:23:43
Postovi: 1221
Lokacija: Nis, Serbia....
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Citiraj:
Tako, predsednik skupštine zgrade je ovlašćen da zastupa stambenu zgradu i štiti njene interese i da na osnovu odluke skupštine zgrade podnese tužbu radi iseljenja lica koja bez pravnog osnova koristi zajedničku prostoriju. Sto dalje znaci da je potrebno samo da se uredi tuzba i ponovo podnese nadleznom sudu.

Ne moze da ponovo podnese tuzbu zbog res iudicata, odnosno presudjenje stvari, tuzba je odbijena.
Ja cu ovu sudsku odluku prokementarisati u odluku u vidu zalbe:
Osnovnom sudu u Novom Sadu P.br.55017/10
za Viši sud u Novom Sadu

U napred navedenom sporu, Osnovni sud u Novom Sadu doneo je dana 7.9.2010.god, presudu koju je punomoćnik tužioca primio 10.09.2010.god, kojom je tužbeni zahtev tužioca odbijen kao neosnovan, pa nezadovoljan ovakvom odlukom blagovremeno u zakonskom roku podnosim
ŽALBU
-zbog povrede Bitne ZPP
-zbog pogrešne primene materijalnog prava

Obrazloženje
Ožalbena presuda ima nedostataka koje ogledaju u bitnoj povredi odredbi ZPP. Sud je svoju presudu doneo u toku prethodnog ispitivanja tužbe, pri čemu je povredio pravila postupka, određene ZPP. Naime, čl. 277 ZPP sud je ovlašćen da u gore navedenoj fazi postupka donese samo rešenja predviđena čl.279 ZPP, koji pretpostavljaju odbacivanje tužbe zbog procesnih nedostataka. Te shodno napred navedenom, sud je povredio pravila postupka na štetu tužioca jer nikako meritorno nije mogao da odlučuje o tužbenom zahtevu tužioca. Takvo postupanje suda predstavlja očiglednu povredu ZPP, pa kao takva ožalbena presuda ne može da opstane u pravnom saobraćaju.
Nedostatak aktivne legitimacije tužioca je stvar koja se ceni na osnovu materijalnog prava, odnosno da li je stranka u sporu, strana u spornom materijalnom pravno odnosu, predmetu spora. Sud je utvrđivajući činjenično stanje, na osnovu navoda iz tužbe, pogrešno primenio materijalno pravo. Navedene prostorije, iz koje tužilac tužbenim zahtevom zahteva iseljenje tuženog po Zakono o osnovama svojinsko pravnih odnosa čl. 19 st.2 predstavljaju zajedničku nedeljivu svojinu stanara zgrade, s obzirom na navedenu zakonsku odredbu svako od stanara ima status suvlasnika na navedenim prostorijama. Ostvarivanje svojih prava, suvlasnici, stanari vrše preko skupštine stanara kojoj je povereno upravljanje stvari u smislu odredbi čl.15 st.5 Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa. Nesumnjivo se može zaključiti da je skupština stanara zgrade skup suvlasnika, zajedničara nosica prava svojine na zajednickoj prostoriji pa se ka takvim amože priznati aktivna legitimacija u ovom sporu. Takođe želim da istaknem da je su bio u obavezi da u smislu čl.73 st.3 ZPP prizna stranačku sposobnost skupštini stanara.
Shodno napred navedenom, tužilac predlaže Višem sudu u Novom Sadu da ožalbenu presudu P.br.55017/10 od 7.9.2010. godine, UKINE I spise predmeta vrati prvostepenom sudu na ponovno sudjenje.
Dana XXXXXX Punomoćnik tužioca


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Sreda,01.12.2010. 16:36:50 
The Bad Boy of the Firm of Crane, Poole, and Schmidt
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,25.2.2009. 13:26:58
Postovi: 14585
Lokacija: 500 Boylston St. Boston, MA, 02116
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Prištini
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ja sam nešto drugačijeg mišljenja što se tiče prigovora res iudicata ili sam samo možda pobrkao lončiće.
Naime, da bi se smatralo da je stvar pravnosnažno presuđena, potrebno je postojanje identiteta stranaka, identiteta zahteva i identiteta činjeničnog stanja. Prethodni spor treba da je vođen i okončan u parničnom postupku.

