Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]Započni novu temu Odgovori na temu  [ 9 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta: Obligaciono pravo
PostPoslato: Nedelja,11.11.2007. 00:45:33 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ovde možete okačiti svoje skripte, ispitna pitanja, beleške sa predavanja i ostalu ”dopunsku literaturu” potrebnu za uspešno i lako spremanje ispita.

Putem ovog foruma ne smete distribuirati ni papirne, ni elektroneka kopije udžbenika i knjiga koje su zaštićene autorskim pravima, ali smete da razmenjujete ili poklanjate njihove originalne primerke.

Svaki pokušaj kršenja autorskih prava i kompromitovanja Foruma Mojepravo.net biće strogo sankcionaisan.

Molimo Vas da uočene nedostatke u skriptama reklamirate u ovom topicu, kako bi bile otklonjenje i kako bi one postele zaista funkcionalne.
.


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Sreda,14.11.2007. 22:10:19 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
OBLIGACIONO PRAVO1 ispitna pitanja


PRVI DEO: UGOVORNO PRAVO
A. UVOD U OBLIGACIONO PRAVO I OPŠTE UGOVORNO PRAVO

1. Pojam, značaj, nastanak i razvoj obligacionog prava
2. Izvori obligacionog prava
3. Načela evropskog ugovornog prava – „Ole Lando“ načela
4. Načela obligacionog prava
5. Pojam obligacije i razlika između obligacije i obligacionog odnosa
6. Pojam tražbine; činidba kao predmet tražbine i njen imovinski karakter
7. Sadržina obligacionog odnosa
8. Subjekti obligacionog odnosa
9. Dug i odgovornost
10. Neutužive tražbine
11. Razlike i sličnosti između obligacionog i stvarnog prava
12. Vrste obaveza s obzirom na svojstvo
13. Individualne i generičke obaveze
14. Alternativne obaveze
15. Fakultatitvne obaveze i kumulativne obaveze
16. Novčane obaveze
17. Pojam i vrste izvora obligacionih odnosa, uopšte i u našem pravu
18. Pojam i značaj ugovora
19. Pojam i sadržina principa slobode ugovaranja (načelo autonomije volje)
20. Ograničenje slobode ugovoranja
21. Poslovna sposobnost ugovornika
22. Osnov i motiv ugovora
23. Pojam predmeta ugovora i zahtevi koje on treba da zadovolji
24. Izjava volje i saglasnost volje
25. Pojam i uslovi ponude za zaključenje ugovora
26. Dejstvo ponude za zaključenje ugovora, povlačenje i opozivanje ponude
27. Ponuda prisutnom i odsutnom licu
28. Smrt ili gubitak poslovne sposobnosti ponudioca, odnosno ponuđenog lica

1 Nova ispitna pitanja (br. 3, 4 i 56) obavezna su za sve studente od junskog ispitnog roka 2007.
Parcijalno polaganje je moguće iz dva dela: Prvi deo je Ugovorno pravo.

29. Prihvatanje ponude za zaključenje ugovora
30. Vreme i mesto zaključenja ugovora
31. Ugovori zaključeni na temelju opštih uslova
32. Tzv. faktički ugovorni odnosi
33. Obligacioni odnosi na temelju pregovora (culpa in contrahendo)
34. Pojam i vrste forme ugovora
35. Posledica nepridržavanja konstitutivne forme ugovora
36. Pismena forma ugovora
37. Tumačenje ugovora
38. Konsesualni i realni ugovori
39. Jednostrano i obostrano obavezujući ugovori
40. Teretni i dobročini, komutativni i aleatorni ugovori
41. Predugovori i konačni ugovori
42. Kauzalni i apstraktni ugovori
43. Kratkotrajni i dugotrajni ugovori
44. Imenovani i neimenovani, glani i sporedni, prosti i složeni ugovori
45. Generalni i posebni, individualni i kolektivni ugovori
46. Dejstvo ugovora uopšte i lica prema kojima ugovor deluje
47. Ugovor u korist trećeg lica
48. Ugovor o obećanju činidbe trećeg lica
49. Prigovor neispunjenja ugovora
50. Pojam pravnog nedostatka stvari i pojam i vrste evikcije
51. Uslovi obavezne zašite od evikcije
52. Pravne posledice evikcije
53. Pojam materijalnog nedostatka stvari
54. Uslovi odgovornosti za meterijalni nedostatak stvari
55. Pravne posledice materijalnog nedostatka stvari
56. Prava potrošača (Zakon o zaštiti potrošača, Sl. glasnik R.S. br. 79/2005)
57. Prekomerno oštećenje
58. Nemogućnost ispunjenja obaveza iz obostrano obavezujućih ugovora
59. Promenjene okolnosti kod ugovora
60. Sporazumno raskidanje ugovora
61. Jednostrano raskidanje ugovora zbog neispunjenja
62. Raskidanje fiksnih ugovora
63. Ništavi ugovori
64. Rušljivi ugovori
65. Slučajna nemogućnost ispunjenja obaveze; protek vremena i otkaz; smrt jedne strane
66. Ugovorna kazna
67. Pojam, osobine i dejstva jemstva
68. Naročite vrste jemstva
69. Odustanica, kapara i kaucija

