Mojepravo.net   Pravni adresar   Dešavanja   Pravna literatura   E-kolumne   Studentski blog   Moj fakultet ZABAVA|    * Humor   * Igrice   * Telo i um  

Sva vremena su u UTC [ DST ]Započni novu temu Odgovori na temu  [ 13 Posta ] 
Pronađi:
Autoru Poruka
 Tema posta: Međunarodno privatno pravo
PostPoslato: Nedelja,11.11.2007. 00:50:59 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ovde možete okačiti svoje skripte, ispitna pitanja, beleške sa predavanja i ostalu ”dopunsku literaturu” potrebnu za uspešno i lako spremanje ispita.

Putem ovog foruma ne smete distribuirati ni papirne, ni elektroneka kopije udžbenika i knjiga koje su zaštićene autorskim pravima, ali smete da razmenjujete ili poklanjate njihove originalne primerke.

Svaki pokušaj kršenja autorskih prava i kompromitovanja Foruma Mojepravo.net biće strogo sankcionaisan.

Molimo Vas da uočene nedostatke u skriptama reklamirate u ovom topicu, kako bi bile otklonjenje i kako bi one postele zaista funkcionalne.
.


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Četvrtak,15.11.2007. 23:17:47 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Literatura

Obavezna literatura (alternativno)

M.Živković, M.Stanivuković, Međunarodno privatno pravo, Beograd, 2006.
T.Varadi, B.Bordaš, G.Knežević, Međunarodno privatno pravo, Beograd, 2002


Izborna literatura
M.Stanivuković, Praktikum za međunarodno privatno pravo, Novi Sad 2004.
M.Dika, G.Knežević, S.Stojanović, Komentar Zakona o međunarodnom privatnom pravu i postupku, Beograd, 1991.
.
M. Živković, Međunarodno privatno pravo – nacionalne kodifikacije, Beograd, 1996.


Izvor: Sajt Pravnog fakulteta u Nišu


Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Četvrtak,15.11.2007. 23:29:26 
Site Admin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Utorak,23.10.2007. 11:52:37
Postovi: 7234
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Beogradu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Ispitna pitanja