U ovom postupku je tužbeni zahtev odbijen kao neosnovan zbog nedostatka stvarne legitimacije tužioca. Sud se nije uopšte upuštao u raspravljanje o postojanju/nepostojanju činjenica i drugih okolnosti iz kojih proizilazi traženje tužioca, već se u prethodnom ispitivanju tužbe bavio samo osnovanosti/neosnovanosti zahteva (što nije smeo iz razloga koji proizilazi iz čl.277, ali izuzetno i sme da odluči ako nije reč o pitanjima o kojima se po prirodi stvari ili po odredbama ZPP-a odluka može doneti tek u daljem toku postupka).

Ukoliko u novom tužbenom zahtevu dođe do promene identiteta stranke (tužioca) onda ne postoji jedan od navedenih uslova za res iudicata, jer stranke nemaju sada isti identitet, ranije je kao tužilac bila navedena -skupština zgrade- (što nije dopušteno), a sada je to -predsednik skupštine zgrade- (što je dopušteno i što mislim da si ti to fino obrazložio u žalbi) sa ovlašćenjem da zastupa stambenu zgradu, a sa razloga što je skupština stanara zgrade skup suvlasnika, zajedničara nosica prava svojine na zajednickoj prostoriji pa se kao takvima može priznati aktivna legitimacija u ovom sporu.

_________________
A penny for your thoughts. Five bucks if they're dirty.


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Sreda,01.12.2010. 18:52:26 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,29.1.2008. 18:23:43
Postovi: 1221
Lokacija: Nis, Serbia....
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Citiraj:
Ja sam nešto drugačijeg mišljenja što se tiče prigovora res iudicata ili sam samo možda pobrkao lončiće.
Naime, da bi se smatralo da je stvar pravnosnažno presuđena, potrebno je postojanje identiteta stranaka, identiteta zahteva i identiteta činjeničnog stanja. Prethodni spor treba da je vođen i okončan u parničnom postupku.

Naime, stojim na stanovistu da je res iudicata vec jednom presuđena sporna stvar bez obzira na indentitet stranaka, ali ti si u pravu sto se tice kumulativno ispunjenih uslova koje si gore naveo, shodno Rešenju Vrhovnog suda Srbije Rev. 2575/07, od 18. decembra 2007. godine, ja sam pozurio sa komentarom :oops: ....


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Sreda,01.12.2010. 22:25:48 
Skriboman
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,09.6.2009. 16:53:18
Postovi: 148
Поштоване колеге,
Намера ми је била да изазовем овакву полемику везано за проблематичне судске одлуке јер из искуства знам да се на овај начин може пуно тога научити.
Из наведених разлога вам презентујем и жалбе које су у овом поступку писали умешач и пуномоћник тужиоца.
____________________________________________________

Тужилац: -

Тужени: -

Ради исељења
У 3 примерка

ИЗЈАВА О МЕШАЊУ И ЖАЛБА НА ПРЕСУДУ

- овим изјављује да ступа у ову парницу као умешач на страни тужиоца.
Правни интерес за мешање доказује власништвом на стану бр.103 у згради тужиоца, по ком основу је и члан Скупштине зграде, а који доказ прилаже.

ЖАЛБУ изјављује из свих разлога предвиђених ЗПП-ом

-Битна повреда одредаба парничног поступка се састоји у следећем:

1. Суд је везано за чл. 78. ЗПП-а пропустио да утврди да Скупштина стамбене зграде, као орган управљања Стамбеном зградом, нема својство правног лица, па не може бити странка у поступку, као и да одреди рок да се овај недостатак у тужби отклони.