B. OBLIGACIONI UGOVORI

70. Pojam, bitne osobine i značaj ugovora o prodaji
71. Uslovi nastanka ugovora o prodaji
72. Obaveze prodavca
73. Obaveze kupca
74. Prodaja sa pravom preče kupovine

75. Prodaja sa pravom otkupa
76. Prodaja sa zadržavanjem prava raspolaganja, odnosno prava svojine
77. Prodaja sa pravom nalaženja boljeg kupca i prodaja sa pravom preprodaje
78. Kupovina na probu
79. Prodaja po uzorku i modelu i prodaja sa specifikacijom
80. Prodaja sa obročnim otplatama cene
81. Prodaja sa plaćenjem unapred i prodajni nalog
82. Ugovor o razmeni
83. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o poklonu
84. Dejstvo ugovora o poklonu
85. Opozivanje poklona
86. Vrste ugovora o poklonu
87. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o zajmu
88. Dejstvo ugovora o zajmu, nameski zajam
89. Pojam, bitne osobine i značaj ugovora o zakupu
90. Bitni sastojci ugovora o zakupu
91. Obaveze zakupodavca
92. Obaveze zakupca
93. Ugovor o podzakupu; otuđenje zakupljene stvari
94. Prestanak ugovora o zakupu
95. Ugovor o korišćenju stana
96. Ugovor o zakupu stana i ugovor o podsatanrskom odnosu
97. Ugovor o zakupu poslovnih prostorija
98. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta
99. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o posluzi
100. Dejstvo ugovora o posluzi
101. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o ostavi
102. Dejstvo ugovora o ostavi
103. Posebni slučajevi ostave
104. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o punomoćstvu
105. Dejstvo ugovora o punomoćstvu
106. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o delu
107. Dejstvo ugovora o delu
108. Pojam, bitne osobine, značaj i uslovi nastanka ugovora o oratkluku
109. Dejstvo ugovora o ortakluku
110. Ugovor o opkladi i igri
111. Ugovor o kupovini nade