1. Predmet, naziv i pravna priroda medunarodnog privatnog prava
2. Cilj medunarodnog privatnog prava i sredstva za njegovo ostvarenje
3. Odnos medunarodnog privatnog prava i medunarodnog prava
4. Odnos medunarodnog privatnog prava i grana javnog prava sa inostranim elementom
5. Redosled izlaganja materije medunarodnog privatnog prava – ideja o logickom redosledu pravnih celina
6. Pojam inostranog elementa i klasifikacija cinjenica na osnovu kojih on nastaje
7. Promenljivost i relativni znacaj inostranog elementa i relevantni inostrani element
8. Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja kao izvor našeg medunarodnog privatnog prava
9. Dužnost poznavanja medunarodnih ugovora kao izvora našeg medunarodnog privatnog prava
10. Dužnost primene medunarodnih ugovora kao izvora našeg medunarodnog privatnog prava
11. Redosled u primeni izvora (hijerarhija izvora)
12. Popunjavanje pravnih praznina
13. Unifikacija normi na medunarodnom planu (Haška konferencija za medunarodno privatno pravo i Evropska Unija)
14. Sporazum o pitanjima sukcesije (2001) bivše SFRJ
15. Tacke vezivanja – definicija, funkcije i vrste
16. Državljanstvo kao tacka vezivanja – pojam i nacin sticanja, dokazivanje, merodavno pravo i znacaj u medunarodnom privatnom pravu Srbije
17. Pozitivni i negativni sukob državljanstva
18. Prebivalište kao tacka vezivanja
19. Boravište kao tacka vezivanja
20. Državljanstvo (pripadnost) pravnog lica
21. Mesto osnivanja pravnog lica kao tacka vezivanja
22. Sedište pravnog lica kao tacka vezivanja
23. Mesto poslovanja pravnog lica kao tacka vezivanja
24. Mesto pravnog cina kao tacka vezivanja
25. Mesto nalaženja stvari kao tacka vezivanja
26. Volja stranaka kao tacka vezivanja
27. Tacke vezivanja u obliku uputstava sudu
28. Zabrana uskracivanja pravde u medunarodnom privatnom pravu
29. Aktorska kaucija
30. Siromaško pravo
31. Merodavno pravo za postupak – pravilo lex fori i stranacka i parnicna sposobnost i zastupanje stranaca
32. Medunarodna pravna pomoc
33. Dostavljanje u inostranstvu – dostavljanje diplomatskim putem; dostavljanje državljanima Srbije u inostranstvu
34. Dostavljanje u inostranstvu – dostavljanje preko punomocnika za prijem pismena, preko predstavništva i preko sporazumno odredenog lica
35. Dostavljanje u inostranstvu – dostavljanje kada je boravište tuženog u inostranstvu nepoznato
36. Dostavljanje u inostranstvu – dostavljanje na osnovu medunarodnih ugovora
37. Dostavljanje u inostranstvu – posledice nepropisnog dostavljanja licima koja se nalaze u inostranstvu
38. Dostavljanje iz inostranstva
39. Pribavljanje dokaza u inostranstvu i izvodenje dokaza po zamolnici stranog suda
40. Upotreba stranih javnih isprava i legalizacija domacih javnih isprava radi upotrebe u inostranstvu
41. Pojam, znacaj i nacin regulisanja medunarodne nadležnosti
42. Odnos medunarodne nadležnosti prema stvarnoj i mesnoj nadležnosti
43. Opšta i posebna nadležnost sudova Srbije
44. Prekomerna i retorziona (uzajamna) nadležnost
45. Prorogacija nadležnosti
46. Medunarodna nadležnost i merodavno pravo
47. Proširenje medunarodne nadležnosti – nadležnost za suparnicare i prethodno pitanje
48. Proširenje medunarodne nadležnosti – protivtužba, koneksni tužbeni zahtevi i retorziona (uzajamna) nadležnost
49. Nadležnost za privremene mere
50. Derogacija nadležnosti
51. Litispendencija
52. Koneksitet – paralelno vodenje koneksnih sporova u dve ili više država
53. Sudski imunitet
54. Iskljuciva nadležnost inostranog suda
55. Pojam sukoba zakona u medunarodnom privatnom pravu
56. Unutrašnji sukob zakona
57. Klasifikacija metoda medunarodnog privatnog prava
58. Dvostrana koliziona norma – struktura, odredivanje pravne kategorije i tacke vezivanja i karakteristike
59. Vrste dvostranih kolizionih normi
60. Problem kvalifikacije u medunarodnom privatnom pravu – uobicajena kvalifikacija
61. Problem kvalifikacije u medunarodnom privatnom pravu – kvalifikacija ustanove nepoznate domacem pravnom sistemu
62. Problem kvalifikacije u medunarodnom privatnom pravu – „sukob kvalifikacija“ u pogledu pravne kategorije kolizione norme
63. Problem kvalifikacije u medunarodnim ugovorima
64. Kvalifikacija u medunarodnom privatnom pravu – kada je odredena koliziona norma ali ne i merodavno pravo
65. Renvoi (uzvracanje i preupucivanje) u medunarodnom privatnom pravu – pojam i pretpostavke za nastanak
66. Renvoi (uzvracanje i preupucivanje) u medunarodnom privatnom pravu – nacin primene ustanove renvoi
67. Renvoi (uzvracanje i preupucivanje) u medunarodnom privatnom pravu – granice primene
68. Renvoi (uzvracanje i upucivanje) u našem medunarodnom privatnom pravu
69. Mobilni sukob zakona (pojam i rešenja)
70. Problem prethodnog pitanja
71. Klauzula odstupanja
72. Procesna pravila o utvrdivanju merodavnog stranog prava
73. Upucivanje na složeni pravni poredak
74. Tranzitorni (intertemporalni) sukob zakona
75. Primena kolizione norme u slucaju teritorijalnih promena – primena prava nepriznate države
76. Izigravanje zakona u medunarodnom privatnom pravu – pojam, elementi i nacini izigravanja
77. Izigravanje zakona u medunarodnom privatnom pravu – sankcija i izigravanje zakona u našem medunarodnom privatnom pravu
78. Javni poredak u medunarodnom privatnom pravu - pojam, sadržina, neodredenost i promenljivost javnog poretka
79. Javni poredak u medunarodnom privatnom pravu – pretpostavke za primenu i dejstvo klauzule javnog poretka
80. Supstitucija ili transpozicija u medunarodnom privatnom pravu
81. Prilagodavanje u medunarodnom privatnom pravu
82. Prinudni propisi koji se neposredno primenjuju
83. Prinudni propisi koji su deo prava druge države ili nadnacionalnog pravnog poretka
84. Pravni položaj i privatna prava stranaca (pojam stranca, opšti položaj stranaca, dostupnost pojedinih prava strancima)
85. Uslov uzajamnosti i privatna prava stranaca
86. Strane odluke koje mogu biti predmet priznanja i izvršenja
87. Vrste postupka i nadležnost
88. Postupak priznanja stranih odluka
89. Potvrda o pravnosnažnosti strane odluke kao uslov za priznanje i izvršenje stranih odluka
90. Nadležnost stranog suda kao uslov za priznanje i izvršenje stranih odluka
91. Uzajamnost kao uslov za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka
92. Poštovanje prava odbrane kao uslova za priznanje i izvršenje stranih odluka
93. Poštovanje javnog poretka kao uslov za priznanje i izvršenje stranih odluka
94. Predmet odluke nije presudena stvar res iudicata kao uslova za priznanje i izvršenje stranih sudskih odluka
95. Izvršenje stranih odluka («stranih izvršnih isprava»)
96. Imunitet od izvršenja