2. Суд није поступио у складу са чл.281. ЗПП-а и није тужбу доставио туженом на одговор, поступајући као да се ради о спору мале вредности, а овај се спор у складу са чл. 468. ЗПП-а не може сматрати спором мале вредности.

3. Суд није одржао припремно рочиште иако је исто обавезно по чл. 287. ЗПП-а.

4. Суд је своју одлуку донео без расправљања, па странкама није пружена могућност да се изјасне, што је супротно чл. 7.и чл. 8. ЗПП-а.

5. Суд је такође учинио битну повреду из чл. 361. ст. 2. тачка 7. и 361. ст. 2. тачка 9.

-Непотпуно утврђено чињенично стање

Рочишта није било па чињенично стање није ни утврђивано.

-Погрешна примена материјалног права:

1. Према теорији грађанско-материјалног права тужилац је активно легитимисан ако је он носилац права које је предмет спора а тужени је пасивно легитимисан ако на њему лежи обавеза која одговара том праву. И ту је Суд у праву.

Међутим, у правној теорији пише, а то је и градиво за полагање правосудног испита, да суд на стварну легитимацију пази по приговору странака и о њој се одвојено расправља, а ако приговора нема суд је може узети у обзир само ако је недостатак стварне легитимације видљив из целокупне процесне грађе.

До целокупне процесне грађе Суд је могао доћи само у поступку расправљања, а расправљање, као што је већ речено, није спроведено.

2. Суд је Скупштини зграде, као тужиоцу, признао својство правног лица, поистовећујући је са Стамбеном зградом, па у свом образложењу каже да „чланом 11 Закона о одржавању стамбених зграда, предвиђено је да стамбена зграда има својство правног лица у правним пословима који се односе на одржавање и коришћење стамбене зграде“, да би у последњој реченици извео закључак „да тужилац није активно легитимисан у овој правној ствари“.

По логици Суда, иако је Закон о одржавању стамбених зграда, стамбеној згради дао својство правног лица и у правним пословима који се односе на коришћење зграде, из овог коришћења се, од стране Суда, изузима давање у закуп заједничких просторија?

Да се овде ради о редовном управљању, говори и члан 10. Закона о одржавању стамбених зграда који каже, да одлучивање о начину коришћења заједничких делова зграде спада у управљање стамбеном зградом, а чл. 14 ст. 1. тачка 8. истог закона каже, да скупштина уређује начин коришћења заједничких делова зграде.

Из овога се намеће питање, да ли Суд не зна да протумачи овако једноставне законске одредбе, или се овде исказује нечији погрешан став о „излазку из оквира редовног управљања“.

Ако треба исказати нечији став, онда нека то буде већ познати дугогодишњи став Врховног суда Србије у својим пресудама, од којих се прилаже Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 2732/01 од 4.7.2001. год.

_______________________________


Tužitelj: -

Tuženi: -


ŽALBA TUŽITELJA

u 3 prim.


Tužitelj, putem punomoćnika, u ostavljenom roku, a u smislu čl. 355, čl. 360 st.1, čl. 361 st.2 tač.1-3 i čl. 373 ZPP-a podnosi

Ž A L B U

protiv presude Osnovnog suda u Novom Sadu pod br. -

zbog

bitne povrede odredaba parničnog postupka,
neutvrdjenog činjeničnog stanja i
pogrešne primene materijalnog prava,

pa moli prvostepeni Sud da žalbu sa spisima dostavi Višem sudu u Novom Sadu na odluku sa

p r e d l o g o m

da se napadnuta odluka UKINE i predmet vrati na ponovno odlučivanje.
R a z l o z i
Bitna povreda odredaba parničnog postupka

Prvostepeni Sud je u toku postupka nepravilno primenio odredbe ZPP-a, a to je od uticaja na donošenje zakonite odluke i na taj način je povredio čl. 361 st.1 ZPP-a.