DRUGI DEO: ODŠTETNO PRAVO
A. NAKNADA ŠTETE

112. Prouzrokovanje štete drugome kao izvor obligacionog odnosa
113. Pojam pravne odgovornosti i njene karakteristike
114. Pojam imovinske ili građanskopravne odgovornosti
115. Razlika između ugovorne i neugovorne odgovornosti
116. Mogućnost sticaja i konkurencije ugovorne i neugovorne dgovornosti
117. Odnos građanskopravne i krivičnopravne odgovornosti
118. Odnos i uslovi odgovornosti za prouzrokovanu štetu
119. Odgovornost po osnovu krivice ili subjektivna odgovornost
120. Odgovornost zbog stvorenog rizika ili objektivna odgovornost
121. Odgovornost po osnovu pravičnosti
122. Pojam štete
123. Materijalna i nematerijalna šteta
124. Stvarna šteta i izmakla dobit
125. Neposredna i posredna šteta; pozitivni i negativni ugovorni interes; konkretna i računska šteta; predvidljiva i nepredvidljiva šteta
126. Pojam uzročne veze
127. Teorija o uzročnoj vezi
128. Pojam i oblici konkurencije uzroka
129. Pojam krivice i sposobnost za rasuđivanje
130. Umišljaj (dolus)
131. Nehat (culpa)
132. Protivpravnost štetne radnje
133. Pristanak oštećenog
134. Nužna odbrana i stanje krajnje nužde
135. Dozvoljena samopomoć
136. Korišćenje svojim pravom
137. Pojam i značaj slučaja (casus)
138. Pojam i značaj više sile (vis maior)
139. Krivica oštećenog
140. Sporazumno isključenje i ograničenje odgovornosti za štetu
141. Pojam i opšte karakteristike odgovornosti za drugog
142. Odgovornost za maloletna lica
143. Odgovornost za lica duševno bolesna i zaostala u umnom razvoju
144. Odgovornost za pomoćnike
145. Odgovornost preduzeća za svoje radnike
146. Odgovornost pravnog lica za svoje organe
147. Pojam opasne stvari i opasne delatnosti i lica odgovorna za štetu od njih
148. Razlozi oslobođenja od odgovornosti za štetu od opasnih stvari i opsanih delatnosti
149. Odgovornost u slučaju udesa izazvnog motornim vozilom u pokretu
150. Odgovornost za štetu koju je izazvala stvar sa nedostatkom
151. Odgovornost za štetu koju je izazvala životinja
152. Odgovornost za štetu koju je izazvala građevina i odgovornost za štetu izazvanu padom, bacanjem ili prosipanjem nečeg iz prostorije
153. Obavezno osiguranje od štete izazvane opasnim stvarima
154. Odgovornost za štetu nanetu terorističkim aktima, javnim demonstracijama i manifestacijama; odgovornost organizatora priredbi
155. Odgovornost zbog uskraćivanja neophodne pomoći; odgovornost u vezi sa obavezom zaključenja ugovora
156. Odgovornost u vezi sa vršenjem poslova od opšteg interesa; odgovornost više lica za istu štetu
157. Pojam i cilj naknade materijalne štete
158. Oblici naknade materijalne štete
159. Trenutak prema kome se šteta utvrđuje i merilo za njeno utvrđivanje
160. Problem ''novo za staro''; oduzimanje koristi od štete
161. Princip potpune naknade štete; raloi za sniženje naknade
162. Naknada nematerijalne štete; posebna ograničenja za novčanu nadoknadu nematerijalne štete
163. Naknada štete izazvna telesnom povredom i oštećenjem zdravlja
164. Nakanada štete usled prouzrokovanja smrti lica
165. Naknada materijalne štete izazvane povredom časti i širenjem neistinitih navoda

B. OSTALI IZVORI OBLIGACIONOG PRAVA I OSTALO

166. Pojam i opšti ulovi neosnovanog bogaćenja (sticanje bez osnova)
167. Isplata nedugovanog
168. Isplata s bzirom na osnov koji se nije ostvario i s obzirom na osnov koji je docnije otpao
169. Obogaćenje usled vlastite radnje, radnje trećeg ili spoljnjeg događaja
170. Dejstvo sticanja bez osnova
171. Tužba zbog sticanja bez osnova i njen odnos prema drugim sličnim tužbama
172. Pojam i uslovi nezvanog vršenja tuđih poslova (poslovodstvo bez naloga)
173. Pravno dejstvo poslovostva bez naloga
174. Nedopuštenost i nepravo poslovodstvo bez naloga
175. Pojam i uslovi javnog obećanja nagrade
176. Pojam i značaj hartija od vrednosti uopšte; hartije od vrednosti na donosioca
177. Teorije o nastanku obaveza iz hartija od vrednosti na donosioca
178. Legitimacioni papiri i legitimacioni znaci
179. Docnja dužnika
180. Docnja poverilaca
181. Upotreba dužnikovih prava
182. Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
183. Pravo zadržavanja
184. Pojam ispunjenja ili isplate
185. Subjekti ispunjenja
186. Mesto i vreme ispunjenja duga
187. Predmet ispunjenja
188. Ispunjenje novčanih obaveza
189. Uračunavanje i dokazivanje ispunjenja
190. Deponovanje i prodaja dugovanih stvari
191. Pojam, uslovi, dejstvo i značaj prebijanja ili kompenzacije
192. Način prebijanja ili kompenzacije
193. Oproštaj duga
194. Prenov ili novacija
195. Sjedinjenje ili konfuzija
196. Pojam, svrha i uslovi zastarelosti; vreme potrebno za zastarelost
197. Zastoj i prekid zastarevanja
198. Podeljeni obligacioni odnosi
199. Solidarnost dužnika
200. Solidarnost poverilaca
201. Pojam, uslovi i predmet ustupanja potraživanja
202. Dejstvo ustupanja potraživanja
203. Posebni slučajevi ustupanja potraživanja
204. Pojam i dejstvo ustupanja ugovora
205. Preuzimanje duga; pristupanje tuđem dugu; preuzimanje ispunjenja
206. Uput ili asignacija


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Sreda,14.11.2007. 22:13:10 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Miroslav Lazić, vanredni profesor
Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

OBLIGACIONO PRAVO
dodatak za studente Pravnog fakulteta u Nišu

.