Izvor: [url=http://www.prafak.ni.ac.yu//core/subjects/subjectPlan.asp?id=71&lang=sr] Sajt pravnog fakulteta u Nišu
.[/url]


Vrh
   
 
 Tema posta: MPP
PostPoslato: Nedelja,09.12.2007. 22:01:11 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Subota,10.11.2007. 15:51:45
Postovi: 2248
Lokacija: Niš
Rod: Bata
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Međunarodno privatno pravo
Pored navedene literature, postoji i knjiga Prof. dr Milorada Ročkomanovića, i iz nje se sprema ispit ukoliko se polaže kod njega, i to pod obavezno. Ovo vam nikako ne bih preporučio jer je knjiga strašno konfuzno napisana, nerazumljiva je, i potrebno je koristiti drugu literaturu da bi se shvatilo šta je pisac hteo reći. To je zaključak svih studenata koji su polagali ovaj ispit. Tako da vam je moj predlog da polažete kod Prof. dr Mirka Živkovića


Vrh
   
 
 Tema posta: pozz
PostPoslato: Utorak,16.12.2008. 17:19:15 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,05.11.2008. 20:37:11
Postovi: 19
Lokacija: nis
:o


Poslednji put menjao herkul dana Utorak,18.1.2011. 22:00:14, izmenjena samo jedanput

Vrh
   
 
 Tema posta:
PostPoslato: Utorak,16.12.2008. 17:23:40 
Zaslužni građanin
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Ponedeljak,11.2.2008. 14:22:26
Postovi: 577
Lokacija: Nis
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Izasla je nova knjiga prof. Mirka Zivkovica, vazi od januara a uci sa po ovim pitanjima, ima ih 96


Vrh
   
 
 Tema posta: pozz
PostPoslato: Utorak,16.12.2008. 17:27:40 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,05.11.2008. 20:37:11
Postovi: 19
Lokacija: nis
ok hvala ti.


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: Međunarodno privatno pravo
PostPoslato: Ponedeljak,30.11.2009. 21:37:40 
Pismeni član
OffLine
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,21.10.2009. 20:21:41
Postovi: 3
JEL MOZE NEKO DA MI KAZE PO KOJIM PITANJIMA SE SPREMA ISPIT AKO SE POLAZE KOD PROF.ROCKOMANOVICA?


Vrh
   
 
 Tema posta: Re: Međunarodno privatno pravo
PostPoslato: Nedelja,14.11.2010. 21:19:07 
The Bad Boy of the Firm of Crane, Poole, and Schmidt
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Sreda,25.2.2009. 13:26:58
Postovi: 14585
Lokacija: 500 Boylston St. Boston, MA, 02116
Rod: Bata
Moj fakultet: PF u Prištini
Pravničko obrazovanje: Diplomirani pravnik
Citiraj:
95. Izvršenje stranih odluka («stranih izvršnih isprava»)


Jel može neko ovo pitanje da mi prekuca u ovom topicu? Može iz bilo koje knjige MPP.