Izreka napadnute presude je u potpunoj suprotnosti sa obrazloženjem, u celini gledajući je nerazumljiva, razlozi na koje se poziva su kontradiktorni tako da postoji povreda čl. 361 st. 2 tač. 12 ZPP-a.

Tužbeni zahtev tužitelja Sud je naravno pogrešno BEZ RASPRAVLJANJA odbio kao neosnovan uskrativši time strankama mogućnost učestovanja u postupku.

Iz osporene odluke se ne vidi ali se da pretpostaviti, da je po mišljenju Suda u pitanju spor male vrednosti iako po čl. 468 ZPP-a to nikako ne može biti, pa shodno tome tužbu je i trebao dostaviti na ODGOVOR tuženom.

U ovom sporu je kao tužitelj označena SKUPŠTINA stambene zgrade koju čine svi vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade kao fizička lica, a njih pretstavlja Šantalab Biljana, takodje vlasnica stana u zgradi i fizičko lice koju Sud pogrešno POISTOVEĆUJE sa Stambenom zgradom kao pravnim licem. Dakle, NIJE tužitelj Stambena zgrada VEĆ - vlasnik stana u zgradi, a svi ostali vlasnici stanova i drugih posebnih delova su u ovoj parnici jedinstveni suparničari.

Neutvrdjeno činjenično stanje

Činjenično stanje Sud je propustio utvrditi.

Pogrešna primena materijalnog prava

Materijalno pravo je od strane Suda takodje pogrešno primenjeno i to isključivo na štetu tužitelja. Sud je tužbeni zahtev odbio zbog nedostatka aktivne legitimacije tužitelja i u obrazloženju se poziva na čl. 11 Zakona o održavanju stambenih zgrada kojim je predvidjeno da stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade. Drugim rečima, u konkretnom slučaju u pitanju je ZAKUPNI ODNOS što naravno pada u krug KORIŠĆENJA stambene zgrade tako da je stambena zgrada i te kako aktivno legitimisana kao pravno lice.


Tužitelj, po:
zp. 5-10


Poslednji put menjao Marcus dana Četvrtak,28.7.2011. 04:41:09, izmenjena samo jedanput
uklonjeni podaci lične i poslovne prirode


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Četvrtak,02.12.2010. 22:12:23 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,29.1.2008. 18:23:43
Postovi: 1221
Lokacija: Nis, Serbia....
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ove zalbe koriste razlicite osnove kojim se napada presuda, naravno sve imaju manje vise utemeljenje ali ja se delovima ovih zalbi ne bi slozio. Kao prvo, smatram da je ovo malicni spor a ne spor povodom nepokretnosti koji bi odredio opsti parnicni postupak.
U svakom slucaju ova presuda treba da padne na drugom stepenu zbog meritorne odluke suda u fazi prethodnog ispitivanja tuzbe na sta sud nema pravo, drugo i ovo oko pogresne materijalne primena prava ne slazem sa nekim obrazlozenjima u zalbi, na primer navodima da je izdavanje u zakup zajednicke prostorije u stvari odredjivanje nacina koriscenja zajednicke prostorije , a po drugoj zalbi da je u pitanju redovno koriscenje zgrade. Naime, smatram da je relevatni zakon za ovu spornu stvar NE ZAKON O ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA, vec Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa. A obrazlozenje mog ovakvog stava je to da je izdavanje u zakup zajednicke prostorije posao van okvira redovnog upravljanja suvlasnickom stvari ili redovnog koriscenja stvari kako se navodi u ovim dvema zalbama. U ostalom delu ove zalbe prolaze zbog povrede ZPP koja je ocigledna da se vidi iz aviona, pa je ovo oko pogresno primenjenog materijalnog prava manje vise irelevantno.

Samo jos da dodam da ovakve presude kojim se ocigledno krse odredbe ZPP nisu retke....