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Sreda,14.11.2007. 22:19:26 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Obligaciono pravo - latinske sentence i izrazi

1. Obligatio est iuris vinculum (Just. Inst. 1, 3, 13, pr.) – obligacija je pravna veza.
2. Debitor rei certae, rei interitu liberatur - dužnik individualno određene stvari oslobađa se obaveze njenom propašću.
3. Genera non perunt – stvari određene po rodu ne propadaju.
4. In alternativis electio est debitoris (Sec. Papinianus – D. 46, 3, 95, 1) – kod alternativnih obligacija, pravo izbora pripada dužniku.
5. Una res est in obligatione, duae sunt in solutione – jedna stvar se duguje, a sa dve
se obaveza može ispuniti (facultas alternativa).
6. Plures res sunt in obligatione, sed una res est in solutione – više se stvari duguje, a jednom se obaveza može izvršiti.
7. Impossibilium nulla obligatio est (Celsus) – ništava je obaveza na nemoguće.
8. Falsa demonstratio non nocet (Gaius – D. 35, 1, 17, pr.) – netačan opis ne škodi.
9. Qui tacet consentire non videtur – ko ćuti ne saglašava se.
10. Invitatio offerendi – poziv da se ponuda učini.
11. Error (ignorantia) iuris nocet, facti non nocet (Paulus – D. 22, 6, 9, pr.) – zabluda o pravu (neznanje prava) škodi, a zabluda o činjenicama ne škodi.
12. Fraus omnia corrumpit – prevara sve kvari.
13. Forma dat esse rei – forma daje suštinu stvari.
14. Alteri stipulari nemo potest (Ulpianus – D. 45, 1, 38, 17) – niko ne može izjavom svoje volje obavezivati drugog.
15. In dubio pro debitore – u sumnji, ugovor treba tumačiti u korist dužnika (dobročini ugovori).
16. In dubio contra stipulatorem – u sumnji, ugovor treba tumačiti na štetu onog ko ga je sastavio (ugovori po pristupu).
17. Contractus contrahentibus lex esto (Sec. Papinianus – D. 16,3,24) – ugovor neka bude stranama zakon (Pacta sunt servanda).
18. Utile per inutile non vitiatur (Sec. Ulpianus) – korisno se štetnim ne kvari.
19. Quod ab initio vitiosum est, non producit effectum (Sec. Lifinus – D. 50,17,210) – što je ništavo, od početka ne proizvodi posledice.
20. Quod nullum est, nullum producit effectum – što je ništavo, ne proizvodi nikakve posledice.
21. Nemo plus iuris ad/in alium transfere potest quam ipse habet (Sec. Paulus – D. 50,
17, 120) – niko na drugog ne može preneti više prava nego što sam ima.
22. Resolutio iure dantis, resolvitur ius accipientis – prestankom prava prenosioca, prestaju i prava sticaoca.
23. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans (Sec. C. J. 2, 4, 30) – ne treba slušati onog ko se poziva na svoju sramotu.
24. Venire contra factum proprium – protivrečno ponašanje (suprotno ranijem).
25. Malitiis non est indulgendum (Celsus) – nevaljalstvo ne treba praštati.
26. Culpa in contrahendo – odgovornost na temelju pregovora.
27. Solus consensus obligat – sporazum sam po sebi obavezuje.
28. Exceptio non adimpleti contractus – prigovor neispunjenog ugovora.
29. Actio redhibitoria – tužba za raskid ugovora.
30. Actio quanti minoris – tužba za smanjenje cene.
31. Rebus sic stantibus – dok stvari tako stoje.
32. Neminem laedere – zabranjeno je prouzrokovati štetu drugome.
33. Casus sentit domino (Sec. Gaius – D. 13, 6, 18, pr.) – slučaj pogađa vlasnika („slučaj škodi onom koga zgodi“).
34. Res crescit vel perit domino (Sec. Paulus – D. 50, 17, 10) – stvar se uvećava ili propada vlasniku. Vlasnikove su i koristi i štete od stvari.
35. Culpa lata dolo aequiparatur (Sec. Ulpianus – D. 36, 4, 5, 15) – gruba nepažnja (teški nehat) se izjednačava sa namerom.
36. Volenti non fit iniuria (Ulpianus – D. 47, 10, 1, 5) – ne biva nepravda onome koji je želi (pristanak oštećenog).
37. Damnum emergens – stvarna šteta.
38. Lucrum cessans – izmakla korist.
39. Dilligentia quam in suis – pažnja koja se poklanja svojim stvarima.
40. Culpa in inspiciendo – krivica zbog nedovoljnog nadzora.
41. Culpa in instruendo – krivica zbog nedovoljnih instrukcija.
42. Culpa in eligendo – krivica zbog pogrešnog izbora.
43. Compensatio lucri cum damno – oduzimanje koristi od štete.
44. Casus mixtus –mešovit slučaj.
45. Iure naturae aequm est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem (Pomponius D. 51, 17, 206) – opšti je princip pravičnosti da se niko ne obogati čineći drugome štetu i nepravdu.
46. Condictio sine causa – obogaćenje bez osnova (neosnovano obogaćenje).
47. Condictio indebiti – tužba za povraćaj plaćenog što se nije dugovalo.
48. Condictio ob causam futuram – tužba s obzirom na osnov koji se nije ostvario.
49. Condictio ob causam finitam – tužba s obzirom na osnov koji je docnije otpao.
50. Negotiorum gestio – nezvano vršenje tuđih poslova.
51. Negotiorum gestio utilis – korisno nezvano vršenje tuđih poslova.
52. Negotiorum gestio necessaria – nužno nezvano vršenje tuđih poslova.
53. Qui suo iure utitur, neminem laedit (Sec. Paulus – D. 50, 17, 155, 1) – ko koristi svoje pravo, nikome ne nanosi štetu.
54. Qui facit per alium, facit per se – ko radi preko drugog, isto je kao i da sam radi.
55. Mora debitoris (solvendi) – docnja dužnika.
56. Mora creditoris (accipiendi) – docnja poverioca.
57. Dies interpellat pro homine – rok opominje umesto čoveka. Ako je vreme ispunjenja obaveze određeno, poverilac nije dužan da opominje dužnika na rok.
58. Alterius mora alteri non nocet (Marcianus – D. 22, 1, 32, 4) – docnja jednog ne škodi drugome (kada se radi o deljivoj obligaciji).
59. Datio in solutum – zamena ispunjenja.
60. Datio solvendi causa – davanje radi ispunjenja.
61. Pactum de non petendo – obećanje poverioca da neće tužiti dužnika.
62. Pactum de cedendo – ugovor o ustupanju potraživanja (cesija).
63. Praetium affectiones – afekciona vrednost stvari.
64. Praetium commune – opšta (tržišna) vrednost stvari.
65. Praetium singulare – individualna vrednost stvari.