Unapred hvala.

_________________
A penny for your thoughts. Five bucks if they're dirty.


Vrh
   
 
 Tema posta: Važeća ispitna pitanja
PostPoslato: Petak,02.3.2012. 10:14:50 
Skriboman
OffLine
Korisnikov avatar
Profil
Pošalji privatnu poruku

Pridružio se: Četvrtak,23.2.2012. 18:25:00
Postovi: 138
Rod: Seka
Moj fakultet: PFu Nišu
Pravničko obrazovanje: Student 4. godine
испитна питања из Међународног приватног права
Према уџбенику М. Станивуковић, М. Живковић, Међународно приватно право:
општи део, четврто измењено и допуњено издање, „Службени гласник“, Београд,
2010.
1. Појам, предмет и назив Међународног приватног права
2. Правна природа, циљ Међународног приватног права и средства за његово
остваривање
3. Међународно приватно право и упоредно право
4. Основне правне целине Међународног приватног права – идеја о логичком
редоследу
5. Појам иностраног елемента и класификација чињеница на основу којих он
настаје
6. Карактеристике иностраног елемента
7. Проблем релевантног иностраног елемента
8. Унутрашњи извори међународног приватног права Србије
9. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља
10. Међународни уговори као извор међународног приватног права Србије -
дужност њиховог познавања и вишестрани међународни уговори (Хашка
конференција, Савет Европе, УН)
11. Међународни уговори као извор међународног приватног права Србије –
дужност њихове примене
12. Унификација норми међународног приватног права на међународном плану -
Хашка конференција за међународно приватно право и Европска унија
13. Споразум о питањима сукцесије бивше СФРЈ
14. Хијерархија извора
15. Попуњавање правних празнина
16. Тачке везивања – појам, функције и врсте
17. Држављанство – појам, начин стицања, доказивање, меродавно право
18. Значај држављанства као тачке везивања у праву Србије
19. Позитиван и негативан сукоб држављанства. Избеглице.
20. Пребивалиште – појам, врсте, утврђивање, меродавно право
21. Пребивалиште странаца у Србији (Закон о странцима, 2008)
22. Значај пребивалишта као тачке везивања у праву Србије
23. Подела на земље држављанства и земље пребивалишта и проблем тројног
концепта пребивалишта у праву Србије
24. Редовно боравиште – појам, особености у односу на пребивалиште и
привремено боравиште, проблем његовог одређивања
25. Привремено боравиште
26. Тачке везивања за правна лица – место оснивања и седиште
27. Тачке везивања за правна лица – место пословања и пословна јединица
28. Место правног чина
29. Место налажења ствари
30. Аутономија воље
31. Тачке везивања у облику упутстава суду
32. Забрана ускраћивања правде (право на приступ суду)
33. Акторска кауција
2
34. Ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка (сиромашко право)
35. Меродавно право за поступак
36. Страначка и парнична способност и заступање странаца
37. Међународна правна помоћ – достављање дипломатским путем и достављање
српским држављанима у иностранству
38. Међународна правна помоћ – достављање на основу међународних уговора
39. Међународна правна помоћ – достављање преко пуномоћника за пријем
писмена и кад је боравиште туженог непознато
40. Међународна правна помоћ – достављање преко представништва и споразумно
одређеног лица
41. Међународна правна помоћ – достављање из иностранства
42. Међународна правна помоћ - последице непрописног достављања лицима у
иностранству
43. Међународна правна помоћ - прибављање доказа у иностранству и извођење
доказа по замолници страног суда
44. Употреба страних јавних исправа
45. Легализација домаћих јавних исправа ради употребе у иностранству
46. Појам и значај међународне надлежности. Међународна надлежност и
меродавно право.
47. Извор и врсте норми о међународној надлежности
48. Однос међународне надлежности према стварној и месној
49. Општа надлежност (врсте спорова, критеријуми за заснивање, прекомерна и
реторзиона надлежност)
50. Посебна надлежност
51. Искључива надлежност страног суда
52. Пророгација и дерогација међународне надлежности
53. Надлежност за привремене мере
54. Атракција међународне надлежности – супарничари и претходно питање
55. Атракција међународне надлежности – противтужба
56. Литиспенденција