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Četvrtak,02.12.2010. 23:55:12 
Skriboman
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,09.6.2009. 16:53:18
Postovi: 148
Као прво, спор мале вредности, под условима предвиђеним ЗПП-ом, може бити само код новчаних потраживања, захтева за предају покретних ствари и поводом приговора против платног налога.
Као друго, сетенца наведене пресуде Врховног суда Србије, Рев. 27320/1 од 4.7.2001. гласи:
У спору за отказ уговора о закупу заједничке просторије, стамбена зграда је активно легитимисана по основу самог Закона о одржавању стамбених зграда, те јој за отказ уговора о закупу није била потребна сагласност станара, односно власника станова, јер је у питању спор који се односи на коришћење стамбене зграде у којима је законом стамбеној згради признато својство правног лица.


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Petak,03.12.2010. 10:09:34 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,29.1.2008. 18:23:43
Postovi: 1221
Lokacija: Nis, Serbia....
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Sto se tice malicnog spora, moguce je da sam prenaglio, i zvrzao stvari s obzirom da mi strpljenje nije jaca strana, pa sam krenuo od vrednosti spora navedenog u presudi, pa sam onda kada sam ga vec odredio kao malicni spor poceo da branim svoj stav po nekom automatizmu :D . Sve je posledica brzopletosti i namere da prvi postavim post i sl. Sada vam isticem problem sto je ovde tužilac skupstina stanara, koja je organ stambene zgrade te je donekle i opravdan stav suda oko legitimacije. Da je tužilac stambena zgrada cool, onda je u redu, ali ovde je kao tužilac oznacena skupstina stanara.......Zakonom o odrzavanju stambenih zgrada čl. 11 se kaze citiram"Stambena zgrada ima svojstvo pravnog lica u pravnim poslovima koji se odnose na održavanje i korišćenje stambene zgrade.
Stambena zgrada ima račun i pečat." Kraj citata.
Tužilac bi mogao da bude i predsednik skupstine jer on po čl.Član 15
Predsednik skupštine zgrade: rukovodi radom skupštine; predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima; predlaže godišnji program održavanja zgrade; stara se o realizaciji programa održavanja i o tome podnosi izveštaj; vrši druge poslove za koje ga ovlasti skupština zgrade. Zato sam isao na Zakon o osnovama svojinsko pravnih odnosa i navodio da je skupstina stanara skup zajednicara i navodio onaj član ZPP o davanju stranacke sposobnosti udruzenjima. Jer kao tužilac u ovom sporu ne moze da se javi skupstina stanara, vec samo stambena zgrada ili predsednik stambene zgrade, ali ako je vec postupak pokrenut gde je tuzilac skupstina stanara onda se treba da se postupak i nastavi na taj nacin sto se u jednoj zalbi vidi pozivanjem na predsednika skupstine stanara a u drugoj zalbom umesaca. U startu je advokat pogresio kod oznacavanja tuzioca. A sto se tice sudske prakse koju ste naveli ona navodi stambenu zgradu a ne skupstinu stanara sto su slozicete se dva razlicita pojma.

Edit: Da je sud umesto sto je odbio, odbacio tuzbu zbog nedostatka stranacke sposobnosti, resenje bi opstalo, tu se i sud zeznuo..... :D


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: коментари судских одлука
PostPoslato: Petak,03.12.2010. 11:00:52 
Skriboman
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,09.6.2009. 16:53:18
Postovi: 148
Citiraj:
Edit: Da je sud umesto sto je odbio, odbacio tuzbu zbog nedostatka stranacke sposobnosti, resenje bi opstalo, tu se i sud zeznuo.....


Ни у том случају решење не би опстало јер је суд био дужан да у складу са чл. 78. ЗПП-а позове тужиоца да у одређеном року изврши исправку тужбе, па тек ако то овај не учини тужбу одбацује.


Poslednji put menjao profa dana Nedelja,05.12.2010. 00:08:28, izmenjena 2 puta

Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 28 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2, 3  Sledeća

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 1 gost


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  
cronPowered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010