Sve informacije preuzete su sa Sajta Pravnog fakulteta u Nišu


Vrh
   
 
 Tema posta: pomoc pomoc
PostPoslato: Sreda,09.4.2008. 18:47:22 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Četvrtak,27.3.2008. 19:22:15
Postovi: 3
Lokacija: nis
Ne mogu nikako da nadjem na sajtu Pravnog ona tri ispitna pitanja kojih nema u udzbeniku a ovi linkovi koji su ovde postavljeni nesto ne valjaju, tj. ne otvaraju se... Ne mogu da nadjem cak ni stranicu sa ovim sentencama pa ako nije problem, molim vas, ko zna, neka kaze gde se tacno na sajtu Pravnog sve ovo nalazi. Porfavor :shock:


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Ponedeljak,30.3.2009. 18:36:12 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,11.2.2008. 14:22:26
Postovi: 577
Lokacija: Nis
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
izasla su nova ispitna pitanja kojih ima valjda 227, ako ih neko ima neka ih izbaci ovde

_________________
Walk on with hope in your heart and you'll never walk alone


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Četvrtak,07.5.2009. 12:42:53 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Četvrtak,29.1.2009. 21:43:17
Postovi: 1
ima li neko nova pitanja iz obligacija?


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: Obligaciono pravo
PostPoslato: Utorak,05.1.2010. 16:32:14 
Pismeni član
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Četvrtak,09.7.2009. 16:52:56
Postovi: 5
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
- испитна питања -