57. Судски имунитет
58. Појам сукоба закона и сукоб закона у међународном приватном праву
59. Унутрашњи сукоб закона
60. Класификација метода уређивања односа са иностраним елементом и нужност
коегзистенције метода
61. Колизиона норма – појам, структура, карактеристике
62. Колизиона норма – врсте и њихов циљ
63. Квалификација у првој фази - уобичајена квалификација и квалификација
установе непознате домаћем праву
64. Квалификација у првој фази - проблем „сукоба квалификација“ у погледу
правне категорије
65. Проблем квалификације у међународним уговорима
66. Квалификација у другој фази – када је одређена колизиона норма, али не и
меродавно право
67. Квалификација у трећој фази – када је одређена и колизиона норма и меродавно
право
68. Процесна правила о утврђивању страног меродавног права (дужност сазнања и
примене страног права)
69. Мобилни сукоб закона
3
70. Узвраћање и преупућивање – постављање проблема, појам, претпоставке за
настанак
71. Узвраћање и преупућивање – начин и границе примене
72. Аргументи присталица и противника установе узвраћања и преупућивања
73. Проблем узвраћања и преупућивања у међународном приватном праву Србије
74. Проблем претходног питања
75. Временски (интертемпорални) сукоб закона
76. Примена колизионе норме у случају територијалних промена - проблем
непризнате државе
77. Генерална и специјална клаузула одступања – појам, циљ, предности и
недостаци, примена у праву Србије, однос са начелом најближе везе
78. Упућивање на сложени правни поредак
79. Упућивање на сложени правни поредак и renvoi (две ситуације)
80. Изигравање закона – појам и елементи
81. Изигравање закона – врсте и санкције
82. Изигравање закона у праву Србије и у упоредном законодавству
83. Јавни поредак у међународном приватном праву – појам и проблем назива
84. Јавни поредак у међународном приватном праву – садржина, неодређеност,
променљивост и принцип актуелног јавног поретка
85. Јавни поредак у међународном приватном праву – клаузула јавног поретка,
претпоставке за њену примену и дејства јавног поретка
86. Супституција (транспозиција)
87. Прилагођавање
88. Принудни прописи који се непосредно примењују – једнострана колизиона
норма и норма која одређује поље сопствене примене
89. Принудни прописи који се непосредно примењују – појам, циљ, разлика у
односу на дејство јавног поретка у међународном приватном праву
90. Принудни прописи који се непосредно примењују - део lex fori
91. Принудни прописи који се непосредно примењују - део lex causae
92. Принудни прописи који се непосредно примењују - део права државе које није
меродавно и део наднационалног правног поретка
93. Правни положај и приватна права странаца (појам странца, општи положај
странаца и доступност права)
94. Услов узајамности и приватна права странаца
95. Признање и извршење страних судских одлука – појам, циљ и извори права у
овој материји
96. Стране одлуке које могу бити предмет признања и извршења и материја у којој
су донете
97. Поступак признања и извршења страних судских одлука – врсте,
карактеристике, органи, документа, странке у поступку
98. Услов за признање и извршење - потврда о правноснажности и извршности
99. Услов за признање и извршење - надлежност суда
100. Услов за признање и извршење – узајамност
101. Услов за признање и извршење – поштовање права на одбрану
102. Услов за признање и извршење – јавни поредак
103. Услов за признање и извршење – res judicata
104. Признање као претходно питање у извршном поступку
105. Извршење стране судске одлуке (поступак, камата, трошкови,
застарелост)
106. Извршни имунитет


Vrh
   
 
Prikaži postove u poslednjih:  Poređaj po  
Započni novu temu Odgovori na temu  [ 13 Posta ]  Idi na stranicu 1, 2  Sledeća

Sva vremena su u UTC [ DST ]


Ko je OnLine

Korisnici koji su trenutno na forumu: Nema registrovanih korisnika i 0 gostiju


Ne možete postavljati nove teme u ovom forumu
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
Ne možete monjati vaše postove u ovom forumu
Ne možete brisati vaše postove u ovom forumu
Ne možete slati prikačene fajlove u ovom forumu

Idi na:  Powered by phpBB © phpBB Group
Mojepravo.net 2010