1. Појам и значај облигационог права
2. Настанак и развој облигационог права
3. Извори облигационог права - општи поглед, ЗОО и судска пракса
4. Систем облигационог права
5. Језичко значење речи “облигација”
6. Појмовно значење речи “облигација” - облигација, тражбина и дуг, појам
тражбине, предмет тражбине и корист повериочева од чинидбе
7. Облигациони однос - разлика између облигације и облигационог односа и
садржина облигационог односа
8. Субјекти облигационог односа
9. Заштита облигационог односа - дуг и одговорност и неутуживе трабине
10. Однос облигационих и стварних права - разлике и сличности између њих
11. Врсте обавеза с обзиром на својства
12. Индивидуалне и генеричке обавезе
13. Алтернативне обавезе
14. Факултетивне обавезе
15. Новчане обавезе - појам новца, законско средство плаћања у Србији,
особености новчаних обавеза и осигурање вредности новца
16. Камата - појам и особине камате и каматне стопе
17. Извори облигационих односа - појам и врсте извора облигационих односа
уопште и врсте извора облигационих односа у нашем праву
18. Облигациони уговор - појам и значај уговора
19. Принцип слободе уговарања (аутономије воље) - појам и садржина
20. Ограничење слободе уговарања
21. Пословна способност уговорника
22. Предмет уговора - појам предмета уговора и захтеви који се постављају
предмету уговора
23. Основ (causa) уговора - појам, разлика од мотива и значај основа и мотива
24. Изјава воље и сагласност воља
25. Понуда - појам, правна природа и услови
26. Дејство понуде, понуда присутном и понуда одсутном лицу
27. Смрт или губитак пословне способности једне стране и повлачење понуде
28. Прихватање понуде (акцепт) - појам и услови
29. Време и место закључења уговора
30. Уговори који се склапају на темељу општих услова пословања
31. Тзв. “фактички уговорни односи”
32. Облигациони односи на темељу преговора (culpa in contrahendo)
33. Форма уговора - појам и сврха
34. Конститутивна и доказна форма и последице непридржавања прописане
конститутивне форме
35. Писмена форма уговора
36. Тумачење уговора - појам, врсте и критеријуми
37. Посебна правила тумачења и допуњујуће тумачење уговора
38. Консенсуални и реални уговори
39. Једнострано обавезујући и обострано обавезујући уговори
40. Теретни и доброчини уговори
41. Комутативни и алеаторни уговори
42. Предуговори и коначни уговори
43. Каузални и апстрактни уговори
44. Краткотрајни и дуготрајни уговори
45. Именовани и неименовани уговори
46. Главни и споредни уговори
47. Прости и сложени уговори
48. Генерални и посебни и индивидуални и колективни уговори
49. Општа дејства уговора - у чему се састоји дејство уговора
50. Лица према којима уговор дејствује
51. Уговор у корист трећег - појам и дејство
52. Уговор о обећању чинидбе трећег лица
53. Приговор неиспуњеног уговора - појам, услови за примену и правна природа
54. Одговорност због правних недостатака ствари - појам правног недостатка
ствари и појам и врсте евикције
55. Услови обавезе заштите од евикције и правне последице евикције
56. Одговорност због материјалних недостатака ствари - појам материјалног
недостатка ствари и претпоставке одговорности због таквих недостатака
57. Правне последице материјалног недостатка ствари
58. Прекомерно оштећење - појам, услови и правне последице
59. Немогућност испуњења обавезе код узајамних уговора
60. Промењене околности - појам, значај, обележја и последице
61. Споразумно раскидање уговора
62. Једнострано раскидање уговора због неиспуњења - појам, развој, услови и последице
63. Раскидање фиксних уговора
64. Ништави уговори - разликовање од тзв. непостојећих уговора, појам ништавих
уговора и истицање ништавости
65. Последице утврђивања ништавости
66. Рушљиви уговори - појам, поништење, оснажење и последице поништења
67. Случајна немогућност испуњења обавезе - појам, врсте и дејство
68. Протек времена, отказ и смрт једне стране
69. Проузроковање штете другоме као извор облигационог односа
70. Уговорна и неуговорна одговорност - теоријске и практичне разлике
71. Основи (појам и врсте) и услови одговорности због штете
72. Одговорност због кривице (субјективна одговорност) - историја настанка,
суштина и подручје важења
73. Одговорност због створеног или конкролисаног ризика (објективна одговорност) -
историја настанка, суштина и подручје важења
74. Одговорност по основу правичности
75. Штета - појам штете и врсте штета
76. Материјална и нематеријална штета
77. Стварна штета и измакла добит
78. Позитивни и негативни интерес
79. Предвидљива и непредвидљива штета
80. Узрочна веза - појам, значај и разликовање природне и тзв. правне узрочности
81. Теорије о узрочној вези
82. Нечињење као узрок штете
83. Конкуренција узрока
84. Кривица - о кривици уопште, однос кривице према противправној радњи и
способност за кривицу
85. Облици кривице - умишљај и нехат
86. Противправност штетне радње - став ЗОО, појам противправности штетне
радње и теорије о противправности
87. Чињенице које искључују противправност штетне радње
88. Пристанак оштећеног
89. Нужна одбрана
90. Стање крајње нужде
91. Дозвољена самопомоћ
92. Коришћење својим правом
93. Случај (casus) - појам и правни значај
94. Виша сила (vis maior) - појам, обележја и правни значај
95. Кривица оштећеног - појам и правни значај
96. Споразумно искључење и ограничење одговорности
97. Одговорност за другог - појам и опште карактеристике
98. Одговорност за малолетна лица - општи поглед, деликтна способност
малолетника и одговорна лица
99. Одговорност за душевно болесна лица и лица заосталог умног развоја
100. Одговорност за помоћнике
101. Одговорност послодавца за запослене
102. Одговорност правног лица за своје органе
103. Појам опасне ствари и опасне делатности
104. Општа правила одговорности за штету изазвану опасном ствари и опасном
делатношћу - услови одговорности и одговорна лица
105. Околности које искључују одговорност за штету изазвану опасном ствари и
опасном делатношћу
106. Одговорност у случају удеса изазваног моторним возилом у покрету
107. Одговорност за штету коју узрокује ствар с недостатком
108. Одговорност за штету коју је изазвала животиња
109. Одговорност за штету коју је изазвала грађевина
110. Одговорност за штету изазвану падом, бацањем или просипањем нечега из
просторија
111. Осигурање путника у јавном саобраћају од последица несрећног случаја
112. Осигурање сопственика, односно корисника маторних и прикључних возила
113. Одговорност услед терористичких аката, јавних демонстрација или
манифестација
114. Одговорност организатора приредби
115. Одговорност због ускраћивања неопходне помоћи
116. Одговорност у вези са обавезом закључења уговора и одговорност у вези са
вршењем послова од општег интереса
117. Одговорност више лица за исту штету
118. Појам и циљ надокнаде материјалне штете
119. Облици надокнаде материјалне штете
120. Утврђивање висине штете - тренутак према коме се штета утврђује, мерило за
утврђивање штете, проблем ново за старо и одузимање користи од штете
121. Принцип потпуне надокнаде
122. Разлози за снижење надокнаде
123. Надокнада нематеријалне штете
124. Посебна ограничења за новчану надокнаду нематеријалне штете
125. Накнада штете изазване телесном повредом и оштећењем здравља
126. Накнада штете услед проузроковања смрти лица
127. Накнада материјалне штете изазване повредом части и ширењем неистинитих навода
128. Неосновано обогаћење - појам, опште претпоставке и облици
129. Исплата недугованог
130. Исплата с обзиром на основ који се није обистинио и основ који је доцније отпао
131. Обогаћење услед властите радње и обогаћење услед радње трећег или
спољњег догађаја
132. Дејство неоснованог обогаћења
133. Тужба због неоснованог обогаћења - правна природа тужбе и њен однос
према другим сличним тужбама
134. Допуштено незвано вршење туђих послова - појам и услови
135. Правне последице незваног вршења туђих послова
136. Недопуштено и неправо пословодство без налога
137. Једностране изјаве воље које творе облигационе односе
138. Јавно обећање награде - појам, услови, опозивање и дејство
139. Појам, значај и врсте вредносних папира
140. Појам, дејство и теорије о настанку обавеза из папира на доносиоца
141. Легитимациони папири и легитимациони знаци
142. Суштина дејства облигационог односа
143. Осигурање испуњења обавезе - општи поглед
144. Уговорна казна - појам, облици, однос уговорне казне и штете и правна природа
уговорне казне
145. Јемство - појам, особине, дејство и гашење
146. Нарочите врсте јемства
147. Одустаница - појам и дејство
148. Капара - појам и дејство
149. Кауција
150. Доцња дужника (mora debitoris) - појам, услови, последице и престанак
151. Доцња повериоца (mora creditoris) - појам, услови, последице и престанак
152. Мешање повериоца у дужникова имовинска права - појам, сврха и врсте мешања
153. Употреба дужникових права - појам, услови и дејство
154. Побијање дужникових правних радњи (actio Pauliana) - појам, сврха, субјекти и
правне радње које се могу побијати
155. Посебни услови за успех побијања и дејство побијања
156. Право задржавања (ius retentionis) - појам, услови и дејство
157. Појам испуњења или исплате
158. Субјекти исплате - лице које врши исплату, исплата са суброгацијом и лице коме се врши исплата
159. Место и време исплате
160. Предмет исплате
161. Урачунавање и доказивање исплате
162. Депоновање и продаја дуговане ствари
163. Пребијање или компензација - појам, значај и услови
164. Начини пребијања и дејство пребијања
165. Опроштај дуга - појам, услови и дејство
166. Пренов или новација - појам, значај, услови и дејство
167. Сједињење (confusio) - појам, услови и дејство
168. Застаревање тражбина - појам и сврха
169. Време потребно за застарелост - почетак и наступање застарелости, рокови
застарелостизастој и прекид застаревања
170. Последице застарелости и преклузија
171. Упојединачени или подељени облигациони односи
172. Солидарност дужника - појам, значај и односи који настају
173. Солидарност поверилаца - појам, зналај и односи који настају
174. Облигациони односи са недељивим обавезама
175. Замена субјеката облигационог односа
176. Уступање потраживања (цесија) - појам, услови и предмет
177. Дејство уступања потраживања
178. Посебни случајеви уступања потраживања
179. Уступање уговора - појам и дејство
180. Преузимање дуга - појам, услови и дејство
181. Приступање туђем дугу и преузимање испуњења
182. Упут или асигнација - појам, значај и дејство
183. Уговор о продаји - појам, битне особине, порекло и значај
184. Битни састојци уговора о продаји
185. Обавезе продавца
186. Обавезе купца
187. Накнада штете у случају раскида продаје
188. Продаја са правом прече куповине
189. Куповина на пробу
190. Продаја са оброчним отплатама цене
191. Продаја са задржавањем права својине
192. Продајни налог
193. Уговор о размени
194. Уговор о поклону - појам, битне особине, порекло и значај
195. Услови настанка и битни састојци уговора о поклону
196. Дејство уговора о поклону
197. Опозивање поклона
198. Уговор о зајму - појам, битне особине, порекло и значај
199. Битни састојци уговора о зајму
200. Дејство уговора о зајму
201. Уговор о закупу - појам, битне особине, порекло и значај
202. Битни састојци уговора о закупу
203. Обавезе закуподавца
204. Обавезе закупца
205. Уговор о подзакупу
206. Отуђење закупљене ствари
207. Престанак уговора о закупу
208. Уговор о послузи - појам, битне особине, порекло и значај
209. Битни састојци уговора о послузи
210. Дејство уговора о послузи
211. Уговор о делу - појам, битне особине, порекло и значај
212. Услови настанка и битни састојци уговора о делу
213. Дејство уговора о делу
214. Ризик, право залоге и престанак уговора о делу
215. Уговор о остави - појам, битне особине, порекло и значај
216. Битни састојци уговора о остави
217. Дејство уговора о остави
218. Неправа остава
219. Угоститељска остава
220. Уговор о пуномоћству - појам, битне особине и значај
221. Услови настанка и битни састојци уговора о пуномоћству
222. Дејство уговора о пуномоћству
223. Уговор о ортаклуку - појам, битне особине, порекло и значај
224. Битни састојци уговора о ортаклуку
225. Дејство уговора о ортаклуку
226. Уговор о опклади и уговор о игри
227. Уговор о куповини наде


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: Obligaciono pravo
PostPoslato: Nedelja,04.3.2012. 20:37:23 
Pripravnik
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Nedelja,04.3.2012. 19:53:14
Postovi: 74
Moj fakultet: PFu Nišu
Postoji kontrolni test na sajtu fakulteta pa probajte da resite-super pomoc.


Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 9 Posta ] 

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  Powered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010